StoryEditor

Experti: Daňoví úradníci sú občas mimo

08.03.2015, 23:05
Daňových poradcov nahnevalo meškanie daňových tlačív a zmätočné pokyny daniarov. Spoločne preto iniciovali sťažnosť na ministerstvo financií.

Finančné riaditeľstvo sprístupnilo niektoré elektronické formuláre s oneskorením až dvoch mesiacov. Niektoré však nie sú dostupné dodnes a ďalšie zverejnili s chybami, sťažuje sa daňový poradca Martin Tužinský v rozhovore pre Hospodárske noviny:

V minulých dňoch ste iniciovali sťažnosť na Finančné riaditeľstvo, stoja za ňou i ďalší daňoví poradcovia. Ktorý z problémov je najzávažnejší?
Je to kvantita metodických pokynov a usmernení zo strany ministerstva financií a Finančného riaditeľstva, pričom kvantita je nepriamo úmerná ich kvalite. Často sú v nich závery, ktoré nie sú v súlade so zákonmi alebo sú s nimi v rozpore. 

Čo tým ohrozujú?
Mnohí daňovníci si neuvedomujú, že metodické pokyny a usmernenia nie sú právne záväzné a súdy na ne neprihliadajú. Všeobecne však metodické pokyny, ktoré nie sú v súlade so zákonmi alebo sú s nimi v rozpore, prípadne ustanovujú povinnosti, ktoré zo zákona nevyplývajú, prispievajú k právnej neistote.

Ako na sťažnosť reagovalo Finančné riaditeľstvo?
Na reakciu si musíme počkať. Štátny orgán má 60 dní na odpoveď. V porovnaní s piatimi pracovnými dňami, ktoré v niektorých prípadoch ukladajú predpisy na splnenie povinností daňovníkom, je to v hrubom nepomere.

Finančné riaditeľstvo poskytuje podľa vás aj „scestné“ závery, ako príklad uvádzate jeho odporúčanie vychádzať z „podporných“ prechodných ustanovení. Poznáte prípad, že by súd bral do úvahy usmernenia s nižšou právnou silou?
Ak by ste sa spýtali ktoréhokoľvek sudcu, jednoznačne potvrdí, že metodické pokyny, usmernenia a informácie nemajú žiadnu právnu váhu. Súd na ne nebude prihliadať, obzvlášť ak sú v neprospech daňovníka. Súd obvykle prihliada na usmernenia iba vtedy, ak umožnili daňovníkovi postupovať (či už nad rámec zákona, alebo v rozpore so zákonom) v prípade, že takýto postup je v jeho prospech. Daňovník však musí pred súdom ustáť svoje dôkazné bremeno.

Kritizujete neskoré sprístupnenie elektronických tlačív. Stretli ste sa aj s tým, že ak niekto musel podať priznanie včaššie (náhradným spôsobom), teraz takýchto daňovníkov niektoré úrady vyzývajú zopakovať podanie ešte raz elektronicky? 
Nie som jediný, kto kritizuje ich neskoré sprístupnenie. Keby ste sa spýtali ktoréhokoľvek účtovníka, pozitívnej reakcie by ste sa nedočkali. S takýmto prípadom som sa stretol na Daňovom úrade Bratislava – pracovisko Pezinok. Mám však informácie aj od účastníkov na školeniach, že aj oni sa stretli s takýmto postupom.

Podľa ministerstva financií sú vaše námietky v sťažnosti zväčša všeobecného charakteru a inak ste vraj bližšie nešpecifikovali, aké prípady sa potrebujú upraviť metodickým pokynom. Faktom však je, že MF priznáva, že metodické pokyny nie sú právne záväzné...
Na jednej strane ma teší jeho priznanie, že metodické pokyny nie sú právne záväzné, nemyslím si však, že islo o námietky všeobecného charakteru. Pretože som uvádzal konkrétne prípady informácií a pokynov, ktoré sú v rozpore so zákonmi. Neprekvapuje ma takáto reakcia, pretože počas mojej praxe sa mi ešte nestalo, že by nejaká štátna inštitúcia priznala chybu. Dlhodobo razia cestu výhovoriek a bagatelizovania, napríklad aj oneskoreného zverejňovania elektronických formulárov na webe.

Finančná správa tvrdí, že proti nesprávnym postupom svojich úradníkov chce bojovať. Myslíte si, že niektorí správcovia dane už „žijú vlastným životom“ a  sú akoby pánmi situácie vo svojej miestnej lokalite?
Viackrát som sa stretol s odlišným postupom a prístupom správcov dane. Z toho usudzujem, že zamestnanci finančného riaditeľstva zrejme nie sú školení včas alebo dostatočne a o niektorých zmenách nemajú ani len predstavu. 

Napríklad?
Môžem uviesť konkrétny prípad z Daňového úradu Bratislava. Týka sa registrácie do tzv. systému mini-one-stop-shop (jednotné kontaktné miesta na registráciu kvôli DPH – pozn. red.) v súvislosti s poskytovaním elektronicky dodávaných služieb zo Slovenska pre občanov iných členských krajín.

Ak by ste mali porovnať mieru problémov tento rok s tým predchádzajúcim, ako dopadne tohtoročná situácia?
Je ťažké objektívne zhodnotiť tento stav. Po minuloročnej situácii si dovolím tvrdiť, že sme viac pripravení na nefunkčnosť, problémy, chybovosť a časové oneskorenia zo strany finančnej správy. To však nič nemení na tom, že finančné riaditeľstvo sprístupnilo niektoré e-formuláre s oneskorením dvoch mesiacov, niektoré nie sú dostupné dodnes a niektoré zverejnili s chybami.

Konkrétne?
Napríklad účtovná závierka pre mikro účtovné jednotky v riadku 20, v ktorom obsahová náplň zverejnená na stránke finančného riaditeľstva nekorešpondovala s právnou úpravou. 


Tu sú kľúčové výhrady daňových poradcov:

1. Meškajúce e-tlačivá pre daňové priznania

  • Finančné riaditeľstvo zaviedlo e-tlačivá až koncom februára a začiatkom marca, čo je neskoro,
  • mnohé daňové subjekty nemali východisko a museli podať priznanie už skôr náhradným spôsobom (cez všeobecné podanie),
  • niektorí správcovia dane teraz nútia tých daňovníkov, ktorí priznanie podali skôr, k jeho duplicitnému podávaniu elektronicky,
  • vyškolenie daňových úradníkov je nedostatočné, prejavuje sa to tým, že niektorí daniari dávajú zmätočné rady

Reakcia Finančného riaditeľstva   

Nie je dôvod, aby daňové subjekty podali daňové priznanie opakovane elektronicky, ak splnili všetky zákonné náležitosti.

2. Metodické pokyny bez právnej sily

  • Finančné riaditeľstvo odporúča daňovníkom pri podávaní priznania, aby „podporne“ vychádzali z prechodných ustanovení, 
  • podľa sťažovateľov metodické pokyny nemajú oporu v zákone, pretože súd berie do úvahy len platné právne predpisy, a nie metodické pokyny a usmernenia, ktoré nemajú z hľadiska súdu žiadnu právnu váhu,
  • sťažovatelia uvádzajú ako konkrétny príklad mätúceho usmernenia "Informáciu k úprave základu dane o zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania, paušálne náhrady spojené s uplatnením pohľadávky do 31. 12. 2014 a od 1. 1. 2015". 

Reakcia Finančného riaditeľstva

Jednotné uplatňovanie osobitných predpisov vykonávajú jednotlivé útvary riaditeľstva prostredníctvom interných riadiacich aktov, medzi ktoré patria aj metodické pokyny. Tie vydáva riaditeľstvo až po ich schválení tvorcom zákonov, ktorým je ministerstvo financií.   

3. Zmeny pravidiel počas roka

  • objavujú sa legislatívne opatrenia, ktoré menia pravidlá „za pochodu“,
  • príkladom je postup účtovania pre podnikateľov účtujúcich v podvojnom účtovníctve, ktoré sa opatrením od 31. 12. 2014 diametrálne zmenilo. V tejto súvislosti daňoví poradcovia upozorňujú, že účtovná jednotka musí zo zákona používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a zásady, spomínaná zmena si však vyžiada opravy v účtovníctve od začiatku roka, vrátane vyhľadania všetkých účtovných prípadov, ktorých sa táto zmena tiež dotýka.  

Reakcia ministerstva financií   

Námietky pisateľov sú zväčša všeobecného charakteru a inak bližšie nešpecifikovali, aké prípady potrebujú upraviť metodickým pokynom. Metodické pokyny vydáva Finančné riaditeľstvo pre jednotnú aplikáciu zákonov a ako pomôcku pre daňové subjekty, nie sú právne záväzné. K vydávaniu metodických pokynov teda dochádza najmä kvôli zjednoteniu výkladu zákona, aby si právne normy jednotlivé subjekty nevykladali rôznym spôsobom.

Poznámka redakcie

Autori sťažnosti popísali vo svojom texte tri konkrétne dokumenty (informácia o úprave základu dane..., metodický pokyn k posudzovaniu odpisu pohľadávky..., opatrenie MF SR o postupoch účtovania...), vrátane ich dopadov a vyvolávania konkrétnych problémov v praxi.

01 - Modified: 2007-04-04 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Pozvánka na sviatky
01 - Modified: 2023-02-01 13:24:03 - Feat.: - Title: Musafer robí najlepší kebab v Bratislave: Nič u mňa nie je polotovar, slovenské mäso je desaťkrát lepšie ako poľské 02 - Modified: 2023-01-31 11:03:10 - Feat.: - Title: Navrhovaná norma Euro 7 je nereálna. Rok 2023 musí určiť ako s autami ďalej, tvrdí odborník 03 - Modified: 2023-01-27 14:06:30 - Feat.: - Title: Hovorili sme s umelou inteligenciou: Robot si priznal chybu, vie si predstaviť, že by riadil politiku a takto reagoval na boha 04 - Modified: 2023-01-27 18:31:15 - Feat.: - Title: Dane 2023: Niektoré subjekty ich nemusia platiť. Prečo a ktoré sú to? 05 - Modified: 2023-01-27 14:30:00 - Feat.: - Title: Prerušili ste svoju podnikateľskú činnosť a neviete, či máte platiť daň? Takéto sú podmienky
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
02. február 2023 02:03