StoryEditor

Mať čiernu stavbu bude onedlho veľké riziko. Toto vám hrozí

08.06.2015, 11:25
Ak nebudete mať povolenie na stavbu, a budete stavať, riskujete vysokú pokutu i opletačky s políciou. Tieto pravidlá prinesie nový stavebný zákon.

Nový stavebný zákon, ktorý by mal platiť od júna 2016, prinesie „prekopané“ pravidlá aj v postihoch za čierne stavby. Pokuty a ďalšie sankcie diferencuje nielen podľa závažnosti, od čoho závisí potom aj výška sumy, ale dôsledne selektuje aj v súvislosti so zodpovednými osobami. Vybrali sme pre vás tie najkrikľavejšie prehrešky vrátane sankcií.

Takéto budú pokuty pre stavebníka

100 – 500 eur – ak robí zmeny stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s ním, na ktoré je potrebný stavebný súhlas
500 – 3 000 eur – ak užíva stavbu bez povolenia, bez kolaudácie
10 000 – 50 000 eur – ak robí stavbu, zmeny stavby alebo zmeny v užívaní bez povolenia alebo v rozpore s povolením
50 000 – 150 000 eur – ak nerešpektuje zákaz pokračovať v stavbe
Ak priestupok pretrváva alebo do troch rokov sa opakuje, hrozí pokuta do dvojnásobku.

Pre stavebníka, ktorý stavia stavbu svojpomocou, a stavbyvedúcemu:

100 eur – ak neumožní bez vážneho dôvodu vstup na stavebný pozemok, na stavbu alebo na stavenisko; neposkytne overený projekt stavby, stavebný denník alebo záznam o stavbe, stavebné povolenie alebo inú súčasť stavebnej dokumentácie; doklady o vhodnosti stavebných výrobkov; doklady o kvalifikácii alebo oprávnení osôb, vykonávajúcich na stavbe stavebné práce alebo iné odborné činnosti vo výstavbe, alebo stavebný dozor

Ak pokuta nenapraví stav, možno ju uložiť opakovane.

Takéto budú pokuty pre zhotoviteľa stavby alebo stavebníka

(pre právnickú alebo fyzickú osobu-podnikateľa)

100 – 5 000 eur – uskutočnenie drobnej stavby alebo jednoduchej stavby, stavebných úprav, udržiavacích prác alebo terénnych úprav bez rozhodnutia stavebného úradu alebo bez stavebného súhlasu alebo v rozpore s nimi
5 000 – 30 000 eur – uskutočnenie stavby, jej zmeny, stavebných úprav alebo terénnych úprav bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním; uskutočňuje stavbu bez oprávnenia alebo mimo rozsahu svojho oprávnenia
30 000 – 150 000 eur – uskutočnenie stavby, zmeny stavby alebo terénnych úprav bez rozhodnutia stavebného úradu alebo v rozpore s ním na pozemku, ktorý nie je stavebným pozemkom; užíva stavbu bez povolenia, bez kolaudácie

Takéto budú pokuty pre stavebného dozorcu

100 – 1 000 eur - pripustí, postup stavebných prác v nesúlade nebol v súlade s overeným projektom stavby alebo projektom ohlasovanej stavby a s podmienkami stavebného povolenia alebo stavebného súhlasu,
100 – 1 000 eur - neskontroloval súlad postupu uskutočňovania stavby s overeným projektom stavby a vykonávacím projektom stavby a s podmienkami stavebného povolenia, so stavebnými predpismi a so slovenskými technickými normami,
1 000 – 5 000 eur - nariadil uskutočniť prácu, ktorá sa je v rozpore s podmienkami stavebného povolenia, s bezpečnostnými predpismi, so zaužívanými technologickými postupmi alebo s návodmi výrobcov stavebných výrobkov a hrozí vznik škody alebo je ohrozené zdravie osôb

Vyhradené pokuty

100 – 3 000 eur  – pre toho, kto uskutočňuje vyhradené činnosti vo výstavbe (projektant, zhotoviteľ, statik, stavebný dozor, stavbyvedúci, geodet) bez oprávnenia, s neplatným oprávnením, alebo po tom, čo mu bolo oprávnenie odňaté orgánom, ktorý ho vydal, alebo zadržané orgánom štátneho stavebného dohľadu, inšpekciou práce alebo polície.

Ak sa neodstráni protiprávny stav alebo ak nedošlo k náprave, alebo ak došlo k opakovaniu v priebehu troch rokov, možno uložiť dvojnásobnú pokutu.
Zdroj: MDVRR SR

01 - Modified: 2007-06-20 07:48:00 - Feat.: 0 - Title: Number of Passengers at Poprad Airport Up 33 Pct. so far this Year
01 - Modified: 2024-02-09 10:31:22 - Feat.: - Title: Novelu stavebného zákona prerokujú poslanci zrýchlene 02 - Modified: 2024-02-09 09:03:29 - Feat.: - Title: Poslanci otvorili piatkové rokovanie diskusiou o stavebnom zákone 03 - Modified: 2024-02-23 11:57:55 - Feat.: - Title: Stavebníctvo čakajú zmeny. Aké a odkedy začnú platiť? 04 - Modified: 2024-01-10 17:14:35 - Feat.: - Title: Nekonečný príbeh pokračuje: developeri sa tešili na zmenu, vláda odložila kľúčový zákon o ďalší rok 05 - Modified: 2023-12-06 10:08:40 - Feat.: - Title: Ak chcete stavať budovu či dom, potrebujete splniť isté podmienky. Ktoré sú to?
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
27. február 2024 20:34