StoryEditor

Pred podaním priznania si treba preveriť účtovníctvo

03.03.2013, 23:00
Autor:
run, turrun, tur
Rozhovor. Konateľka Účtovnej jednotky Veronika Dubielová pre Hospodárske noviny

Čo všetko musí firma urobiť, aby mala daňové priznania v poriadku? Ako by mala postupovať?
Pred zostavením daňového priznania by si mali skontrolovať celé účtovníctvo. Ak firma napríklad vystaví faktúru za decembrové služby v januári 2013 a aj inkaso faktúry bude až v januári, stále platí, že táto faktúra je výnosom roku 2012, a do roku 2012 je potrebné ju zaúčtovať. Ak je výsledok hospodárenia kladný, ide o zisk. Riadok 100 (strana 2) sa v priznaní označí znamienkom plus. Ak je výsledok hospodárenia strata, označí sa mínusom. Výsledok sa upravuje o pripočítateľné a odpočítateľné položky.
Ktoré položky v priznaniach môžu byť pre právnické osoby problematické?
Napríklad riadok 130. Je súčtom výdavkov, ktoré podľa zákona o dani z príjmov nie sú daňovými výdavkami a nemôžu teda znižovať základ dane. Keďže v účtovníctve zaúčtované boli, ale z daňového hľadiska nie sú uznateľné, o tieto položky je potrebné výsledok hospodárenia upraviť (pripočítať ich).
Ako sa poukazujú organizáciám tretieho sektora dve percentá z daní?
Aj na tento rok platí, že ak firma poskytne finančný dar vo výške 0,5 percenta zo základu dane z príjmov, môže neziskovej organizácii poukázať dve percentá dane. Ak finančný dar neposkytne, môže darovať len 1,5 percenta. Tento postup bude platiť aj pre zdaňovacie obdobie roku 2013, hoci pôvodne sa už mali tieto percentá znižovať.
Môžu si dať firmy do daňových výdavkov aj pokuty?
Niektoré výdavky sa môžu uznať ako daňové až po ich zaplatení. Sú to aj zmluvné pokuty, úroky z omeškania okrem úrokov platených bankám, nájomné platené fyzickej osobe a podobne.
Ako sa oproti roku 2012 zmenilo tlačivo daňového priznania?
Oproti vlaňajšku sa zmenilo označenie tlačiva daňového priznania. Na každej strane musí mať označenie MF/22373/2012-721 (vľavo dole) a DPPOv12_1-10 (vľavo hore).
Čo ak nie je takto označené?
V takom prípade je to nesprávne tlačivo a daňový úrad nebude priznanie akceptovať.
Sú aj ďalšie zmeny?
Dôležitá zmena nastala pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku. V prvom roku odpisovania už nie je možné uplatniť daňový odpis v plnej ročnej výške, ale iba pomernú časť z ročného odpisu v závislosti od počtu mesiacov, teda počnúc mesiacom zaradenia majetku do užívania do konca zdaňovacieho obdobia. Na strane 4 sa do časti B doplnil nový riadok - pomerná časť z ročného odpisu neuplatnená v prvom roku odpisovania. Do riadku sa vpisujú sumy daňového odpisu, ktoré si firmy nemohli v prvom roku uplatniť.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
27. marec 2023 20:21