StoryEditor

Ak sa cítite bez viny, voči pokute sa odvolajte. Do 15 dní

14.01.2015, 11:10
Objektívna zodpovednosť zaväzuje vodiča k serióznejšiemu prístupu. Na jeho hlavu padá, kto a ako jazdí s jeho autom.

Čo je to objektívna zodpovednosť

Objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla za protiprávne konanie preňho znamená povinnosť zabezpečiť dodržiavanie vybraných pravidiel cestnej premávky tým vodičom, ktorému zveril svoje vozidlo.

V praxi princíp objektívnej zodpovednosti znamená, že ak sa správny delikt spoľahlivo zistil a zadokumentoval technickými prostriedkami polície, z čoho je nepochybne zistené, že správny delikt sa spáchal vozidlom konkrétneho držiteľa, polícia bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty. Držiteľ vozidla môže voči rozkazu podať odpor v lehote 15 dní.

Čo musí polícia poskytnúť pri zdôvodnení priestupku

Ak sa zistí porušenie povinnosti držiteľa vozidla a nie je dôvod vec odložiť, vydá príslušný orgán rozkaz o uložení pokuty. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, pričom môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spolu s rozkazom sa držiteľovi auta zašle aj fotografia o porušení povinnosti, respektíve sa poskytnú držiteľovi informácie takým spôsobom, aby sa mohol oboznámiť s porušením povinnosti.

Keď vodič s pokutou nesúhlasí, čo musí uviesť v odvolaní

Podaný odpor musí obsahovať všeobecné náležitosti, teda musí byť z neho zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Polícia odpor odmietne, ak neobsahuje predpísané náležitosti, ak sa podal oneskorene, ak ho podala neoprávnená osoba, ak sa podal preto, že v čase porušenia pravidiel viedla vozidlo iná osoba než držiteľ vozidla, avšak držiteľ o nej neuvedie zákonom požadované údaje. Odpor sa zamietne aj vtedy, ak sa pokuta už uhradila.

Čo ak odvolanie „neprejde“, čo nasleduje

Tu treba upozorniť na skutočnosť, že ak držiteľ vozidla nebude úspešný v ďalšom konaní po podaní odporu, nielenže dostane pokutu za správny delikt, ale musí uhradiť štátu aj trovy konania spojené s prejednaním tohto deliktu vo výške 30 eur.

Ak sa auto ukradne a majiteľovi príde pokuta, čo má robiť

Ak bolo vozidlo v čase porušenia povinnosti ukradnuté alebo ak bola ukradnutá tabuľka s evidenčným číslom, polícia vec odloží. Odcudzenie auta je preto potrebné v čo najkratšom čase oznámiť. Keď ako držiteľ auta neviete, kto ho šoféroval, nie je to pri objektívnej zodpovednosti významné. V takom prípade nemáte ani možnosť následne si uplatniť náhradu pokuty, ak neviete zistiť, komu ste vozidlo zverili. Podľa zákona máte ako držiteľ vozidla voči fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej ste zverili auto v čase porušenia povinnosti, nárok na náhradu vami uhradenej pokuty. Nie je vylúčené, že držiteľ vozidla si uplatní napríklad na základe zmluvného dojednania aj náhradu iných nákladov, ktoré mu v súvislosti s uložením pokuty vznikli.

Ak šofér dostane pokutu, kde môže byť zaznamenaná

Zaplatením pokuty sa vec správneho deliktu ukončí ad acta bez akéhokoľvek zápisu do evidencie vodičov. Ak držiteľ vozidla uhradí dve tretiny z pokuty do 15 dní od doručenia rozkazu, považuje sa za uhradenú v plnej výške - zvyšná tretina sa nebude vymáhať. Ak sa však pokuta uhradí po lehote, ste povinný zaplatiť už 100 percent z pokuty, teda jej zvyšok sa môže vymáhať.

Kedy hrozí za dopravné porušenia väzenie alebo nútené práce

Väzenie a trest povinnej práce možno uložiť len za také porušenia pravidiel premávky, ktoré sú trestnými činmi. Ide teda predovšetkým o spôsobenie dopravnej nehody s následkom ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti, o jazdu pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo (nad 1 promile). A môže to byť pri odmietnutí podrobiť sa dychovej skúške.

Aké vysoké tresty odňatia slobody sa vyrubujú

Pri alkohole a návykovej látke hrozí zákldná sadzba odňatia slobody do jedného roka. Ak ide o recidívu do 24 mesiacov od predošlého spáchania alebo ak pritom vodič spôsobí ujmu na zdraví alebo väčšiu škodu na majetku, zvyšuje sa sadzba do dvoch rokov. Ak ide o vodiča hromadnej dopravy, hrozí mu za to od dvoch do päť rokov. 

Zdroj: advokát Peter Bak, Bak & Partners, MV SR, advokát Martin Šenkovič, advokátska kancelária SENKOVIC

01 - Modified: 2007-02-14 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Kozloduj ovplyvní Grécko
01 - Modified: 2023-11-14 14:28:26 - Feat.: - Title: Diaľnica z Banskej Bystrice pokračovať nebude. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze nie je dopyt 02 - Modified: 2023-11-14 13:00:00 - Feat.: - Title: VIDEO Krádež šampanského za 600-tisíc eur ako z akčného filmu. Zlodej pred políciou vyskočil z idúceho kamiónu na diaľnici 03 - Modified: 2023-11-14 09:33:28 - Feat.: - Title: Ku konečnému cieľu šplhajte postupne 04 - Modified: 2023-11-14 08:40:02 - Feat.: - Title: Na diaľnici D1 pred Bratislavou je pre kolóny 40-minútové zdržanie 05 - Modified: 2023-11-13 16:02:48 - Feat.: - Title: Hlavný cestný ťah pred Ružomberkom je pre vážnu nehodu uzavretý
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
19. november 2023 10:52