18.12.2014, 00:00

Rátajte s tým, že investor startup časom opustí

Exit, čiže vystúpenie z investície, znamená, že investorovi vyplatíte to, čo do vášho startupu vložil.

Ojedinele to však môže znamenať aj odchod samotných startupistov. Zatiaľ zakladateľ mladého biznisu sleduje najmä stabilný rast podniku a finančné zdravie, investor uvažuje tak, aby vedel maximalizovať hodnoty svojej investície a dostal ju vyplatenú zvyčajne v horizonte od troch do piatich rokov. Tieto princípy sa premietajú aj do voľby spôsobu exitu.

Špecifikujte očakávania

V prípade, že zakladateľ ostáva v startupe aj po odchode investora, snaží sa zvoliť taký spôsob exitu, ktorý zachová, prípadne zlepší jeho postavenie. Nie je vylúčené, že v prípade prebratia startupu inou spoločnosťou zohrajú výraznú úlohu aj osobné preferencie zakladateľov. Preto je zo strany investora vhodné čo najpodrobnejšie vyšpecifikovať svoje exitové očakávania už pri jeho vstupe do startupu, aby sa predišlo nedorozumeniam.

Výsledky spoločnosti

Vhodný spôsob exitu je priamo ovplyvnený aktuálnymi výsledkami spoločnosti. Finančné ukazovatele podniku sa dajú ľahko overiť v účtovných závierkach. Najpodstatnejší je výsledok hospodárenia, od ktorého závisia celá exitová stratégia a predajná cena podniku. Dôležité v procese exitu sú aj takzvané mäkké faktory rozhodovania, ako napríklad fáza životného cyklu, povedomie o značke, lojalita zákazníkov či sa podnik vyvíja v súlade s podnikateľským plánom a  očakávaniami, či je plánovaný úplný alebo čiastočný výstup a s mnohými ďalšími prvkami. V prípade pozitívneho vývoja finančných ukazovateľov môžu dobre odkomunikované mäkké faktory rozhodovania len zvýšiť predajnú cenu startupu.

Odpredaj a prvá verejná ponuka akcií

Po zohľadnení kritérií môžeme hovoriť o exite vo forme prvej verejnej ponuky akcií (Initial public offering – IPO), odpredaji spoločnosti inej spoločnosti alebo odpredaji spoločnosti inému investorovi.

Spätný odkup a likvidácia

V prípade nepriaznivého vývoja vymenovaných faktorov prichádzajú do úvahy náhradné exitové stratégie, pri ktorých ide v prvom rade o záchranu aspoň časti investovaných prostriedkov alebo o minimalizovanie výšky straty. K takýmto formám exitu patrí spätný odkup zakladateľmi startupu alebo likvidácia.


Rozhoduje motivácia, cena, ale aj stratégia

Naplnenia exitových očakávaní sú výrazne ovplyvnené motiváciou kupujúceho. Tá sa líši v závislosti od jednotlivých exitových stratégií.
V prípade kúpy spoločnosti inou spoločnosťou je motiváciou kupujúceho kompatibilita a synergie vznikajúce z činností oboch podnikov. Kupujúca firma sa snaží o zlepšenie prevádzkovej efektívnosti, dosiahnutie úspor z rozsahu podnikateľských aktivít, rastu a zvýšenie trhovej hodnoty. V prípade startupov alebo technologických podnikov v počiatočnej fáze sa môže kupujúca strana zaujímať o inovatívne riešenia, nové produkty a služby, ale aj nový spôsob získavania zákazníkov a komunikácie s nimi. Tento spôsob výstupu je atraktívny najmä vďaka jeho silnému oceňovaciemu potenciálu a možnosti získania konštantnej likvidity.
Odpredaj finančnému investorovi, ktorým najčastejšie býva investičný fond alebo private equity spoločnosť, prichádza zvyčajne do úvahy, až keď má spoločnosť stály cashflow a vypláca pravidelné dividendy, ale jej rastový potenciál je obmedzený. Motiváciou na vstup finančného investora je zvyčajne možnosť rozšírenia vplyvu alebo priestor na zlepšenie finančných výsledkov kupovaného podniku.

Správny spôsob? Myslite efektívne

Voľbu spôsobu exitu zo strany investora ovplyvňujú najmä výška potenciálneho zhodnotenia finančných prostriedkov a aktuálna situácia na trhu. Podľa portálu CrunchBase v prípade exitu formou prebratia inou spoločnosťou bola k decembru 2013 priemerná kumulovaná výška vkladov na úrovni 29,4 mil. amerických dolárov a priemerná výška exitu 155,5 mil. amerických dolárov.
Pri exite spôsobom IPO bola priemerná výška kumulovaných vkladov 162 mil. USD a priemerná hodnota exitu 467,9 mil. USD.
Z tohto porovnania vychádza výrazne lepšie odpredaj spoločnosti inej spoločnosti alebo finančnému investorovi než IPO. Vzhľadom na slovenské prostredie sa voľba odpredaja spoločnosti akoukoľvek formou javí ako najlepšia možnosť.

Existujú aj náhradné riešenia

Náhradné exitové stratégie sa využívajú najmä v prípadoch keď podnik nedosahuje očakávané výsledky a nie je pravdepodobné, že by ich niekedy dosahoval, alebo dochádza k rozporom medzi vlastníkmi spoločnosti. Medzi náhradné stratégie patrí spätný odkup, ktorý predstavuje odkúpenie podielu od investora zakladateľom startupu. Do úvahy prichádza aj likvidácia spoločnosti, čiže vysporiadanie majetkových pomerov pri zrušení obchodnej spoločnosti a  speňaženie majetku podniku. Investorovi sa tak vracia aspoň časť finančných prostriedkov, v lepšom prípade všetky finančné prostriedky s malým výnosom, ktoré do podniku vložil.

 

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.