StoryEditor

Necíťte sa trápne. A naučte sa slovník poisťováka

26.10.2013, 15:01
Autor:
vanvan
Pojmy z investičného životného poistenia, ktorým by ste určite mali rozumieť.

Alokačný pomer

Pomer, v ktorom sa poistné umiestňuje (alokuje) do jednotlivých fondov v investičnom životnom poistení. Klient si sporí peniaze do budúcnosti prostredníctvom investičného životného poistenia a vyberie si pomer, v akom tieto peniaze umiestni do fondov, ponúkaných poisťovňou. Tie môžu byť konzervatívnejšie, dynamickejšie a pod., čím môže ovplyvňovať výšku svojich budúcich výnosov.

Podielová jednotka

Pomerná časť fondu definovaná pre účely tohto poistenia.
Hodnota podielových jednotiek – celková hodnota všetkých podielových jednotiek na podielovom účte podľa ich predajnej ceny.
Počiatočné podielové jednotky – podielové jednotky zakúpené zaplatením bežného poistného splatného v priebehu prvých dvoch rokov trvania poistenia, prípadne jednotky zakúpené za navýšenú časť za bežné poistné v priebehu dvoch rokov od navýšenia.
Podielový účet – individuálny účet vedený poisťovateľom k danej poistnej zmluve tvorený podielovými jednotkami jednotlivých fondov, vedený v predajnej cene.
Prevod podielových jednotiek – presunutie podielových jednotiek do iného ponúkaného fondu.

Splatený stav

Stav zmluvy investičného životného poistenia, kedy klientovi zaniká platnosť uzatvorených pripoistení. Poistná ochrana pre prípad smrti naďalej trvá a poistné plnenie v tomto prípade zodpovedá hodnote investície. Klientovi zaniká povinnosť platiť bežné poistné. Zmluva naďalej platí do skončenia poistnej doby alebo do vyčerpania účtu povinnými poplatkami, prípadne odkupmi. Finančné prostriedky sú naďalej investované v podielových fondoch,

Čiastočný odkup

Odkúpenie časti akumulačných podielových jednotiek z podielového účtu investičného životného poistenia, pričom poistná zmluva naďalej trvá.

Indexovanie poistenia (poisťovne používajú aj iné výrazy, napr. „dynamika“)

V poistení za bežné poistné možno dohodnúť automatické zvyšovanie poistného „indexovanie poistenia“ ku dňu výročia zmluvy. Vykonáva sa podľa rastu indexu spotrebiteľských cien, publikovaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Pri indexácii poistenia sa odpovedajúcim spôsobom zvyšuje taktiež poistná suma, a to bez preskúmavania zdravotného stavu poisteného.

Poistník a poisťovateľ môže ukončiť indexovanie poistenia svojím vyhlásením doručeným druhej strane najmenej dva mesiace pred príslušným výročím zmluvy.

Určená oprávnená osoba

Osoba určená poistníkom v poistnej zmluve, ktorej vznikne právo na poistné plnenie v prípade smrti poisteného. Ak je dohodnuté, že poistnou udalosťou je smrť poisteného, má poistník právo určiť určenú oprávnenú osobu, ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie. Až do vzniku poistnej udalosti môže poistník určenie oprávnenej osoby zmeniť. Ak nie je určená oprávnená osoba v dobe poistnej udalosti určená, alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúda právo na plnenie manžel alebo manželka poisteného, a pokiaľ nie je, deti poisteného.

Realokácia

Automaticky prevod podielových jednotiek v investičnom životnom poistení zo zvolených fondov do fondu s konzervatívnou investičnou stratégiou, pričom si klient sám zvolí začiatok a koniec realokácie, ku ktorej dochádza na dennej báze. Zároveň sa automaticky zmení klientom definovaný alokačný pomer bežného poistného, ktoré uhrádza napr. každý mesiac, a to tak, že ďalšie bežné poistné je alokované do konzervatívneho fondu. Účelom realokácie je ustáliť investíciu najmä v posledných rokoch pred koncom poistnej doby (pred čerpaním investovaných prostriedkov) a chrániť ju pred prípadnými negatívnymi výkyvmi po tom, čo boli investované už dostatočne dlhú dobu na to, aby vyprodukovali výnosy.

Odporúčame klientom, aby si vždy pozreli v poistných podmienkach výklad pojmov, ktorý býva v úvode poistných podmienok. Niektoré pojmy sú v rôznych poisťovniach odlišné, avšak znamenajú ten istý, alebo podobný obsah

Ružena Štiglicová
Špecialista pre podporu životného poistenia ČR & SR
AXA životná poisťovňa

01 - Modified: 2005-08-08 11:23:00 - Feat.: 0 - Title: SES Global zvýšil obrat za 1. polrok o 9,7 % na 609,2 mil. EUR
01 - Modified: 2022-12-23 11:52:51 - Feat.: - Title: Nechcete mať zanedbanú nehnuteľnosť? Nezabudnite si ju poistiť, radí odborník (rozhovor) 02 - Modified: 2022-11-09 11:03:57 - Feat.: - Title: Nehnuteľnosti ohrozuje podpoistenie, riešením je automatická indexácia 03 - Modified: 2022-10-25 22:00:00 - Feat.: - Title: Zdravá firma roka od Union zdravotnej poisťovne 04 - Modified: 2022-10-01 22:00:00 - Feat.: - Title: Sezóna kúrenia prináša častejšie požiare. Čo vám hrozí, ak máte kotol v zlom stave 05 - Modified: 2022-09-14 12:00:00 - Feat.: - Title: Boli homosexuáli a mali zdravotné poistenie. Skutoční piráti žili inak, ako nám ukazuje Disney
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
03. február 2023 20:52