StoryEditor

Kto má pre vás najlepšiu prácu? Tieto ponuky vám zarobia viac ako tisíc eur

08.01.2015, 23:00
Autor:
mramra
HN prinášajú zoznam„horúcich“ voľných pozícií s nadštandardným finančným ohodnotením.

Kia Motors Slovakia

Špecialista/Assistant Manager oddelenia Compliance 

 • Miesto výkonu práce: Teplička nad Váhom
 • Náplň práce: posudzovanie compliance rizík, poskytovanie podpory interným alebo externým audítorom pri compliance previerkach, vykonávanie periodických interných kontrol alebo auditov, monitorovanie compliance systémov a zabezpečovanie ich efektívnosti, zabezpečovanie školení a tréningov zamestnancov ohľadne povinností v oblasti compliance, reporting
 • Požadovaná kvalifikácia: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa s humanitným zameraním, aktívna znalosť anglického jazyka (úroveň upper intermediate), prax. v odbore min. 2 roky
 • Mzdové ohodnotenie: 1 000 eur a viac
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Slovak Telekom

Cloud Marketing Specialist

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: spolupráca na tvorbe, realizácii a vyhodnocovaní marketingovej stratégie pre oblasť vybraných cloudových služieb pre firemných zákazníkov (cenotvorba, propozície, monitoring trendov, rozvoj predajných kanálov, plánovanie vývoja predaja, príprava podkladov pre marketingovú komunikáciu, definovanie on-line kampaní...), rozvoj spolupráce s partnermi v oblasti vývoja softvéru a koordinácia nasadenia partnerských aplikácií na platformu Telekomu, práca na rozvojových projektoch
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie (ekonomické/technické zameranie), prax v oblasti marketingu je výhodou, prax v oblasti telekomunikácií alebo ICT je výhodou, MS Office (Power Point, Excel na expertnej úrovni), anglický jazyk (aktívne), vodičský preukaz typu B
 • Mzdové ohodnotenie: 1 000 eur a viac
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PSA Peugeot Citroën Slovakia

Vedúci oddelenia riadenia systému kvality a Pilot systému výroby PSA

 • Miesto výkonu práce: PCA Slovakia Trnava, Oddelenie kvality a systému výroby PSA
 • Náplň práce: zavádzať priority Systému výroby PSA, školiť a rozvíjať zamestnancov v oblasti na princípy a nástroje Systému výroby PSA, viesť tím animácie systému kvality, koordinovať akcie na zlepšenie systému kvality na úrovni závodu a overovať správne aplikovanie základných princípov kvality
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie technického (Ing.), prípadne humanitného zamerania (Mgr.), pokročilá znalosť informačných systémov MS Office, nevyhnutná znalosť francúzskeho jazyka slovom a písmom, znalosti princípov a nástrojov Lean manažmentu, znalosť nástrojov Systému výroby (Standardised work, PDCA, 5S, 5xPrečo, MIFA, KANBAN, KAIZEN, SMED, riešenie problémov a pod...), znalosti systému kvality produkcie, dobré komunikačné, organizačné a prezentačné schopnosti, samostatnosť, otvorenosť zmenám, kreativita, iniciatívnosť
 • Mzdové ohodnotenie: 1 000 eur a viac
 • Predpokladaný termín nástupu: január 2015, resp. dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Centrálny nákupca

 • Miesto výkonu práce: PCA Slovakia Trnava, oddelenie nákupu
 • Náplň práce: komunikovať a udržiavať kontakt s klientom, špecifikovať a spracovať nákupné požiadavky, vyhľadávať najlepších svetových dodávateľov v databáze podľa dohodnutých kritérií, komunikovať s dodávateľmi v cudzom jazyku, vyjednávať najlepšie možné zmluvné podmienky a ceny pre spoločnosť PSA, spracovať objednávky a dohliadať nad časovým plnením, vypracúvať reporting a rôzne interné projekty podľa potreby
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie obchodného alebo technického zamerania, prax v oblasti nákupu vítaná, znalosť francúzskeho a anglického jazyka slovom aj písmom, používateľská úroveň MS Office, výborné komunikačné schopnosti, vynaliezavosť, energickosť, obchodné zručnosti s dôrazom na efektívne vyjednávanie, analytické myslenie, otvorenosť zmenám a inováciám
 • Mzdové ohodnotenie: 1 000 eur a viac
 • Predpokladaný termín nástupu: január 2015, resp. dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Finančný účtovník špecialista

 • Miesto výkonu práce: PCA Slovakia Trnava, finančné oddelenie
 • Náplň práce: zodpovedať za účtovanie/reporting obchodných spoločností strednej Európy a priemyselných spoločností na Slovensku, komunikovať a vykonávať prácu vo viacerých cudzích jazykoch strednej Európy, primárne v anglickom jazyku, podieľať sa na štandardizácii účtovných/reportingových tokov v spolupráci s oddelením proces centra, účtovnými satelitmi a finančným kontrolingom každej krajiny, riešiť anomálie v účtovných tokoch a navrhovať riešenia pre neštandardné účtovné prípady, realizovať platobné kampane, resp. kompenzácie, zabezpečovať včasné vysporiadanie otvorených položiek
 • Požadovaná kvalifikácia: stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomického/účtovného zamerania, prax v účtovníctve veľkej spoločnosti aspoň 3 roky, praktická znalosť princípov finančného účtovníctva  veľkej spoločnosti, najmä základných procesov automatického účtovania prebiehajúceho cez informačné systémy, znalosť princípov podvojného účtovníctva a paralelného účtovania na 2 účtovných osnovách – skupinovej a lokálnej, základná znalosť slovenských daňových zákonov, pokročilá znalosť informačných systémov MS Office, pokročilá znalosť systému SAP, modul FI, znalosť anglického jazyka na úrovni plynulej telefonickej komunikácie s kolegami z iných krajín, znalosť jedného z nasledujúcich jazykov výhodou: poľština, slovinčina, chorvátčina, znalosti princípov a nástrojov Lean manažmentu
 • Mzdové ohodnotenie: základný plat vo výške 1 050 eur brutto, individuálna a kolektívna výkonnostná prémia, 13. plat
 • Predpokladaný termín nástupu: január 2015, resp. dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Grafton Recruitment

Team Leader, kandidát z účtovníckeho prostredia schopný efektívne riadiť oddelenie záväzkov

 • Miesto výkonu práce: Košice
 • Náplň práce: riadenie účtovného oddelenia – oddelenia záväzkov, zabezpečenie školení a rozvoja zamestnancov, hodnotenie efektívnosti a výkonnosti zamestnancov, pravidelná komunikácia s manažmentom spoločnosti, efektívne zabezpečenie klientskej podpory, sledovanie dodávateľských faktúr a termínov splatnosti, zodpovednosť za úhradu platieb, zodpovednosť za uzávierkové činnosti 
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania, minimálne 3 roky skúseností v účtovníctve v oblasti Accounts Payable – Oddelenie záväzkov, preukázateľné  skúsenosti s vedením tímu, plynulá úroveň anglického jazyka, skúsenosť z prostredia centier zdieľaných služieb, vynikajúci prehľad v účtovných princípoch, podmienkou je znalosť SAP
 • Mzdové ohodnotenie: 1 500 – 1 800 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IT Team Leader

 • Miesto výkonu práce: Košice
 • Náplň práce: zodpovednosť za riadenie IT tímu a plnenie cieľov v tíme, pravidelná komunikácia so zahraničnými klientmi v anglickom a nemeckom jazyku, finančná zodpovednosť (rozpočet, reporty, plánovanie zdrojov), plánovanie a plnenie stratégie
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (IT alebo ekonomické zameranie), anglický jazyk (aktívne), minimálne 2-ročné skúsenosti na obdobnej pozícii, skúsenosti s vedením a riadením tímu, vynikajúce komunikačné a prezentačné zručnosti, prehľad v oblasti IT 
 • Mzdové ohodnotenie: 1 300 – 1 500 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Projektový manažér

 • Miesto výkonu práce: Prešov
 • Náplň práce: plánovanie a koordinácia úloh projektového tímu v automotive spoločnosti a s tým spojené komplexné pokrývanie záležitostí súvisiacich s vypracovaním cenových ponúk. Kandidát bude zodpovedať za zastrešovanie schvaľovania rôznych etáp procesov výrobku, riešenie problémov s prípravou výroby a následne výrobou prototypov, ďalej za spoluprácu s oddelením výroby, obchodu  a dizajnovým oddelením. Úspešný kandidát bude vystupovať ako hlavná komunikačná osoba spoločnosti vo vzťahu k zákazníkovi v rámci daného projektu.
 • Požadovaná kvalifikácia: anglický jazyk – plynulo, nemecký  jazyk – plynulo, vysokoškolské vzdelanie elektrotechnického alebo strojníckeho zamerania, znalosť postupov kvality APQP, FMEA, PPAP, ISO TS 16949, aspoň 3-ročná prax v automotive spoločnosti, technické myslenie
 • Mzdové ohodnotenie: od 1 000 eur, dohodou
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Manažér kvality, zaujímavá pracovná príležitosť v potravinárskom priemysle

 • Miesto výkonu práce: Bratislavský kraj, Malacky
 • Náplň práce: kontrola kvality výrobkov, nastavenie kvalitatívnych ukazovateľov a kontrolných postupov, vyhodnocovanie ukazovateľov chybovosti, zlepšovanie kvality, vykonávanie interných a externých auditov, príprava preventívnych a nápravných opatrení
 • Požadovaná kvalifikácia: prax v potravinárskom priemysle, znalosti noriem HACCP, ISO 22000 a IFS 
 • Mzdové ohodnotenie: 1 600 – 2 000 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nákupca v rastúcej medzinárodnej spoločnosti v automobilovom priemysle

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: tvorba nákupných stratégií, vyhľadávanie nových dodávateľov, riadenie dodávateľsko-odberateľských procesov, hodnotenie dodávateľov, práca v systéme SAP
 • Požadovaná kvalifikácia:  plynulá úroveň angličtiny, ako aj predchádzajúce preukázateľné skúseností v nákupe vo výrobnej spoločnosti hlavne priameho technického materiálu
 • Mzdové ohodnotenie: 1 500 – 1 800 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď, resp. dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Sales Manager/Key Account Manager v automobilovom priemysle

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: kontrola vývoja plánovaných výrobných objemov v porovnaní s podnikovým rozpočtom, udržiavanie obchodných vzťahov so zákazníkmi a zodpovednosť za komunikačné toky medzi zákazníkom a spoločnosťou, identifikácia potenciálnych zákazníkov a akvizícia, analýza potenciálu nového zákazníka, zodpovednosť za celý obchodný prípad, sledovanie obchodných prípadov a sledovanie objednávok
 • Požadovaná kvalifikácia: skúsenosti na obchodníckej pozícii, skúsenosti z oblasti automobilového priemyslu/výroby/strojárstva, technické myslenie, anglický jazyk (aktívne), znalosť iného svetového jazyka výhodou, zodpovedný prístup, silná orientácia na detail
 • Mzdové ohodnotenie: 2 500 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Manažér pobočky stavebnín, regionálny manažér

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: riadenie prevádzky predaja stavebnín a príslušenstva, analýza hospodárskych výsledkov pobočky, analýzy predaja, zodpovednosť za zamestnancov a riadenie ich pracovných činností, aktívna akvizícia nových zákazníkov, starostlivosť o kľúčových zákazníkov, riadenie obchodného tímu, reporting obchodných výsledkov
 • Požadovaná kvalifikácia: prehľad v oblasti stavebníctva, skúsenosti na obchodníckej pozícii v oblasti stavebníctva, priama skúsenosť v oblasti predaja B2B alebo B2C, riadiaca skúsenosť, organizačné schopnosti
 • Mzdové ohodnotenie: 1 500 – 2 500 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď, resp. dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Java vývojár

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: vývoj, dokumentácia a nasadenie riešení v Java/J2EE, spolupráca pri analýze a testovaní aplikácií, tvorba nových funkcionalít, spolupráca na architektúre projektov, komunikácia s manažmentom, kľúčovými používateľmi a členmi tímu
 • Požadovaná kvalifikácia: skúsenosti na úrovni junior (min. 1 rok) aj senior v Java/J2EE, skúsenosť s vývojom webových aplikácií, znalosť frameworkov (Spring/Hibernate alebo iný), znalosť databáz (MS SQL/Oracle/PostgreSQL alebo iná), komunikatívna angličtina výhodou
 • Mzdové ohodnotenie: 1 700 eur (+ podľa úrovne skúsenosti)
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vývojár mobilných aplikácií

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: vývoj mobilných aplikácií pre platformy Windows Phone, Android a iOS, zahraničné projekty s využitím najnovších technológií, návrh, vývoj a ladenie aplikácií, testovanie aplikácií, dokumentácia
 • Požadovaná kvalifikácia: minimálne 2 roky praxe vo vývoji mob. aplikácií, vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo 2. stupňa, znalosť niektorej z technológií .NET, C# alebo (Objective C, Java) pre iOs a Android, znalosť Windows Phone, Android a iOS výhodou
 • Mzdové ohodnotenie: závisí od seniority kandidáta (junior 1 500 eur +, medior 2 000 eur +, senior 2 000 eur +)
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Junior projektový manažér

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: riadenie projektu v celom  jeho rozsahu, časovom pláne, kvalite, rizík, integrácií a zmenovom manažmente, zodpovednosť za tvorbu, realizáciu, dodržiavanie nákladovosti a hodnotenia pridelených projektov, identifikácia a analýza potenciálnych rizík pri plnení projektov, vytváranie a udržiavanie dobrých vzťahov so zákazníkmi, externými dodávateľmi a členmi tímu, účasť na tvorbe zákazníckych a dodávateľských zmlúv a iné
 • Požadovaná kvalifikácia:  vysokoškolské vzdelanie ideálne zameranie na IT, prax vo vedení projektov v oblasti IT, prípadne prax ako IT analytik, skúsenosti s riadením vývojového tímu výhodou
 • Mzdové ohodnotenie: 1 500 eur (+ podľa úrovne skúseností)
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontrolór v obchodnej spoločnosti

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: kontroling hospodárenia spoločnosti a pravidelné vyhodnocovanie výsledkov, obchodný audit, kontrola a vyhodnocovanie obchodných vzťahov, analýza dodávateľských vzťahov, vytvorenie metodiky a nastavenie systému kontrolných operácií, participácia na príprave rozpočtov a plánov spoločnosti, automatizácia tvorby efektívneho reportingu, úzka kooperácia s finančným riaditeľom spoločnosti, analýza nových obchodných príležitostí
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonómie/účtovníctva, minimálne 2 roky skúseností v oblasti financií/auditu/účtovníctva, komunikatívna úroveň anglického alebo španielskeho jazyka (znalosť maďarského jazyka výhodou), pokročilý používateľ MS Excel, proaktívna osobnosť, analytické schopnosti
 • Mzdové ohodnotenie: 1 200 – 1 500 eur (v závislosti od skúseností)
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vedúci mzdového oddelenia/senior mzdový špecialista

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: komplexné spracovanie miezd pre približne 200 zamestnancov, odborné poradenstvo pre klientov v komplikovaných prípadoch, spracovanie dochádzky, prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do/zo Sociálnej a zdravotných poistení, ročné zúčtovanie daní a zdravotného poistenia zamestnancov, príprava reportov pre klientov, odborné poradenstvo a vedenie juniorskejších členov tímu, spolupráca s daňovým oddelením spoločnosti, pravidelná komunikácia s klientom
 • Požadovaná kvalifikácia: vzdelanie v oblasti ekonómie/financií, minimálne 4 roky skúseností v oblasti spracovania miezd, komunikatívna úroveň anglického alebo nemeckého jazyka veľkou výhodou, dobrá znalosť komplexnej mzdovej problematiky, proaktívny prístup k práci, profesionálne vystupovanie
 • Mzdové ohodnotenie: 1 400 – 2 000 eur (v závislosti od skúseností)
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Softvérový inžinier

 • Miesto výkonu práce: Trenčiansky kraj
 • Náplň práce: komplexný návrh softvérového dizajnu produktov, úzka spolupráca s R&D tímami pri návrhu nových produktov podľa vstupnej špecifikácie, programovanie riadiacich obvodov a vytváranie projektovej dokumentácie na nové typy výrobkov
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie, mierne pokročilá úroveň anglického jazyka, výborná znalosť C, C++ alebo C#
 • Mzdové ohodnotenie: 1 000 – 1 500 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Projektový inžinier

 • Miesto výkonu práce: Trenčiansky kraj
 • Náplň práce: zodpovednosť za nábeh nových projektov v automobilovej výrobnej spoločnosti a ich implementáciu do sériovej výroby, plánovanie výrobných procesov, projektový manažment pre nábeh nových projektov (dohľad nad realizáciou a kontrola) a ich zavedenie do sériovej výroby, plánovanie kapacít a technológií, definovanie projektových úloh a určovanie požadovaných zdrojov, riadenie projektového budgetu, sledovanie časového plánu, pravidelné monitorovanie a reportovanie stavu projektov, implementáciu a riadenie projektových zmien, vyhodnocovanie projektov, vedenie a manažovanie projektov, finančný manažment
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie technického smeru, anglický jazyk, nemecký jazyk výhodou, min. 3-ročné skúsenosti s projektovým riadením v automobilovom priemysle, plánovanie a riadenie projektov, procesné plánovanie, znalosť výrobnej techniky, zaistenia kvality vo výrobe, znalosť nástrojov projektového manažmentu
 • Mzdové ohodnotenie: 1 600 – 2 000 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: do 2 mesiacov
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Proact People Slovensko

Vedúci obchodu

 • Miesto výkonu práce: košický región
 • Náplň práce: každodenná zodpovednosť za obchodné aktivity, akvizičná činnosť, rozvoj obchodných príležitostí, riadenie špecifických projektov a implementácia nových projektov, identifikovanie potenciálnych obchodníkov a ich vedenie, marketingová činnosť a pravidelné monitorovanie konkurencie
 • Požadovaná kvalifikácia: minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, skúsenosti v oblasti obchodu min. 3 roky, skúsenosť s vedením tímu výhodou, zmysel pre rozvoj obchodu, časová flexibilita – pracovné cesty, reprezentačná úroveň nemeckého a anglického jazyka podmienkou
 • Mzdové ohodnotenie: od 1 100 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: január 2015
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Majster údržby

 • Miesto výkonu práce: trnavský región
 • Náplň práce: riadenie tímu pracovníkov údržby v spoločnosti zameranej na vývoj a výrobu dielcov pre automobilový priemysel, zodpovednosť za údržbu (mechanickú, elektronickú), riadenie a kontrolovanie vykonaných zásahov na zariadeniach, organizovanie, vedenie a hodnotenie výkonu pracovníkov údržby, zabezpečenie bezporuchového chodu zariadení vo výrobe
 • Požadovaná kvalifikácia: stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské I. stupňa so zameraním: technické, elektrotechnické, strojárske, elektronické, schopnosť samostatne pracovať a riadiť tím, skúsenosť s ISO 9001 a TS 16 949 výhodou, znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni
 • Mzdové ohodnotenie: 1000 - 1200 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Supervízor technológie

 • Miesto výkonu práce: Trnavský región
 • Náplň práce: navrhovanie alebo vylepšovanie layoutu výrobných liniek, optimalizácia ľudského a strojného kapitálu, zavádzanie nových projektov v oblasti strojárskej technológie do výroby, podpora pri riešení technických a technologických procesov, kooperácia s oddeleniami logistiky a kvality, komunikácia s dodávateľmi a so zákazníkmi, sledovanie kľúčových ukazovateľov vo výrobe
 • Požadovaná kvalifikácia: stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské I. alebo II. stupňa so zameraním: strojárska technológia, automatizácia výrobných procesov, technické, strojárske, AutoCAD – expert, anglický jazyk, znalosť ISO 9001 a TS 16 949 výhodou, prax na obdobnej pozícii – 3 roky 
 • Mzdové ohodnotenie: od 1 000 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Eset 

Business Analyst

 • Miesto výkonu práce: Bratislava    
 • Náplň práce: ESET buduje vo svojej bratislavskej centrále globálny strategický projektový tím. Jeho nový člen bude zodpovedný za vykonávanie zaujímavých analýz a odporúčaní ohľadne akvizícií, vývoja trhu a strategických obchodných príležitostí.
 • Požadovaná kvalifikácia: 2- až 3-ročné skúsenosti s obchodnými analýzami alebo s príbuznou oblasťou obchodného reportingu, schopnosť pochopiť a spájať informácie z údajov a vyvodzovať z nich jasné závery, skúsenosti s konceptmi obchodnej analýzy, angličtina je podmienkou
 • Mzdové ohodnotenie: od 1 000 eur, dohodou
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Linux a Mac OS X programátor

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: Spoločnosť ESET hľadá C/C++ programátorov, ktorí by sa podieľali na vývoji aplikácií pre operačný systém Linux a Mac OS X. Náplňou práce je programovanie na úrovni systémového jadra, mailových klientov, GUI, až po návrh a programovanie sieťových aplikácií.
 • Požadovaná kvalifikácia: výborná znalosť programovania v C/C++ pre operačný systém Linux a Mac OS X, výhodou je znalosť xcode, Cocoa, KAUTH, výhodou je znalosť Assembleru a orientácia v ňom, vítaná je znalosť TCP/IP a skúsenosť s vývojom sieťových aplikácií
 • Mzdové ohodnotenie: od 1 000 eur, dohodou
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Java programátor

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: Spoločnosť ESET hľadá do svojho tímu Vzdialenej správy programátorov v jazyku Java. Noví kolegovia budú mať možnosť spolupracovať na vývoji novej generácie produktu Vzdialená správa, predovšetkým na jeho používateľskom rozhraní.
 • Požadovaná kvalifikácia: Java – pokročilý, HTML/CSS – pokročilý, OOP – pokročilý, GWT (Google Web Toolkit) – skúsenosti sú výhodou, MVC – skúsenosti sú výhodou, JavaScript – skúsenosti sú výhodou, C/C++ – základy sú výhodou, ale nie podmienkou
 • Mzdové ohodnotenie: od 1 000 eur, dohodou
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Mobile Developer

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: Spoločnosť ESET hľadá do svojho mobilného tímu programátora. Pozícia umožňuje aplikovať a rozvíjať vaše skúsenosti, podieľať sa na vývoji nových produktov spoločnosti.
 • Požadovaná kvalifikácia: znalosť viacerých jazykov na pokročilej úrovni – Java, C/C++, reálne skúsenosti s platformou Android, iné platformy sú výhodou, výborná znalosť OOP je podmienkou, záujem o nové trendy a technológie, chuť neustále sa zlepšovať
 • Mzdové ohodnotenie: od 1 000 eur, dohodou
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultant bezpečnosti informačných systémov

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: Konzultant sa podieľa na príprave ponúk a realizácii analytických prác (analýz, návrhov na ošetrenie rizík, odporúčaní, návrhov procesov a postupov, auditných správ a iných dokumentov informačnej bezpečnosti) v rozširujúcom sa tíme ESET Services. Disponuje hlavne odbornou znalosťou a komunikačnými schopnosťami na realizáciu projektov pre zákazníkov najmä na Slovensku alebo pre interného zákazníka.
 • Požadovaná kvalifikácia: skúsenosti v oblasti auditov alebo bezpečnostných projektov informačných systémov minimálne 3 roky, znalosť a skúsenosti s použitím bezpečnostných štandardov, certifikát CISA, CISSP alebo obdobný je výhodou, výhodou je tiež skúsenosť s organizáciou a riadením projektov, znalosť anglického jazyka
 • Mzdové ohodnotenie: od 1 000 eur, dohodou    
 • Predpokladaný termín nástupu: ihneď
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Manpower

Senior Accountant pre medzinárodnú spoločnosť

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: vedenie komplexného účtovníctva, zodpovednosť za kompletné vedenie účtovníctva, príprava mesačných, štvrťročných a ročných uzávierok, vypracovanie zápisov, plánov hodnotenia a auditu a štatistických správ, spolupracovanie s vnútropodnikovými partnermi aj obchodným oddelením, dodržiavanie interných postupov a účtovných štandardov, plánovanie, delegovanie a riadenie práce účtovného oddelenia
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie II. nebo III. stupňa, odbor účtovníctvo, financie
 • Mzdové ohodnotenie: 1 800 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Business Development & Training Manager

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: vedenie a koordinácia obchodného tímu, identifikovanie vysoko potenciálnych obchodníkov a ich vedenie, tréning a školenie členov tímu, identifikácia a rozvoj obchodných príležitostí, tvorba obchodných a tréningových stratégií, koordinácia marketingových činností a monitoring konkurencie
 • Požadovaná kvalifikácia: stredoškolské vzdelanie s maturitou, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie, vysokoškolské I. stupňa, vysokoškolské II. stupňa, vysokoškolské III. stupňa
 • Mzdové ohodnotenie: 1 800 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

Obchodník/obchodníčka s anglickým, ruským a poľským jazykom

 • Miesto výkonu práce: Bratislava
 • Náplň práce: cestovanie za klientmi nielen v Európe, prieskum a analýza trhu v rámci daného segmentu, vyhľadávanie a vyjednávanie s novými a existujúcimi dodávateľmi a zákazníkmi, obchodné rokovania, uzatváranie zmluvných podmienok, reportovanie výsledkov
 • Požadovaná kvalifikácia: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, vysokoškolské vzdelanie III. stupňa, výborné komunikačné schopnosti, angličtina (plynule), poľština (plynule), ruština (plynule)
 • Mzdové ohodnotenie: základ 1100 eur, strop 3 000 eur
 • Predpokladaný termín nástupu: dohodou
 • Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  

Chcete vedieť viac? Všetky ponuky pracovných miest s platom nad tisíc eur mesačne nájdete v dnešnom vydaní Hospodárskych novín (t. j. piatok 9. januára 2015).

01 - Modified: 2007-02-11 20:41:37 - Feat.: 0 - Title: Opäť nás zastavili Švajčiari
01 - Modified: 2023-02-07 11:05:36 - Feat.: - Title: Ak si zľavu pýta ozbrojený vojak, boja sa oponovať. Ukrajinské prostitútky stratili klientov a čelia strachu 02 - Modified: 2023-02-01 17:12:27 - Feat.: - Title: Ste penzista a chcete si finančne prilepšiť prácou? Na toto musíte myslieť 03 - Modified: 2023-01-31 09:52:23 - Feat.: - Title: Zlomový verdikt za ulievanie sa cez home office. Žena pozerala počas práce filmy, teraz dlží firme odškodné 04 - Modified: 2023-01-25 18:28:34 - Feat.: - Title: Ministerstvo zdravotníctva by mohlo ambulanciám ponúknuť zvýšenie o 110 miliónov eur, rokovania pokračujú 05 - Modified: 2023-01-23 13:00:00 - Feat.: - Title: Nechaj umelú inteligenciu, nech pracuje za teba. Našli sme stránky, ktoré ti dokážu, že sci-fi už žijeme
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. február 2023 10:46