StoryEditor

Mať čiernu stavbu bude onedlho veľké riziko. Toto vám hrozí

08.06.2015, 11:25
Ak nebudete mať povolenie na stavbu, a budete stavať, riskujete vysokú pokutu i opletačky s políciou. Tieto pravidlá prinesie nový stavebný zákon.

Nový stavebný zákon, ktorý by mal platiť od júna 2016, prinesie „prekopané“ pravidlá aj v postihoch za čierne stavby. Pokuty a ďalšie sankcie diferencuje nielen podľa závažnosti, od čoho závisí potom aj výška sumy, ale dôsledne selektuje aj v súvislosti so zodpovednými osobami. Vybrali sme pre vás tie najkrikľavejšie prehrešky vrátane sankcií.

Takéto budú pokuty pre stavebníka

100 – 500 eur – ak robí zmeny stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním, na ktoré je potrebný stavebný súhlas
500 – 3 000 eur – ak užíva stavbu bez povolenia, bez kolaudácie
10 000 – 50 000 eur – ak robí stavbu, zmeny stavby alebo zmeny v užívaní bez povolenia alebo v rozpore s povolením
50 000 – 150 000 eur – ak nerešpektuje zákaz pokračovať v stavbe
Ak priestupok pretrváva alebo do troch rokov sa opakuje, hrozí pokuta do dvojnásobku.

Pre stavebníka, ktorý stavia stavbu svojpomocou, a stavbyvedúcemu:

100 eur – ak neumožní bez vážneho dôvodu vstup na stavebný pozemok, na stavbu alebo na stavenisko; neposkytne overený projekt stavby, stavebný denník alebo záznam o stavbe, stavebné povolenie alebo inú súčasť stavebnej dokumentácie; doklady o vhodnosti stavebných výrobkov; doklady o kvalifikácii alebo oprávnení osôb, vykonávajúcich na stavbe stavebné práce alebo iné odborné činnosti vo výstavbe, alebo stavebný dozor

Ak pokuta nenapraví stav, možno ju uložiť opakovane.

Takéto budú pokuty pre zhotoviteľa stavby alebo stavebníka

(pre právnickú alebo fyzickú osobu-podnikateľa)

100 – 5 000 eur – uskutočnenie drobnej stavby alebo jednoduchej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác alebo terénnych úprav bez rozhodnutia stavebného úradu alebo bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s nimi
5 000 – 30 000 eur – uskutočnenie stavby, jej zmeny, stavebných úprav alebo terénnych úprav bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním; uskutočňuje stavbu bez oprávnenia alebo mimo rozsahu svojho oprávnenia
30 000 – 150 000 eur – uskutočnenie stavby, zmeny stavby alebo terénnych úprav bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním na pozemku, ktorý nie je stavebným pozemkom; užíva stavbu bez povolenia, bez kolaudácie

Takéto budú pokuty pre stavebného dozorcu

100 – 1 000 eur - pripustí, postup stavebných prác v nesúlade nebol v súlade s overeným projektom stavby alebo projektom ohlasovanej stavby a s podmienkami stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu,
100 – 1 000 eur - neskontroloval súlad postupu uskutočňovania stavby s overeným projektom stavby a vykonávacím projektom stavby a s podmienkami stavebného povolenia, so stavebnými predpismi a so slovenskými technickými normami,
1 000 – 5 000 eur - nariadil uskutočniť prácu, ktorá sa je v rozpore s podmienkami stavebného povolenia, s bezpečnostnými predpismi, so zaužívanými technologickými postupmi alebo s návodmi výrobcov stavebných výrobkov a hrozí vznik škody alebo je ohrozené zdravie osôb

Vyhradené pokuty

100 – 3 000 eur  – pre toho, kto uskutočňuje vyhradené činnosti vo výstavbe (projektant, zhotoviteľ, statik, stavebný dozor, stavbyvedúci, geodet) bez oprávnenia, s neplatným oprávnením, alebo po tom, čo mu bolo oprávnenie odňaté orgánom, ktorý ho vydal, alebo zadržané orgánom štátneho stavebného dohľadu, inšpekciou práce alebo polície.

Ak sa neodstráni protiprávny stav alebo ak nedošlo k náprave, alebo ak došlo k opakovaniu v priebehu troch rokov, možno uložiť dvojnásobnú pokutu.
Zdroj: MDVRR SR

01 - Modified: 2007-06-20 07:48:00 - Feat.: 0 - Title: Number of Passengers at Poprad Airport Up 33 Pct. so far this Year
01 - Modified: 2022-07-07 11:47:42 - Feat.: - Title: Stavebný zákon roky straší Slovákov. Zmenilo sa niečo po jeho vynovení? 02 - Modified: 2022-06-21 22:00:00 - Feat.: - Title: Nový stavebný zákon sľubuje rýchlejšie získanie stavebného povolenia a prísnejsie tresty pre čierne stavby 03 - Modified: 2022-06-29 12:00:00 - Feat.: - Title: Čo prinesie nový stavebný zákon a aké nástrahy ukrýva? Developeri a mestá majú rozdielne pohľady 04 - Modified: 2022-06-27 10:03:35 - Feat.: - Title: Revolúcia v stavebnom konaní: tieto novinky zlepšia komunikáciu medzi vami a úradmi 05 - Modified: 2022-07-04 10:45:53 - Feat.: - Title: Vicepremiér Holý pre HN: Pri tvorbe stavebného zákona sme čelili tlaku lobistov, chceli spôsobiť chaos
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
25. september 2022 00:12