StoryEditor

Rozhodli ste sa ostať v práci dlhšie? Nadčas to ale nie je

02.05.2014, 14:06
Pozrite sa na prehľad príplatkov, na ktoré máte ako zamestnanec nárok.

Na čo mám ako zamestnanec nárok? Zaujíma sa čitateľka Sylvia Straková, ktorá pracuje ako zamestnanec a má mesačnú mzdu. “Cez sviatok som pracovala osem hodín a neviem, či mám nárok na príplatok za nadčas a sviatok,” hovorí. Na odpoveď sa HNporadňa pýtala aj odborníkov.

Nie je nadčas ako nadčas

Na začiatok je potrebné ujasniť si, čo sa považuje za prácu nadčas a čo nie. Podľa odborníkov to nemusí byť vždy tak, že je zamestnávateľ povinný platiť zamestnancovi za hodiny, ktoré odpracoval navyše. Zákonník práce hovorí, že za prácu nadčas sa považuje to, keď zamestnávateľ prikáže zamestnancovi odpracovať hodiny nad rámec.

“Rozhoduje alebo príkaz zamestnávateľa, alebo jeho súhlas s tým, že odpracujete viac ako je určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času,” vysvetľuje advokát Arpád Barczi. V praxi to teda znamená, že pri určovaní nadčasu sa vychádza z vopred určeného rozvrhu pracovného času, a to s príkazom zamestnávateľa a so súhlasom zamestnanca.

“Za nadčas sa však nepovažuje svojvoľný skorší nástup do práce alebo svojvoľné predĺženie pracovnej zmeny,” upozorňuje Barczi. Ak teda ostávate v práci dlhšie, ako máte určený pracovný čas, a tieto hodiny vám zamestnávateľ neodsúhlasí, nie je jeho povinnosťou vám ich aj preplatiť.

Príplatky treba odlišovať

Ak prácu nadčas zamestnávateľ prikáže alebo schváli, za odpracované hodiny patrí zamestnancovi mzda a tiež mzdové zvýhodnenie, teda príplatok, najmenej 25 percent priemerného zárobku. Za prácu vo sviatok platia rovnaké pravidlá, teda mzda a mzdové zvýhodnenie (príplatok), a to vo výške najmenej 50 percent jeho priemerného zárobku.

“Príplatok patrí zamestnancovi aj v prípade, ak sviatok pripadol na deň odpočinku v týždni, napríklad na nedeľu,” uzatvára advokát. Zároveň dodáva, že v prípade našej čitateľky je “súbeh” oboch príplatkov možný, takže by mala dostať príplatok aj za nadčas, aj za sviatok. Za nadčas by však zamestnanec mal dostať príplatok bez ohľadu na to, či pracoval nadčas počas pracovných dní alebo cez sviatky. Oba príplatky sa posudzujú nezávisle od seba a teda nie je možné ich zlúčiť.

Prehľad príplatkov, na ktoré máte nárok (ak ste zamestnancom)

Práca nadčas

 • Práca nadčas nesmie presiahnuť v priemere 8 hodín týždenne v období najviac štyroch mesiacov po sebe, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období (najviac však 12 mesiacov po sebe).
 • Zamestnancovi možno nariadiť prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín.  Zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie, možno po dohode so zástupcami zamestnancov nariadiť navyše ďalšiu prácu nadčas v rozsahu najviac 100 hodín v kalendárnom roku.
 • Do počtu hodín najviac prípustnej práce nadčas v roku sa nezahŕňa práca nadčas, za ktorú zamestnanec dostal náhradné voľno.
 • Zamestnanec môže v kalendárnom roku vykonať prácu nadčas najviac v rozsahu 400 hodín.
 • Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, nemožno nariadiť prácu nadčas.
 • Za prácu nadčas patrí zamestnancovi dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 25 % jeho priemerného zárobku.
 • Zamestnancovi, ktorý vykonáva rizikové práce, patrí za prácu nadčas dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % jeho priemerného zárobku.
 • Ak si zamestnanec čerpá náhradné voľno za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie, teda príplatok, mu nepatrí.

Práca vo sviatok

 • Za prácu vo sviatok zamestnancovi patrí dosiahnutá mzda a mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % jeho priemerného zárobku. Mzdové zvýhodnenie patrí aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

Práca v noci

 • Nočná práca je práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou.
 • Zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu (pre rok 2014 je minimálna hodinová mzda 2,023 eura).

Sťažený výkon práce

 • Za každú hodinu práce patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Pracovná pohotovosť

 • Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku patrí zamestnancovi mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu.
 • Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patrí zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.
 • Čas, keď zamestnanec počas pracovnej pohotovosti vykonáva prácu, je aktívna časť pracovnej pohotovosti, ktorá sa považuje za prácu nadčas.
01 - Modified: 2006-04-30 15:51:24 - Feat.: 0 - Title: Blšany prohrály se Slavií a míří k sestupu
01 - Modified: 2021-12-15 13:18:44 - Feat.: - Title: Ústavný súd pozastavil ustanovenie Zákonníka práce. Umožňuje výpoveď na základe veku 02 - Modified: 2021-09-08 16:59:23 - Feat.: - Title: Ústavný súd preverí novelu Zákonníka práce 03 - Modified: 2021-06-11 12:33:06 - Feat.: - Title: Koaliční poslanci idú opäť zasiahnuť do gastrolístkov. Chcú odstrániť nerovnosti 04 - Modified: 2021-06-04 10:10:23 - Feat.: - Title: Fico chce voľné piatky, Smer navrhuje štvordňový pracovný týždeň 05 - Modified: 2021-03-01 06:41:37 - Feat.: - Title: Od pondelka platia zmeny v Zákonníku práce. Pozrite sa, čoho sa novinky dotknú
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. november 2022 10:46