StoryEditor

Chcete prácu snov? Toto sú miesta, kde zarobíte viac ako 1000 eur

07.04.2015, 00:00
Autor:
redred
HN vám prinášajú zoznam„horúcich“ voľných pozícií s nadštandardným finančným ohodnotením. Ďalšie nájdete dnes exkluzívne v Hospodárskych novinách.

Tisíce pracovných miest odteraz na praca.hnonline.sk

1. Vedúci úseku administratívy organizačno-právneho oddelenia
Miesto výkonu práce: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Banská Bystrica
Náplň práce: zabezpečuje administratívne činnosti a komunikáciu so súdmi a s inými štátnymi orgánmi v súvislosti s osobami vo výkone trestu, zabezpečuje vedenie administratívnej agendy a osobných spisov odsúdených osôb, zabezpečuje a riadi činnosť podateľne služobného úradu. Vyžaduje sa bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť na výkon služby, ovládanie štátneho jazyka, trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, apolitickosť, zákaz inej zárobkovej činnosti ku dňu prijatia.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore právo, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana osôb a majetku – bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: od 837 do 1 399 eur
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

2. Vedúci úseku kvality
Miesto výkonu práce: REA SLOVTEAM, Banská Bystrica
Náplň práce: vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola vyrábaných dielcov (vedenie a archivácia k tomu príslušnej prepísanej dokumentácie), evidencia kalibrácie meradiel spolu s požiadavkami na nákup nových a vyraďovanie poškodených meradiel, riešenie zmätkovitosti vo výrobe, ako aj reklamácií v rámci svojej kompetencie, vedenie evidencie a protokolárne odovzdávanie meracích prístrojov v čase svojej neprítomnosti
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore strojárstvo, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: do 1 000 eur
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3. Manažér/-ka s nemeckým jazykom
Miesto výkonu práce: ATENA – PERSONAL CONSULTING, Banská Bystrica
Náplň práce: komunikácia s nemecky hovoriacimi partnermi v oblasti ošetrovateľstva – vyžadujeme aktívnu znalosť nemeckého jazyka slovom aj písmom, ovládanie gramatickej a štylistickej stránky jazyka (úroveň C1). Vedenie výberových pohovorov – overovanie pracovných skúseností a znalosti nemeckého jazyka kandidátov, výber vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície v zahraničí, spracovávanie životopisov klientov v nemeckom jazyku, kompletizácia dokumentov potrebných pre prácu v zahraničí, spracovávanie pracovných ponúk, personálne poradenstvo pre zamestnaných klientov (telefonická HelpLine počas ich pobytu v zahraničí), Word, Excel, PowerPoint, e-mail, slovenský jazyk (vysoká úroveň C1 a C2), nemecký jazyk (vysoká úroveň C1 a C2). Podmienkou je ovládanie oboch jazykov. Počítače:
Microsoft PowerPoint – elementárna znalosť, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, internet – pokročilý, príjemné a seriózne vystupovanie, výborné komunikačné a organizačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, tímový hráč, samostatnosť, spoľahlivosť, systematickosť. Spolu so životopisom pošlite aj motivačný list v nemeckom jazyku. 
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

4. IT špecialista
Miesto výkonu práce: eTechnology, Hlohovec
Náplň práce: všeobecný prehľad a znalosť princípov fungovania HW a SW, počítačové siete, znalosť OS Win Server, znalosť C++, Python, HTML, práca s Adobe Photoshop alebo Adobe Illustrator výhodou; vodičské oprávnenie skupiny B, anglický jazyk – pokročilý B1 a B2, Microsoft PowerPoint – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

5. Klientsky pracovník
Miesto výkonu práce: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, Hlohovec
Náplň práce: poradenstvo a starostlivosť o klienta
Požadovaná kvalifikácia: stredné odborné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium), vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

6. Vedúci Hotela Hrádok
Miesto výkonu práce: SMZ – Služby, Jelšava
Náplň práce: komplexné riadenie hotela Hrádok, zodpovednosť za dodržiavanie noriem a zákonov platných pre dané činnosti podnikania, za fakturáciu a za poskytované služby, výberové konanie dňa 8. 4. 2015 o 9.00 hod. v zasadačke ÚPSVR Revúca na prízemí. Vyžaduje sa vodičský preukaz skupiny B, vypracovanie a správna orientácia v technickej dokumentácii.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

7. Marketingový pracovník
Miesto výkonu práce: REMPO UNIVERS EU, Košice
Náplň práce: monitorovanie trhu, komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi, aktívne vyhľadávanie odberateľov, fakturácia, ponuka tovaru, príjmové doklady. Vodičské oprávnenie skupiny B, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý, internet – pokročilý
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium), vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: 17. 4. 2015
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

8. Plánovač výroby
Miesto výkonu práce: Košický kraj
Náplň práce: tvorba denných plánov produkcie v súlade s požiadavkami zákazníkov, kontroly výrobných procesov a spolupráca s materiálovým plánovaním na zabezpečenie plnenia výrobného plánu
Požadovaná kvalifikácia: stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské II. stupňa
Mzdové ohodnotenie: 1 100 – 1 300 eur
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

9. Psychológ
Miesto výkonu práce: Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Levoča
Náplň práce: samostatné špecializované odborné činnosti pri výkone psychologickej penitenciárnej diagnostiky, psychologického poradenstva, psychoterapie a psychologickej osvety pre odsúdené ženy. Vyžaduje sa zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť, zákaz inej zárobkovej činnosti ku dňu prijatia, 
ide o služobný pomer v dočasnej štátnej službe.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore psychológia, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: od 1 060 eur
Predpokladaný termín nástupu: 1. 6. 2015
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

10. Elektronický inžinier/elektronik v Malackách/PLC
Miesto výkonu práce: NORMIT, Malacky
Náplň práce: navrhovanie riadiacich skríň a kontrolérov pre výrobné linky, vývoj nových aplikácií v oblasti automatizovaných systémov a PLC riadenia, uvádzanie automatizačných systémov do prevádzky. Vyžaduje sa vzdelanie elektrotechnického smeru, schopnosť čítať výkresovú dokumentáciu, prax v oblasti elektrotechnickej údržby pre nízke alebo vysoké napätie – výhodou, práca s PC (Excel, Word, Outlook), znalosť mechaniky, hydrauliky, pneumatiky, PLC – výhodou, schopnosť rýchlo a zodpovedne konať, flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť.
Požadovaná kvalifikácia: stredné odborné vzdelanie, prax aspoň 2 roky
Mzdové ohodnotenie: od 900 eur
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

11. IT pracovník
Miesto výkonu práce: NORMIT, Malacky
Náplň práce: administrácia LAN a WAN štruktúry spoločnosti, serverová administrácia, starostlivosť o HW, SW, IT služby
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

12. Účtovník
Miesto výkonu práce: TAXISS, Malacky
Náplň práce: spracovanie účtovníctva, podvojné účtovníctvo a mzdové účtovníctvo. Všeobecné spôsobilosti: komunikácia (rokovanie s ľuďmi), kultivovaný písomný prejav, kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, tímová práca, analyzovanie a riešenie problémov, samostatnosť, finančná a ekonomická gramotnosť, 
Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, internet – pokročilý, POHODA – vysoká
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie v odbore všeobecná ekonomika, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

13. Senior Sales Manager
Miesto výkonu práce: LURA Média, Michalovce
Náplň práce: zodpovednosť za plnenie a realizáciu obchodných cieľov firmy, príprava analýzy trhu a aktivít obchodného oddelenia, priama zodpovednosť za vedenie tímu, aktívna akvizícia potenciálnych klientov, ich zmluvné zabezpečenie. Pravidelný reporting a príprava forecastov pre vedenie spoločnosti, sledovanie konkurencie. Vodičské oprávnenie skupiny B, anglický jazyk (pokročilý B1a B2, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, internet – pokročilý
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium), vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, prax aspoň 1 rok
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

14. Obchodný referent
Miesto výkonu práce:
ZTS Strojárne, Námestovo
Náplň práce: aktualizácia a kontrola súborov odberateľských objednávok, zabezpečenie denného logistického kontaktu s prideleným portfóliom zákazníkov, zodpovednosť za cieľové hodnotenie plnenia dodávok, koordinácia procesu nakládok a objednávania dohodnutej prepravy, vedenie a odsúhlasenie evidencie, riadenie toku vratných obalov, spolupráca pri tvorbe logistických stratégií a programov, riadenie vymáhania pohľadávok po splatnosti za predané výrobky, evidencia reklamačných správ a spolupráca pri vybavovaní reklamácií, spracovanie podkladov pre fakturáciu a vystavenie interných dokladov, spolupráca pri návrhu a optimalizácii baliacich množstiev, koordinácia procesu zmenového konania a vysporiadania zásob, spracovanie logistických reportov pre manažment firmy, spolupráca pri tvorbe obchodných plánov, minimálne stredoškolské, preferované vysokoškolské vzdelanie – technické/ekonomické. Počítačové znalosti: MS Office, anglický jazyk – aktívne, znalosť ďalšieho jazyka (nemecký/francúzsky) výhodou. Precíznosť, zmysel pre detail, tímová spolupráca, vyžaduje sa vodičský preukaz skupiny B.
Požadovaná kvalifikácia: vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prax aspoň 1 rok
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: 1. 5. 2015
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

15. Team leader TPV
Miesto výkonu práce:
ZTS Strojárne, Námestovo
Náplň práce: zodpovednosť za riadenie, kontrolu, plánovanie, vyhodnotenie KPI, riadenie, plánovanie, koordinácia a vyhodnocovanie práce asi 3 podriadených, priama spolupráca so zákazníkom/2 až 3 pridelení zahraniční zákazníci, riešenie kompletnej komunikácie – vyjasňovanie podmienok k danej ponuke, podieľanie sa na riešení 8D, na optimalizácii, inováciách, vypracovanie harmonogramu nábehu novej výroby, poskytnutie pomoci pri riešení vzniknutých problémov pri nábehu výroby, vykonávanie činností spojených so „zastupovaním“ vedúceho, správou databázy a pod., poskytuje garanciu za technológie – napr. delenie materiálu – navrhuje investície, podklady pre úpravy normatívov a pod. Cudzie jazyky: anglický – pokročilý: B1 a B2, nemecký – pokročilý: B1 a B2 (podmienka: ovládanie aspoň jedného z vybraných jazykov). Skúsenosti s využitím metód PDCA, DMAIC, DIC, TOC a pod. výhodou, schopnosť nadväzovať kvalitné vzťahy, kooperovať, zvládnuť a riešiť konflikty, schopnosť konať autonómne, zvážiť širšie súvislosti, prevziať zodpovednosť za riadenie, logické, analytické myslenie. Odolnosť proti stresu, prozákaznícke myslenie, neustále zlepšovanie svojho procesu.
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, prax aspoň 2 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

16. Projektant
Miesto výkonu práce: DUAL, Nové Zámky
Náplň práce: projektová a inžinierska činnosť, anglický jazyk (elementárna znalosť A1 a A2), nemecký jazyk (elementárna znalosť A1 a A2), Microsoft Word – vysoká znalosť, Microsoft Excel – vysoká znalosť, AutoCAD – vysoká znalosť
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (študijný odbor: stavebný, smer TZB), bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

17. Manažér/obchodný vedúci/konzultant
Miesto výkonu práce: Ing. Hana Pavlíková, Nové Zámky
Náplň práce: základný zaškoľovací proces obsahuje oboznámenie sa s administratívnymi úkonmi, controllingom, plánovaním a manažmentom, spracovávanie zložiek, zdokonaľovanie komunikačných schopností, komunikácia s manažmentom a riaditeľmi partnerských spoločností, základy personalistiky, marketingu a reklamy, telefonická a emailová komunikácia
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie (gymnázium), vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

18. Primár chirurgického oddelenia s JIS
Miesto výkonu práce: Nemocnica Poprad
Náplň práce: organizačná, riadiaca, diagnostická a liečebno-preventívna činnosť primára, organizačné a riadiace schopnosti, občianska a morálna bezúhonnosť, registrácia v SLK
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecné lekárstvo, špecializácia v špecializačnom odbore chirurgia, prax aspoň 5 rokov
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: 1. 7. 2015
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

19. Viazaný finančný agent
Miesto výkonu práce: Miroslava Maťašová, Svidník
Náplň práce: administratívne práce, poskytovanie servisu klientom, práca s interným systémom, možný kariérny postup. Vyžaduje sa vodičský preukaz skupiny B, anglický jazyk – elementárna úroveň: A1 a A2 a znalosť MS Office.
Požadovaná kvalifikácia: úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie, bez požiadavky na odbornú prax
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

20. Servisný inžinier
Miesto výkonu práce: LVD S3, Tornaľa
Náplň práce: inštalácia a startup nových strojových zariadení, bezpečnostná inštruktáž na manipuláciu so zariadením, vodičské oprávnenie skupiny B, cudzie jazyky: anglický (B1 a B2), Microsoft Word – pokročilý, Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý, znalosť čítania technickej dokumentácie, ochota cestovať, jazyková znalosť
Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, prax aspoň 3 roky
Mzdové ohodnotenie: dohodou
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Foto: flickr.com

01 - Modified: 2007-05-03 06:56:00 - Feat.: 0 - Title: Ottawa už s mečbalom, Detroit vyrovnal
01 - Modified: 2024-06-13 14:44:29 - Feat.: - Title: Paradox umelej inteligencie. Pracovné miesta vytvára, otázne sú potrebné zručnosti uchádzačov 02 - Modified: 2024-06-12 22:00:00 - Feat.: - Title: Živnostník alebo zamestnanec? Kritériom má byť počet odberateľov, Mihál pre HN upozornil na slabé miesta 03 - Modified: 2024-06-05 09:19:54 - Feat.: - Title: Kedy môžete mať odvodovú úľavu ako penzista a dá sa uplatniť, aj keď ste išli do dôchodku predčasne? 04 - Modified: 2024-06-04 08:09:05 - Feat.: - Title: Nezamestnanosť je na historických minimách. Bez práce je najmenej ľudí za 30 rokov 05 - Modified: 2024-06-01 07:00:00 - Feat.: - Title: Musím zostať doma, aby som pomohol krvácajúcej žene. Objavili vápencovú dosku s ospravedlneniami z práce starú 3-tisíc rokov
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
17. jún 2024 03:14