26.09.2012, 00:00

Novinkou je dobrovoľné pripoistenie

Od januára 2013 si na dôchodok budete môcť sporiť v druhom pilieri viac. Zákon o sociálnom poistení síce znižuje odvod na súkromnú penziu z 9 na 4 %, avšak od budúceho roka zavádza možnosť dobrovoľného pripoistenia v druhom pilieri.

V rámci tohto sporenia si na druhý pilier môžete odvádzať ľubovoľnú sumu, avšak len 2 % si budete môcť odpočítať ako daňovú úľavu. Ak sa preň rozhodnete, poradíme vám, čo robiť.

1. Ak chcete využiť dobrovoľné pripoistenie, musíte to svojej správcovskej spoločnosti oznámiť. Správcovské spoločnosti nemajú zatiaľ jednotný postup, ako to zrealizovať. Napríklad Allianz DSS stačí zaslať žiadosť o zasielanie dobrovoľných príspevkov. Žiadosť si môže sporiteľ napísať sám, prípadne si môže vyzdvihnúť formulár žiadosti na pobočkách či stiahnuť z webovej stránky. Vo VUB Generali DSS musíte zase uzatvoriť dodatok k Zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

2. Správcovská spoločnosť na základe toho zašle potrebné inštrukcie k úhradám – číslo účtu aj variabilný symbol.

3. Ak je sporiteľ zamestnancom, môže si dobrovoľné príspevky zasielať do správcovskej spoločnosti sám, alebo o to môže požiadať zamestnávateľa.

4. Keď požiada zamestnávateľa o odvádzanie dobrovoľných príspevkov, ten musí jeho žiadosti vyhovieť. So zamestnancom uzavrie písomnú zmluvu a príspevky aj s rozpisom zašle do správcovských spoločností.

5. Výška príspevku je ľubovoľná, ale len dve percentá z vášho daňového základu si budete môcť odpočítať z daňového základu.

6. Ak sa rozhodnete platiť si dobrovoľné pripoistenie, môžete to po čase zrušiť – napríklad ak nebudete mať peniaze, a následne zase obnoviť, alebo zmeniť výšku príspevku. Je tu tiež možnosť zaplatiť toto pripoistenie jednorazovo, teda raz ročne.

7. Na každoročnom výpise budete vidieť, koľko ste si do druhého piliera odviedli v rámci povinného odvodu a koľko bolo dobrovoľné pripoistenie.

Pozor!
Ide o dobrovoľný príspevok na sporenie na súkromnú penziu – to znamená, že keď platenie prerušíte alebo ukončíte, správcovské spoločnosti vás za to nemôžu pokutovať.

Zdroj:
VÚB Generali DSS
Allianz DSS

 

Daňová úľava je obmedzená len do dvoch percent

Výška dobrovoľného príspevku do druhého piliera nebude obmedzená, avšak obmedzená bude suma, ktorú si môžete uplatniť ako daňovú úľavu.

1. Ako nezdaniteľnú časť si môžete nárokovať najviac 2 % z čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti – § 5 alebo z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania, alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti – § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Táto suma však nesiem presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.
2. Na nezdaniteľnú časť prihliadne zamestnávateľ v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň, nezohľadňuje sa pri výpočte preddavku na daň za kalendárny mesiac.
3. Zamestnávateľovi, ktorý vám ročné zúčtovanie bude robiť, musíte preukázať, že si chcete ako úľavu uplatniť aj tieto dobrovoľné príspevky do druhého piliera. Predložíte mu výpis z osobného účtu zaslaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Tá ho zašle sporiteľovi do 31. januára za predchádzajúci kalendárny rok, z neho zamestnávateľ zistí sumu zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
4. Ak si budete podávať daňové priznanie sami, uplatníte si ju v danom priznaní.
5. Túto nezdaniteľnú časť budete môcť využívať len do konca roka 2016.


Príklad
Zamestnanec má ročnú hrubú mzdu 7 500 eur. Je sporiteľom v druhom dôchodkovom pilieri. Rozhodol sa, že si bude navyše sporiť aj dobrovoľným pripoistením vo výške 2% z mesačného zárobku. Ako mu toto pripoistenie zníži daň?

Hrubá mzda za rok = 7 500 eur
Odvody 13,4% = 1 005 eur
Dobrovoľné pripoistenie v druhom pilieri 2% = 150 eur
Základ dane = 7 500 - 1 005 = 6 495 eur

Nezdaniteľná časť v roku 2013 = 3 735,94 eura
Nezdaniteľná časť - dobrovoľné pripoistenie 2% z 6 495 = 129,90 eura

Zdaniteľná mzda = 6 495 - 3 735,94 - 129,90 = 2 629,16 eura
Daň = 499,54 eura
Čistá mzda za rok = 7 500 - 1 005 - 150 - 499,54 = 5 845,46 eura

Aj keď si zamestnanec zaplatil na dobrovoľnom pripoistení do druhého piliera 150 eur za rok, ako úľavu si môže uplatniť len sumu do výšky 2% zo základu dane, teda 129,90 eura.

Ako by vyzerala jeho ročná daň a čistá mzda, keby si dobrovoľný príspevok neplatil.
Hrubá mzda za rok = 7 500 eur
Odvody 13,4% = 1 005 eur
Základ dane = 7 500 - 1 005 = 6 495 eur

Nezdaniteľná časť v roku 2013 = 3 735,94 eura

Zdaniteľná mzda = 6 495 - 3 735,94 = 2 759, 06 eura
Daň = 524,22 eura
Čistá mzda za rok = 7 500 - 1 005 - 524,22 = 5 970,78 eura

Ak si zamestnanec nebude platiť dobrovoľné pripoistenie, zaplatí síce vyššiu daň, ale dostane aj vyššiu čistú mzdu.  

 

Riziko budúcnosti!

V prípade, že si budete dobrovoľne prispievať do 2. piliera dvoma percentami, zvýšite si tak svoje úspory, ale hrozí aj určito riziko. Tak, ako v Maďarsku, aj u nás môže dôjsť k situácii, že vplyvom  deficitu v štátnom rozpočte môže dôjsť k znárodneniu druhého piliera. V takom prípade by aj váš dobrovoľný príspevok prepadol „v prospech“ štátu. Odborník na 2. pilier sa však podobnej situácie neobáva. „Nepredpokladám, že by to bolo reálne. Peňažné prostriedky sú majetkom jednotlivých sporiteľov, ktorí sa rozhodli prenechať správu úspor na dôchodok dôchodkovým správcovským spoločnostiam. Príspevky vo výške 4 % sú, takpovediac, z rozhodnutia štátu, a preto ich štát môže prehodnocovať. Doplnkové príspevky, 2-percentné a prípadne vyššie, sú jednoznačne z rozhodnutia sporiteľa, a teda na takéto príspevky štát nemôže v žiadnom prípade siahnuť, nakoľko súkromný majetok je nedotknuteľný,“ tvrdí Stanislav Žofčák z Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.