01.08.2012, 00:00

Na penziu sa oplatí počkať

Mám si vybaviť dôchodok hneď po vzniku nároku, alebo sa mi oplatí, keď ešte počkám? Takúto otázku si kladie zrejme každý, kto má k starobnému dôchodku veľmi blízko.

 

Ako sa menia penzie. snímka archív.
Zdroj: archív.

Kedy sa však oplatí oň požiadať, nie je podľa odborníkov ľahké jednoznačne odpovedať.

Rozhodne príjem

Žiadať o dôchodok môžete najskôr v deň, kedy dosiahnete dôchodkový vek, čo je aktuálne u mužov 62 rokov, u žien narodených pred rokom 1962 sa zohľadňuje aj počet detí, a ste dôchodkovo poistení najmenej 15 rokov. Môžete oň požiadať aj neskôr, priznáva sa však vždy spätne ku dňu dovŕšenia dôchodkového veku. Premlčacia doba je však len tri roky, takže ak o dôchodok požiadate veľmi neskoro, vyplatia vám spätne najviac tri roky.

V zásade však platí, že čím dlhšie pracujete, tým bude váš dôchodok vyšší. Pri výpočte dôchodku sa za rozhodné obdobie berú do úvahy príjmy od roku 1984. Pritom ten posledný – teda príjem v roku, v ktorom o dôchodok požiadate, sa nepočíta. „Takže ak by bol posledný rok významne lepší pokiaľ ide o výšku príjmu, ako priemer predchádzajúcich rokov, tak je výhodnejšie počkať,“ vysvetľuje odborníčka na odvodovú problematiku Jana Motyčková. Rozdiel však nemusí byť veľmi výrazný, závisí to aj od ďalších faktorov. „Zároveň si tiež treba uvedomiť, že dôchodok potom budete poberať o niekoľko mesiacov kratšie,“ dodáva Motyčková.

Ktorá stratégia?

Podľa odborníčky na problematiku sociálneho zabezpečenia Ľubice Navrátilovej treba pri rozhodovaní o čase uplatnenia nároku na starobný dôchodok rozlišovať dve stratégie – maximalizáciu výšky starobného dôchodku alebo maximalizáciu vyplateného starobného dôchodku ako celku. „Nie je to rovnaké kritérium, pretože doba poberania starobného dôchodku je limitovaná dĺžkou života dôchodcu. Pre poistencov v dôchodkovom veku so zlým zdravotným stavom je určite výhodnejšie čo najskoršie uplatnenie nároku na starobný dôchodok,“ vysvetľuje Navrátilová. Preto podľa nej platí, že kto chce ísť na „istotu“, volí stratégiu skorého poberania dôchodku, kto chce riskovať, volí stratégiu neskoršieho odchodu do penzie.

Modelový príklad:

Poistenec poberal mzdu na úrovni 1,2 násobku priemernej mzdy. Nárok na starobný dôchodok mu vznikol k 1. júlu 2012.

Ak požiada o dôchodok hneď

K 1. júlu 2012 získal 42 rokov dôchodkového poistenia. Keďže v rozhodujúcom období medzi rokmi 1984 a rokom 2011 mal mzdu na úrovni 1,2 násobku priemernej mzdy, vyjde jeho priemerný osobný mzdový bod na 1,2. Dôchodková hodnota platná v roku 2012 je 9,8182.

Výška dôchodku by sa vypočítala ako 42 x 1,2 x 9,8182= 494,84 eur.

K tomu by mu patrilo ešte zvýšenie - valorizácia dôchodkov za rok 2012 vo výške 3,3%, preto vyplácaný dôchodok v roku 2012 by dosiahol sumu 511,17 eur.
Ak požiada o dôchodok až o rok

Ak by pracoval po dovŕšení dôchodkového veku za mzdu vo výške 1,2 násobku priemernej mzdy až do konca júna 2013, postup pri výpočte dôchdoku by bol nasledovný:

- Sociálna poisťovňa určí sumu starobného dôchodku k 1. júlu 2012 a osobitne sumu za obdobie od 1. júla 2012 do 30. júna 2013

- po vzniku nároku na starobný dôchodok získal zamestnanec 365 dní dôchodkového poistenia a za každých 30 dní tohto obdobia patrí poistencovi zvýšenie starobného dôchodku o 0,5%, čo je spolu 6%

- osobný mzdový bod za rok 2012 sa spočíta s osobným bodom za rok 2013 - teda 0,6 za druhý polrok roku 2012 a 0,6 za prvý polrok roku 2013, čím vznikne suma 1,2

- aktuálna dôchodková hodnota za rok 2012, odhadnutá na 10,1127, sa vynásobí číslom 1,2 , teda 10,1127 x 1,2 = 12,14

- výška dôchodku sa vypočíta ako (494,84 + 12,14) x 1,06 = 537,40 eur.

K tomu by sa pripočítala valorizácia, podľa návrhov by to v roku 2013 mala byť pevná suma 12,60 eura. Dôchodok by tak dosiaho výšku 550 eur.

Zdroj: Ľubica Navrátilová, odborníčka na problematiku sociálneho zabezpečenia

 


6 krokov, ako si vybaviť dôchodok


1. Skontrolujte si doby zamestnania

Ešte pred dovŕšením dôchodkového veku si skontrolujte, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky vaše doby zamestnania a hrubé zárobky. Slúži na to Informácia o stave individuálneho účtu poistenca do 31. decembra 2003. Tento doklad už poisťovňa zasielala všetkým poistencom, takže ak ho neviete nájsť, požiadajte na príslušnej pobočke o jeho opätovné zaslanie. Vtedy na ňom už budú údaje nielen do konca roku 2003, ale aj neskôr. Tak si môžete skontrolovať roky späť, či nenájdete nejaké „hluché“ miesta, napríklad by vás niektorý zamestnávateľ neprihlásil do sociálky a neplatil odvody. Takéto obdobie budete musieť na úrade pri podaní žiadosti vydokladovať, aby sa aj to počítalo do dôchodku.

2. Sledujte vek

Na starobný dôchodok vzniká nárok najskôr v deň splnenia podmienok, a to dosiahnutie najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia a dovŕšenie dôchodkového veku. Ten je 62 rokov, avšak pri ženách narodených ešte pred rokom 1962 sa zohľadňuje aj počet detí, ktoré vychovala.

Vek odchodu môže byť však aj nižší, a to 55, 56, 57, 58 alebo 59 rokov. Týka sa to špecifických pracovných kategórii, napríklad letcov, baníkov či ľudí pracujúcich v chemickom prostredí. Podmienkou je, aby obdobie dôchodkového poistenia v tejto špecifickej kategórii z celkovej doby zamestnania bolo najmenej 25 rokov.

3. Podajte žiadosť

Až po splnení podmienok, a ideálne aj skontrolovaní dôb poistenia, môžete podať žiadosť o dôchodok. O spísanie žiadosti požiadajte pobočku Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska. Dohodnite si vopred telefonicky, kedy môžete prísť, aby sa vám pracovníčka mohla venovať a žiadosť spísať s vami. Vy ju musíte podpísať.

4. Doložte všetky doklady

K žiadosti o dôchodok musíte predložiť aj ďalšie doklady:

– platný občiansky preukaz, doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy dokedy štúdium trvalo)

– vojenskú knižku – ak ju neviete nájsť, požiadajte o vydanie dokladu vojenský archív v Trnave

– rodné listy detí – platí to najmä pre ženy, ktorým sa odchod do dôchodku počíta od počtu detí

– potvrdenie o vedení v evidencii nezamestnaných občanov, ak ide o obdobie pred 1. januárom 2001, a o poberaní podpory v nezamestnanosti, ak ide o obdobie po 31. decembri 2000

– ak boli v doklade Informácia o stave účtu poistenca „hluché“ miesta, teda Sociálna poisťovňa nevie, či ste pracovali, boli nezamestnaní, alebo niekde v zahraničí, predložte o takýchto obdobiach doklad – najmä ak ste pracovali. Ak zamestnávateľ zanikol a vy žiaden doklad nemáte, v miestnom archíve by mali byť uložené príslušné mzdové listy. Samotnú informáciu o stave účtu k žiadosti neprikladáte, tá slúži len pre vašu potrebu.

5. Čakajte na dôchodok

Spísaním žiadosti sa začína konanie o priznaní dôchodku. Ak máte všetky doklady a všetky doby poistenia z minulosti sú jasné, vybavia vašu žiadosť už do 30 dní. Inak sa však môže konanie o dôchodku výrazne predĺžiť. Preto je dôležité si overiť všetky roky poistenia už pred podaním žiadosti o dôchodok, aby ste konanie čo najviac urýchlili.

Keď chcete, aby vám dôchodok chodil na účet v banke, treba o to požiadať písomne. Slúži na to Formulár „Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“

6. Ak niečo nesedí, odvolajte sa

Ak máte pocit, že výška dôchodku nie je správna, môžete sa odvolať. Do 30 dní od doručenia rozhodnutia môžete podať opravný prostriedok na príslušný krajský súd alebo na ústredie Sociálnej poisťovne v Bratislave. Pred uplynutím lehoty na podanie odvolania môžete požiadať ústredie Sociálnej poisťovne o oznámenie podkladov, na základe ktorých ústredie rozhodovalo. Doručením tohto oznámenia začína plynúť nová lehota na podanie opravného prostriedku.

 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 

TIP HN

Zriaďte si elektronický prístup k individuálnemu účtu poistenca na Sociálnej poisťovni. Cez internet tak budete môcť sledovať, či máte zaplatené všetky odvody, či vás zamestnávateľ nezabudol prihlásiť, prípadne odhlásiť po zmene pracoviska. Prístup sa však dá vybaviť len osobne, kde pracovník Sociálnej poisťovne po overení si totožnosti pridelí prístupovú kartu, takzvanú GRID kartu, na základe ktorej sa dostanete k svojmu elektronickému účtu. Ide len o pasívny prístup, údaje teda nemôžete meniť. K dispozícii sú údaje od roku 2004.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.