StoryEditor

Právny seriál: Aj zdanlivo vyhratý spor sa dá prehrať. Nečítaním súdnej pošty

Posielanie súdnej pošty cez internet bude onedlho bežné. Lenže pozor! Stačí raz nenazrieť včas do e-schránky a aj zdanlivo vyhratý spor sa dá prehrať.

Predstavte si, že dlžník vám nezaplatil a vy sa s ním o svoje peniaze súdite. Na pojednávaní využijete novinku, ktorá bude platiť od júla 2016, a požiadate súd, aby vám doručoval ďalšie písomnosti elektronickými prostriedkami, teda e-mailom, na vašu e-mailovú adresu. Ak si však e-mail z nejakého dôvodu neprečítate, môžete prísť o neopakovateľnú šancu úspešne uplatniť svoje právo na súde, prípadne kontumačne prehrať


Ide síce o málo pravdepodobný scenár, ale je možný, aj keď predpokladá splnenie viacerých faktorov naraz. A hoci má konanie niekoľko mechanizmov na to, aby sa to nestalo, za určitých okolností bude aj tento absurdný prípad možný. Rovnako bude možný opak, keď dlžníkovi súd rozsudkom pre zmeškanie uloží povinnosť zaplatiť, hoci by na pojednávaní (nie na predbežnom prejednaní žaloby, lebo tam sa predvolanie nedoručuje elektronicky) ešte vedel preukázať, že dlh neexistuje. Zdôrazňujeme to opäť kvôli tomu, že v živote sa vyskytnú najrôznejšie scenáre.

Viacero variánt podania

Možnosť urobiť podanie na súd elektronickými prostriedkami existuje už aj dnes. Málokto však vie, že väčšinu podaní vôbec nie je potrebné dodatočne písomne dokladať, a to aj vtedy, ak sme ho urobili bez zaručeného elektronického podpisu. Napríklad ospravedlnenie z neúčasti na pojednávaní možno napísať e-mailom a poslať na e-mailovú adresu súdu.

Pri vážnejších podaniach, tzv. podaniach vo veci samej, ako napríklad pri podaní žaloby, je už situácia iná. Názorne je ukázaná v pripojenej tabuľke. Ako z nej vidno, aj v súčasnosti možno žalobu podať elektronicky – cez stránku ministerstva spravodlivosti alebo jednoducho e-mailom, ako sme už spomenuli, na adresu podateľne súdu. 

Čo sa zmení na doručovaní podania žaloby

Ako je to dnes:  
1. písomne (poštou či osobne doručiť do podateľne súdu)    1. písomne (poštou či osobne doručiť do podateľne súdu)
2. ústne do zápisnice    
3. telefaxom    
4. elektronicky
so zaručeným e-podpisom (netreba ho dopĺňať písomne ani ústne do zápisnice)
bez zaručeného e-podpisu (treba ho doplniť  písomne alebo ústne do zápisnice do 3 dní)    

Ako to bude po novom:
1. písomne (poštou či osobne doručiť do podateľne súdu)
2. elektronicky:
s autorizáciou, teda so zaručeným e-podpisom či iným spôsobom overenia totožnosti (netreba ho dopĺňať písomne ani ústne do zápisnice)
bez autorizácie (treba ho doplniť písomne alebo ústne do zápisnice do 10 dní alebo dodatočne autorizovať)

Prísne pravidlá

Aká teda bude situácia v budúcnosti, keď sa významne posilní elektronické doručovanie súdom? Pripomeňme ešte, že posilnenie elektronického doručovania pôjde ruka v ruke s posilnením ďalšieho opatrenia nových kódexov – prísnou fikciou doručovania súdnych listín na adresy, ktoré majú strany uvedené v centrálnych registroch – fyzické osoby v REGOB-e, právnické napríklad v obchodnom registri.

Doručovanie súdu po novom tak pôjde v nasledujúcom poradí:

1. na prvom mieste:

  • na pojednávaní alebo pri inom úkone súdu, 
  • do elektronickej schránky (zriadenej na portáli slovensko.sk), ak je aktivovaná,
  • e-mailom (ak nejde o písomnosti do vlastných rúk a účastníci o to požiadali).

2. na druhom mieste:

  • poštou, ak pôjde o písomnosti do vlastných rúk,
  • e-mailom, ak nejde o písomnosti do vlastných rúk a účastníci o to požiadali.

3. sú aj osobitné spôsoby doručovania, napríklad cez webovú stránku súdu.

Doručenie cez web súdu

Ak sa súdu nepodarí doručiť žalovanému žalobu na adresu spôsobom opísanými na prvom a druhom mieste, musí urobiť všetko potrebné na zistenie skutočného pobytu žalovaného. Ak ani tak s doručovaním neuspeje, zverejní oznámenie o podanej žalobe na úradnej tabuli súdu a na webovej stránke príslušného súdu. Po 15 dňoch od zverejnenia oznámenia sa považuje za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o nej nedozvie.

Najvážnejšie zásielky

Do elektronickej schránky vám súd bude doručovať aj také vážne rozhodnutia, akými sú platobný rozkaz, rozsudok, ale aj iné listiny, ktoré sa majú doručiť iba do vlastných rúk. Súd to však neurobí bez vášho vedomia, pretože podmienkou takéhoto doručovania je aktivácia schránky z vašej strany.Plusy a mínusy noviniek platných v doručovaní od budúceho roka:

  • nebude možné urobiť podanie ústne ani telefaxom,
  • e-podanie bez autorizácie (napr. bez zaručeného e-podpisu) bude treba doložiť do 10 dní, namiesto terajších 3 dní,
  • lehotu dodržíte, aj keď urobíte úkon e-prostriedkami v posledný deň do pol noci (mimo úradných hodín),
  • do žaloby môžete uviesť aj e-mailovú adresu žalobcu, ale aj protistrany,
  • pri návrhu na odročenie pojednávania strana, ktorá ho navrhuje, bude povinná uviesť telefónne číslo alebo e-adresu, kam ju súd bude môcť upovedomiť o svojom rozhodnutí o jej návrhu na odročenie – doteraz to bola iba možnosť.

Doručovanie krok po kroku:

1. ak elektronickú listinu prevezmete a prevzatie kliknutím potvrdíte na doručenke, listina sa považuje za vami prevzatú dňom, hodinou, minútou a sekundou uvedenými na doručenke,
2. ak elektronickú listinu neprevezmete a ide o listinu doručovanú do vlastných rúk, považuje sa za prevzatú márnym uplynutím úložnej lehoty (15 dní odo dňa po dni uloženia e-správy) aj vtedy, ak sa adresát o nej nedozvedel,
3. ak e-listinu neprevezmete a nejde o listinu doručovanú do vlastných rúk, považuje sa za prevzatú v deň bezprostredne nasledujúci po uložení v e-schránke aj vtedy, ak sa adresát o nej nedozvedel.  

Autor: Boris Kukumberg, advokát, www.firmaren.sk 

Odborný garant projektu HN:
Martin Šenkovič, advokátwww.senkovic.com


Viac si prečítate v pondelkovom čísle HN v Právnom seriáli:
– Čo sa zmení na doručovaní v prípade podania žaloby
– Plusy a mínusy nových doručovacích pravidiel
– V akom poradí sa budú používať rôzne formy zasielania pošty
– HN Poradňa a postreh autora


Tento právny seriál nájdete v printovom vydaní HN v pondelok 29. júna 2015.
Staršie časti Právneho seriálu si prečítate TU.

Alebo si môžete objednať pdf vydania HN cez SMS na váš mail TU.

01 - Modified: 2007-07-08 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Slovan vo Viedni "vyhorel"
01 - Modified: 2022-08-28 19:51:00 - Feat.: - Title: HN24: Európski sudcovia spochybňujú schválenie poľského plánu obnovy Európskou úniou 02 - Modified: 2022-08-02 17:42:13 - Feat.: - Title: Na Slovensku chýbajú sudcovia, viacerí nespĺňajú podmienky 03 - Modified: 2022-07-25 20:09:53 - Feat.: - Title: Influenceri hovoria, že kolagén je super, a pritom ani nevedia, kde je pečeň. Hovorí študentka medicíny a práva 04 - Modified: 2022-07-21 16:00:00 - Feat.: - Title: Nezameniteľné tokeny verzus kryptomeny. Čo o nich hovorí naša legislatíva 05 - Modified: 2022-08-03 06:50:46 - Feat.: - Title: Nové spotrebiteľské právo je na obzore
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
25. september 2022 06:26