01.08.2012, 00:00

Ako sa počíta starobný dôchodok

Výška dávky je závislá od poberaných príjmov, odpracovaných rokov, aj od toho, čí ste boli nezamestnaní.

 

Základný vzorec na výpočet dôchodku je:

DP x ADH x POMB

DP

je obdobie dôchodkového poistenia. Okrem zamestnaní či samostatnej zárobkovej činnosti sa započítavajú aj obdobia štúdia na strednej a vysokej škole, ako aj náhradné doby – napríklad materská, choroba, povinná vojenská služba a podobne získané pred rokom 2004.

Vplyv odpracovaných rokov na dôchodok:

Poistenec dovŕši dôchodkový vek 62 rokov 22. augusta 2012. V rozhodujúcom období dosahoval vymeriavacie základy vo výške priemernej mesačnej mzdy

v hospodárstve SR, jeho osobný mzdový bod bude mať hodnotu 1.

Situácia A:

Ak získal 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia, suma starobného dôchodku sa určí: 15 x 9,8182 x 1 = 147,30 eura.

Situácia B:

Ak získal 40 rokov obdobia dôchodkového poistenia, suma starobného dôchodku sa určí: 40 x 9,8182 x 1 = 392,80 eura.

 

ADH

je aktuálna dôchodková hodnota. Je to hodnota, ktorá zabezpečuje požadovanú úroveň náhrady príjmu dôchodkom. Nastavená je tak, aby pri priemernom príjme bola jeho náhrada mzdy na úrovni 50 %. Zvyšuje sa každoročne na základe rastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok predchádzajúceho roka. Aktuálna dôchodková hodnota je dôchodková hodnota platná ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, momentálne to je 9,8182 eura.

Aktuálna dôchodková hodnota

Rok Suma

2012 9,8182 eura

2011 9,5756 eura

2010 9,2246 eura

2009 8,9955 eura

2008 249,14 Sk

2007 232,51 Sk

2006 214,68 Sk

2005 195,31 Sk

2004 183,58 Sk

POMB

je priemerný osobný mzdový bod. Určí sa ako priemer osobných mzdových bodov od roku 1984 do roku, ktorý predchádza roku vzniku nároku na starobný dôchodok

Za každý rok sa teda vypočíta ako pomer ročného vymeriavacieho základu – príjmu poistenca a 12-násobku priemernej mzdy v danom roku.

Podmienkou získania nároku na dôchodok je aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Avšak pri výpočte priemerného osobného bodu sa berú do úvahy údaje od roku 1984, rozhodujúce obdobie by malo zahŕňať aspoň 22 rokov, za ktoré sa dajú určiť osobné mzdové body.

Maximálny priemerný osobný bod môže byť 3.

 

Napríklad:

Zamestnanec mal v roku 1991 príjem 22 618 Sk. Priemerná mzda v danom roku bola 3 770 Sk. Osobný mzdový bod za rok 1991 sa vypočíta ako 22 618 : (12 x 3 770) = 0,5. Rovnaký osobný mzdový bod získa poistenec, ktorý v roku 2011 zaplatil ročné poistné z vymeriavacieho základu 4 716 eur. Pri priemernej mzde za daný rok vo výške 786 eur bude jeho osobný mzdový bod 4 716 / (12 x 786) = 0,5.

Vypracovali:

Ľubica Navrátilová, odborníčka na problematiku sociálneho zabezpečenia

Dana Czuczová, Iveta Rizikyová, sekcia dôchodkového poistenia, Sociálna poisťovňa

 

 

 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.