StoryEditor

Blíži sa termín na daň za auto. Na podanie vám zostalo 12 dní

Používate auto na podnikanie? Nezabudnite zaň odviesť daň. Termín je do konca januára, ale keďže to vychádza na víkend, čas na podanie máte do 1. 2.

Podnikáte a využívate pri tom auto? Myslite na to, že musíte zaň odviesť daň. V HN k tomu nájdete kompletný servis. Dozviete sa: kto a kedy musí daň za auto bezpodmienečne zaplatiť. Ktoré vozidlá sú, naopak, od poplatku oslobodené. Aké sú sadzby a ako sa uvedená daň vypočíta. Na aký účet treba peniaze poslať. Ako sa platia preddavky a taktiež – ako postupovať krok po kroku pri vypĺňaní priznania.

Na koho sa vzťahuje daň za auto

Platí ju fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • je podľa dokladu držiteľom vozidla,
 • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla či bola zrušená,
 • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá nepoužíva auto na podnikanie.
 • Môže to byť aj zamestnávateľ, ak vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie auta – pod podmienkou, že auto sa nepoužíva na podnikanie.

Čo ak je v doklade zapísaná firma (organizácia)

– daňovníkom je právnická alebo fyzická osoba, ktorej táto organizačná zložka patrí.

Kedy sa platí táto daň

a) v prípade používateľa
– ak používa na podnikane vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná zosnulá fyzická osoba,
– ak používa na podnikane vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná zrušená či zaniknutá právnická osoba,
– ak sa používa na podnikanie vozidlo, v ktorého dokladoch je ako držiteľ zapísaná osoba, ktorá ho nepoužíva na podnikanie.
b) v prípade zamestnávateľa
– ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie auta, ktoré sa nepoužíva na podnikanie.

Aká je zmena pri operatívnom prenájme

– významná zmena nastala pri operatívnom prenájme – použitie auta na podnikateľské účely už nezdaňuje vlastník vozidla, ale držiteľ zapísaný v technickom preukaze.

Aké vozidlo sa zdaňuje

– ktoré podnikateľ využíva na svoje podnikanie, teda na sústavnú činnosť s cieľom zisku. Nezáleží na tom, ak ju na určitý čas preruší, napríklad pre PN, nedostatok zákaziek či pre voľný deň.

Zmena v rozšírení typov zdanených áut

Od začiatku roka 2015 sa vozidlám kategórie M, N a O pridala aj ďalšia kategória vozidiel – L. Do nej patria najmä malé motocykle, motocykle, trojkolky, štvorkolky a iné.

Aké typy áut sú oslobodené

 • autá diplomatov a konzulárnych úradov, ak je zaručená vzájomnosť,
 • autá záchranárov a požiarnikov; oslobodenie sa uplatňuje v priznaní,
 • autá verejnej dopravy; oslobodenie sa uplatňuje v priznaní,
 • autá využívané na agrárnu a lesnú výrobu; oslobodenie sa uplatňuje v priznaní.

Dĺžka zdaňovacieho obdobia

 • naďalej je ním kalendárny rok,
 • osobitné zdaňovacie obdobie je vtedy, ak sa daňovník zruší bez likvidácie, s likvidáciou, ak sa vyhlási konkurz na jeho majetok, ak daňovník ukončí podnikanie či zomrie.

Kde podať priznanie

 • po novom sa zjednodušil postup pri podávaní priznania k dani za auto,
 • pre obdobie do 31. 12. 2015 platí, že podávate už len jedno priznanie správcovi dane podľa adresy sídla či adresy bydliska bez ohľadu na to, v koľkých krajoch máte autá prihlásené,
 • po novom sa zjednodušila úhrada dane a platba preddavkov – je zriadené samostatné predčíslie účtu, ktoré treba pri úhradách použiť.

Miestna príslušnosť

 • správu dane vykonáva  daňový úrad podľa sídla právnickej osoby alebo trvalého pobytu fyzickej osoby,
 • ak nemožno určiť miesto podľa sídla firmy/organizácie ani trvalého pobytu fyzickej osoby, riadi sa miestom umiestnenia organizačnej zložky subjektu podľa Obchodného zákonníka, inak miestom, v ktorom subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti
 • ak nemožno určiť miestnu príslušnosť podľa spomínaných kritérií, robí správu Daňový úrad Bratislava.

Zmeny v kategorizácii vozidiel

Od 1. 1. 2015 sa zmenilo vymedzenie osobného a úžitkového vozidla:

 • osobným vozidlom sa rozumie už len auto kategórie L a M1,
 • úžitkovým vozidlom sa rozumie auto kategórie M2, M3, N1 až N3 a 01 až 04.

Základ dane pri osobnom aj úžitkovom aute zostal rovnaký, mení sa však rozsah vozidiel, ktoré spadajú do tej-ktorej kategórie,
– základ dane je určujúci na priradenie ročnej sadzby dane uvedenej v prílohe č. 1 zákona o dani z vozidiel.

Aký je základ dane

a) pre osobné autá
– rovná sa objemu valcov motora v cm3 uvedenému v doklade vozidla, patria sem vozidlá kategórie:
        L1e až L7e – motocykel, trojkolka, štvorkolka,
        M1 – osobný automobil.

b) pre úžitkové vozidlá
– základom dane pri úžitkovom vozidle a autobuse je ich hmotnosť v tonách a počet náprav podľa dokladu. Patria sem vozidlá kategórie:

 •         M2 a M3 – autobusy,
 •         N1 až N3 – nákladné vozidlá,
 •         O1 až O4 – prípojné vozidlá sa považujú za úžitkové vozidlá.


Sadzba dane po novom

 • sadzby dane sú pevne dané pre celé územie SR,  
 • nastalo zjednodušenie, lebo sadzby nemusíte hľadať v jednotlivých krajoch, kde ste mali evidované vozidlá určené na podnikanie.

Výpočet dane

Pri výpočte dane treba upraviť túto ročnú sadzbu dane:
- najprv podľa počtu mesiacov, ktoré uplynuli od mesiaca prvej evidencie vozidla v SR,
- potom možno túto upravenú (zníženú alebo zvýšenú) sadzbu dane ešte znížiť o 50 % podľa typu pohonu vozidla,
- toto dodatočné zníženie sa vzťahuje na hybridné motorové a hybridné elektrické vozidlá, vozidlá s pohonom na stlačený alebo skvapalnený zemný plyn (CNG alebo LNG) a na vozidlá na vodíkový pohon.


V stredajšej špeciálnej prílohe HN, ktorá je venovaná cestnej dani, si prečítate:

Kto a kedy musí daň zaplatiť

Ktoré vozidlá sú od poplatku oslobodené

Ako sa daň vypočíta

Na aký účet treba peniaze poslať

Ako sa platia štvrťročné či mesačné preddavky

Manuál krok za krokom ako vyplniť priznanie

01 - Modified: 2008-01-12 16:02:00 - Feat.: 0 - Title: V Macedónsku sa zrútil vrtuľník s vojakmi z Bosny, 11 obetí
01 - Modified: 2023-02-02 15:36:54 - Feat.: - Title: Bratislava mala problémy pri elektronickom podávaní daňových priznaní, dôvodom bol občiansky preukaz 02 - Modified: 2023-02-02 13:11:18 - Feat.: - Title: Hrozí krádež auta aj vám? Väčšina moderných áut v primitívnom teste úplne pohorela 03 - Modified: 2023-02-03 10:35:00 - Feat.: - Title: Odborníci potvrdzujú obavy: Ceny áut môžu s normou Euro 7 výrazne stúpnuť, tvrdí ACEA 04 - Modified: 2023-02-02 10:33:32 - Feat.: - Title: Špičková Škoda pokorila svetový rekord dvakrát. Na zamrznutom švédskom jazere 05 - Modified: 2023-02-01 13:06:24 - Feat.: - Title: Šialená chyba populárnych nabíjačiek elektromobilov. Batérie luxusných modelov „upiekli“
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 11:46