StoryEditor

Daniari radi škrtajú. Ktoré výdavky neuznajú?

20.12.2011, 23:00

Účtovníci, daňoví poradcovia a audítori sú už v plnej pohotovosti. Je tu koniec roka, čo pre väčšinu firiem znamená aj koniec účtovného obdobia. Rukami im prechádza nespočetné množstvo výdavkov, ktoré už na prvý pohľad vedia zaradiť medzi daňové alebo nedaňové. Lenže z času na čas sa v živote firmy stáva, že sa vyskytnú aj také náklady, pri ktorých nie je ľahké ukázať, do ktorej kategórie jednoznačne patria.

V mimoriadnej prílohe prinášame prehľad najčastejších a zároveň najspornejších výdavkov, s ktorými sa počas celého roka stretávajú veľké i malé firmy, ale aj drobní živnostníci. Pomôžeme vám správne definovať výdavok, posúdiť okolnosti jeho uznania či neuznania za daňový výdavok, samozrejme, s dosahmi na váš základ dane.
Pre ostatných, čo sa ešte len chcete pustiť do vybraných investícií, prinášame jedinečnú pomôcku, vďaka ktorej sa dozviete, čo bude znamenať plánovaný výdavok z hľadiska daní nielen pre firmu, ale aj vašich zamestnancov.

Ako na výdavky
Jeden meter pre posudzovanie všetkých výdavkov v každej jednej slovenskej firme neexistuje. Uplatňované daňové výdavky, ich druh a rozsah sa úzko viažu na predmet podnikania. Vychádza sa iba z takzvaného všeobecného testu daňových výdavkov.

„Za daňové výdavky sa považujú výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, ktoré daňovník preukázateľne vynaložil a sú zaúčtované v účtovníctve alebo zaevidované v evidencii daňovníka,“ potvrdzuje daňová poradkyňa Marta Stohlová. Okrem toho podľa nej treba dbať na to, či výška niektorého výdavku nie je limitovaná a rešpektovať zákonom vymenované výdavky, ktoré nie sú uznané za daňové.

Keď príde kontrola
Daniari, ktorí k vám prídu na kontrolu, budú preverovať všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane, teda aj uplatnenie daňových výdavkov v správnom rozsahu a výške. „Správca dane pri kontrole prihliada na konkrétnu situáciu a individuálne posudzuje, či uplatnený daňový výdavok spĺňa zákonom predpísané náležitosti,“ povedala Gabriela Dianová, hovorkyňa Daňového riaditeľstva SR. Zároveň potvrdila, že daňové úrady nejdú cielene po konkrétnych daňových výdavkoch, pri ktorých sa najčastejšie porušujú daňové povinnosti.
O inom by však vedeli rozprávať daňoví poradcovia. Z niekoľkoročnej praxe už vopred vedia odhadnúť, ktoré výdavky sa stanú stredobodom pozornosti daniarov. Zhodne potvrdzujú, že sú to najmä výdavky na pracovné cesty a cestovné náhrady, používanie firemných áut na osobné účely, náklady na reprezentáciu či odpočet DPH a mnohé ďalšie.

Obhajoba je na vás
A ako úspešne obhájiť ten-ktorý výdavok? Daňovej kontrole musíte predložiť nespochybniteľné dôkazy. Podľa prezidenta Slovenskej komory daňových poradcov Milana Chovana vám nebudú stačiť len vaše tvrdenia, blok z pokladnice alebo faktúra od dodávateľa, ale súvislosť a účelovosť vynaloženia výdavku budete musieť preukázať aj iným spôsobom.
Pripravte sa aj na to, že pri obhajovaní výdavkov sa musíte spoľahnúť sami na seba, pretože dôkazné bremeno v daňovom konaní je vždy na daňovníkovi. „Nie je to úlohou správcu dane, ako sa mnohí mylne domnievajú, pričom si jeho postup zamieňajú s prácou vyšetrovateľa v trestnom konaní,“ poznamenáva daňový poradca Emil Pečík.

Otázna novinka
Pri obhajobe sa nemôžete spoľahnúť a odvolať na rozhodnutia súdov v daňových sporoch, pretože neslúžia ako precedens. Stále sa treba pridržiavať len znenia zákonov a rozhodnutí daňovej správy. Do nového Daňového poriadku však prichádza od januára novinka, ktorá navonok hovorí v prospech daňovníkov.
Od budúceho roku by mal správca dane dbať o to, aby v skutkovo zhodných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. Na základe toho by mohli daňovníci predvídať, ako sa zachová správca dane, napríklad pri posudzovaní výdavkov, pričom by bola vylúčená prípadná svojvôľa daniarov.
Advokát a daňový poradca Eugen Kostovčík si však kladie otázku, čo budú daňové úrady považovať za skutkovo zhodné prípady. „Je možné, že daňová kontrola sa zameria na odhaľovanie rozdielností a možno nebudú žiadne skutkovo zhodné prípady, budú len prípady podobné, a preto budú rozhodnutia v typovo podobných prípadoch prinášať odlišné rozhodnutia,“ myslí si.
Naším cieľom je pomôcť vám zorientovať sa v posudzovaní daňovej uznateľnosti vybraných a na prvý pohľad polemických výdavkov, ale len vo všeobecnosti. Každá firma žije svojím životom, a čo sa v prípade jednej môže považovať za daňový výdavok, druhá nemôže ani pomyslieť na to, že by jej rovnaký náklad znížil daň. Jednotlivé prípady treba určite individuálne posúdiť a keď si neviete rady, neváhajte osloviť daňového poradcu. Síce budete musieť zaplatiť za jeho služby, ale možno sa vyhnete zbytočnému dodaneniu a automatickým sankciám.

 

Zoznam daňových výdavkov
1. Pracovný oblek
2. Firemné auto
3. Malé elektrospotrebiče
4. Školenia, tréningy, teambuilding
5. Zariadenie kancelárie
6. Umelecké diela
7. Sponzoring
8. Reklamne predmety
9. Pracovný obed
10. Nápoje na pracovisku
11. Stravovanie zamestnancov nad limit
12. Úroky z úverov a pôžičiek
13. Členské – povinné a dobrovoľné
14. Vzdelávanie zamestnancov
15. Preventívne prehliadky
16. Zvieratá vo firme
17. Vianočný večierok

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
31. január 2023 15:36