StoryEditor

Dostali ste v práci „padáka“? Môžete sa brániť aj na súde

13.08.2015, 20:00
Autor:
turtur
Aj odchod z firmy má svoje pravidlá. Praktické rady expertov, ako sa dá zvládnuť výpoveď.

Dať výpoveď je ľahké. Horšie pre zamestnanca ale je, ak ju dostane. Obidve strany však musia dodržať niekoľko pravidiel. Predovšetkým dať výpoveď písomne a doručiť ju druhej strane. Ale ani potom nemusí byť všetkému koniec. Kto si myslí, že dostal „padáka“ neoprávnene, môže sa brániť na súde. 
Naši experti odpovedajú na praktické otázky.
Viac sa o výpovediach z práce dozviete v piatkových Hospodárskych novinách.


Obrana pred výpoveďou

Ak má zamestnanec podozrenie, že firma s ním skončila pracovný pomer neplatne, môže podať na súd žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru. Toto právo má aj zamestnávateľ. Zamestnanec by však mal konať rýchlo, lebo podľa Zákonníka práce sa určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru môže na súde uplatniť najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď mal pracovný pomer skončiť. Žaloba sa podáva na okresnom súde podľa sídla zamestnávateľa a je oslobodená od súdneho poplatku.


Poradňa HN

1.
Ako sa nenechať vyhodiť  

Firmy sa neraz snažia zbaviť nepohodlných ľudí. Ako sa dá proti tomu brániť?
Zamestnávatelia si uvedomujú, že dať zamestnancovi platnú výpoveď nie je vždy z právneho hľadiska jednoduché. Preto mnohí zvyknú zamestnancov doslova dotlačiť k podpisu dohody o skončení pracovného pomeru. Takúto dohodu neodporúčam podpisovať pred jej dôsledným právnym preskúmaním. Častou príčinou výpovedí sú takzvané organizačné dôvody. Ak organizačné zmeny u zamestnávateľa nesledovali ciele, ktoré predpokladá zákon, môže sa poškodený zamestnanec obrátiť na súd so žalobou o neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Náhrada mzdy je vo výške priemerného mesačného zárobku a súd ju prizná maximálne za 36 mesiacov. Ak by sa náhrada mzdy mala priznať za čas dlhší ako 12 mesiacov, súd môže zvyšok znížiť, prípadne vôbec nepriznať.


2.
Šikana firmy

Firmy neraz špekulujú a nasilu chcú nahradiť zamestnancov inými, ktorým však dajú nižšiu mzdu. Je to fér?
Zákonník práce obsahuje všeobecný zákaz diskriminácie. Osobitnú úpravu obsahuje antidiskriminačný zákon. Pokiaľ zamestnávateľ vytvára na zamestnanca nátlak a dochádza k šikanóznemu správaniu (mobingu), odporúčame zamestnancovi obrátiť sa na príslušné štátne orgány zaoberajúce sa diskrimináciou v pracovnoprávnych vzťahoch, najmä na inšpektorát práce. Ďalším spôsobom riešenia je súdny spor. Jeho úspešnosť však nie je vysoká najmä z dôvodu, že takéto správanie je ťažké preukázať.


3.
Obrana proti chybnej výpovedi

Ako sa dá brániť pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa, ak si zamestnanec myslí, že ju dostal neoprávnene?   
Ak si myslíte, že s vami neoprávnene rozviazali pracovný pomer, máte možnosť sa brániť na súde. V tomto prípade netreba otáľať. Výpoveď či okamžité skončenie môžete napadnúť žalobou o neplatnosť skončenia pracovného pomeru najneskôr do dvoch mesiacov, odkedy sa mal pracovný pomer skončiť. Ak túto lehotu zmeškáte, právo žalovať zanikne.
Ak sa chcete domáhať neplatnosti výpovede na súde, zamestnávateľovi by ste mali čím skôr po prevzatí výpovede písomne oznámiť, že trváte na tom, aby vás naďalej zamestnával. Je to dôležité, lebo až od tohto okamihu vám prináleží náhrada mzdy, ak súd rozhodne, že s vami neoprávnene rozviazali pracovný pomer.


4.
Hodinový „vyhadzov“

Aké chyby robia firmy a zamestnanci pri okamžitej výpovedi? Na čo hlavne si treba dať pri nej pozor?
Často sú prípady, že firma so zamestnancom neplatne rozviaže pracovný pomer. Spravidla preto, že výpoveď nebola správne doručená, alebo zamestnanca pred výpoveďou kárne nenapomenuli. Ak chce dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď za porušenie pracovnej disciplíny, musí ho oboznámiť s dôvodom a dať mu možnosť vyjadriť sa. U klientov sa stretávam s neplatne skončeným pracovným pomerom najmä pri okamžitom skončení pracovného pomeru. Pre zamestnávateľov je to pohodlné riešenie, pretože pracovný pomer so zamestnancom ukončuje ku dňu, kedy si zamestnanec okamžité skončenie prevezme a nemusí tak čakať, kým uplynie výpovedná doba (ktorá je najmenej jeden mesiac). Často si však neuvedomujú, že okamžité skončenie je najprísnejšou sankciou, akou možno pracovný pomer rozviazať a nie vždy existuje pre takýto „vyhadzov“ dôvod.


5.
Závažné porušenie disciplíny

Čo sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny, za ktoré možno dostať okamžitú výpoveď?
Zamestnávateľ môže so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer, len ak sa jeho konanie dá považovať za také závažné, že od zamestnávateľa nemožno požadovať, aby ho naďalej zamestnával. Najčastejším dôvodom, ktorý zamestnávatelia pri tejto forme skončenia pracovného pomeru využívajú, je závažné porušenie pracovnej disciplíny. Čo sa považuje za závažné porušenie, býva často uvedené v pracovnej zmluve a v Zákonníku práce, ale aj vo vnútorných predpisoch zamestnávateľa, najmä v pracovných poriadkoch.


6.
Pomoc odborov pri výpovedi

Aké právomoci majú odbory pri výpovediach dávaných zamestnancom?
Výpoveď musí zamestnávateľ vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, teda odborovým orgánom, zamestnaneckou radou alebo zamestnaneckým dôverníkom. Ak si zamestnávateľ túto povinnosť nesplní, je výpoveď neplatná. To isté platí aj pre okamžité skončenie pracovného pomeru. Ak vo firme nie sú zástupcovia zamestnancov, zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, alebo s ním okamžite skončiť pracovný pomer aj bez predchádzajúceho prerokovania so zástupcom zamestnancov.  
Odborová organizácia, zamestnanecká rada alebo zamestnanecký dôverník sú orgány kreované dobrovoľne, z iniciatívy zamestnancov, preto nemusia byť vytvorené u každého zamestnávateľa.


7.
Doručenie výpovede

Môže sa výpoveď doručiť elektronickou poštou?
Zákonník práce vyžaduje doručovanie do vlastných rúk – teda do vlastných rúk na pracovisku, kde si zamestnávateľ osobne písomnosť preberie. Môže sa však na to využiť aj pošta. Do úvahy však môže prísť situácia, že by zamestnanec podpísal výpoveď zaručeným elektronickým podpisom.


Odpovedali:
advokát Mojmír Plavec, Advokátska kancelária Plavec & Partners; právnička Ľubica Martináková, Accace Legal, o. z. 


POZOR

1. Ak dal zamestnanec neplatnú výpoveď a zamestnávateľ mu oznámil, že trvá na tom, aby naďalej pracoval, jeho pracovný pomer sa nekončí.
2. Ak pri neplatnom skončení pracovného pomeru nepracoval, zamestnávateľ môže od neho žiadať náhradu škody.
3. Ak zamestnávateľ dal zamestnancovi neplatnú výpoveď a zamestnanec mu oznámil, že trvá na pokračovaní zamestnania, pracovný pomer sa nekončí.       

Čo si v piatkových HN ešte môžete prečítať o výpovediach

Ako sa dá vo firme skončiť pracovný pomer a ďalšie podrobnosti
Čo má výpoveď obsahovať a aká je výpovedná lehota
Koho „vyhodiť“ nemožno
Ako sa dá brániť pred výpoveďou
Dohoda o skončení pracovného pomeru
Okamžité skončenie pracovného pomeru

 

01 - Modified: 2014-12-01 11:27:52 - Feat.: 0 - Title: SIM kariet je viac ako obyvateľov Slovenska
01 - Modified: 2022-11-27 18:51:34 - Feat.: - Title: Herečka Zdena Studenková končí po 44 rokoch v Slovenskom národnom divadle. Prečo? 02 - Modified: 2022-11-15 07:51:13 - Feat.: - Title: Nezamestnanosť vo Francúzsku mierne klesla, blíži sa ku 14-ročnému minimu 03 - Modified: 2022-10-31 11:40:02 - Feat.: - Title: Zmeny v Zákonníku práce zavedú aj otcovskú dovolenku, novinku prináša zavádzanie smerníc Únie 04 - Modified: 2022-10-22 10:00:00 - Feat.: - Title: Pracujem ako digitálna nomádka, robila som v 78 krajinách. Pripisujem to aj pandémii, hovorí mladá žena 05 - Modified: 2022-10-06 13:30:00 - Feat.: - Title: Nepomer medzi tým, čo chce trh a čo ponúkajú ľudia, sa zvyšuje, hovorí expertka
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
02. december 2022 01:00