StoryEditor

Vyššie dane sa dotknú aj poslancov

Vláda v zákone o dani z príjmu navrhla zvýšiť daň nielen zamestnancom a živnostníkom, ale aj sebe samým.

Bratislava – Mzda prezidenta, poslanca, člena vlády a predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu bude zdaňovaná okrem 19-percentnej dane navyše aj osobitnou sadzbou vo výške 5 %. Má to však jeden „háčik“. Na pohľad prísne opatrenie sa dotkne len ich základného platu, ktorý napríklad v prípade poslanca NR SR tvorí niečo vyše polovice jeho celého príjmu. „Takto stanovená osobitná daň, vypočítaná sadzbou vo výške 5 %, nebude znižovať pri výpočte zdaniteľnej mzdy úhrn zdaniteľných príjmov týchto daňovníkov,“ píše sa v dôvodovej správe ministerstva financií. Vyššia daň teda neovplyvní napríklad ich paušálne náhrady, ktoré poslanci využívajú na výdavky za telefón či dopravu. Mesačne tak nová daň zníži ich príjem o 71 eur.

Príklad: Príjem poslanca Národnej rady žijúceho v Bratislave bude po novom ukrátená o 24-percentnú daň.

DNES

Základný plat poslanca: 1 961 eur (+ 1 385 eur paušálne náhrady, ktoré sa nezdaňujú)
Sociálne a zdravotné odvody =  251,46 eura
Nezdaniteľná časť základu dane = 289,32 eura

Základ dane: 1 961 – 251,46 – 289,32 = 1 420,22 eura
Daň: 19 % z 1 420,22 = 269,84 eura

Čistý príjem: 1 961 – 251,46 – 269,84 =  1 439,7 eura  (+ 1 385 eur paušálne náhrady), čiže spolu 2 824,7 eura.

PO NOVOM

Základný plat poslanca: 1 961 eur (+1 385 eur paušálne náhrady, ktoré sa nezdaňujú)
Sociálne a zdravotné odvody =  251,46 eura
Nezdaniteľná časť základu dane = 289,32 eura

Základ dane: 1 961 – 251,46 – 289,32 = 1 420,22 eura
Daň: 24 % z 1 420,22 =  340,85 eura

Čistý príjem: 1 961 – 251,46 – 340,85 = 1 368,69 eura  (+ 1 385 eur paušálne náhrady), čiže spolu 2 753,69 eura.

Mesačný rozdiel – 71,01 eura

 

Čo tvorí plat ústavných činiteľov

1. Plat poslanca je upravený ako trojnásobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca za predchádzajúci rok, znížený o  15 %, 10 % alebo 5 % podľa schodku rozpočtu verejnej správy Slovenskej republiky a hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa plat poslanca vypočítava.

2. Poslancovi patria diéty a náhrady ďalších výdavkov spojených s výkonom jeho funkcie vo výške 1,8-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý pobyt v Bratislavskom kraji a vo výške 2,1-násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, ak má trvalý pobyt mimo Bratislavského kraja.

3. Poslancovi okrem toho patrí náhrada za ubytovanie v preukázanej výške, ak cestu vykonal v súvislosti s výkonom poslaneckej funkcie.

4. Výšku cestovných náhrad pri cestách do zahraničia, ktoré súvisia s výkonom poslaneckej funkcie, určí národná rada uznesením.

5. Poslancovi patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho mandátu v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením národnej rady; po skončení volebného obdobia mu zostávajú.

6. Poslanec s trvalým pobytom mimo Bratislavského kraja má právo na ubytovanie v zariadení Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky alebo na úhradu nákladov kanceláriou národnej rady v ubytovacích zariadeniach, ktoré určí kancelária národnej rady.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
21. máj 2024 16:06