StoryEditor

Právny seriál: Hodnota advokátov stúpne. Na súdoch budú častejšie

Vrhnúť sa do súdneho sporu bez advokáta nebude v budúcnosti také časté ako dosiaľ. Zákon určí oveľa viac situácií, v ktorých si musíte vziať zástupcu.

Keď už nadíde súdny spor, neraz sa stane, že sa laik vrhne „do akcie“ v presvedčení, že všetkému rozumie a že spor dokáže vyhrať aj sám. Ani výzva súdu upresniť žalobný návrh veľakrát nepomôže, aby sa laik spamätal a požiadal o pomoc odborníka. Advokáta vyhľadá často až v hodine dvanástej. Alebo neskoro, napríklad po premlčacej dobe.

Aby bolo takých laických experimentov v budúcnosti čo najmenej, nový civilný kódex platný od júla 2016 jasne určuje prípady, v ktorých strana musí byť na súde zastúpená advokátom. 

Strana sa môže dať v spore zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí, a týmto zástupcom v určitých prípadoch môže a v určitých prípadoch musí byť advokát.
Nová právna úprava - Civilný sporový poriadok, ktorý bude účinný od júla 2016, ukladá povinnosť zvoliť si advokáta tak, že v právnych oblastiach, ktoré sú takmer výlučne spojené s osobitnými právnymi odvetviami, je zastúpenie advokátom povinné.

Odhad síl

Vzhľadom na nové procesné pravidlá sa môže stať, že sa pripravíte o šancu uplatniť svoje právo na súde v dôsledku zle vedeného súdneho konania, napríklad nepredložením všetkých dôkazov v lehote pred súd. A to bez ďalšej možnosti nápravy. Už preto sa dá očakávať, že procesné strany sa budú správať rozumne a že si zvolia na zastupovanie advokáta i v tých prípadoch, keď zákon povinné zastúpenie neukladá.

Právo na prístup k súdu sa však nerovná právu na úspech v súdnom konaní. Úspech často závisí od kvalitnej prípravy súdneho sporu a jeho kvalitného vedenia. V tejto súvislosti treba mať na zreteli, že ak je už raz rozhodnutý súdny spor, tak o tej istej veci a medzi tými istými sporovými stranami už súdy znova rozhodovať nemôžu. Je preto zrejmé, že aj tam, kde zastúpenie advokátom zákon nevyžaduje, to bude nevyhnutné.

Nevyhnutná zmena myslenia

Aplikácia nových kódexov bude veľkou výzvou nielen pre strany v súdnom spore, ale aj pre sudcov, vyšších súdnych úradníkov, administratívu súdov, advokátov, prokurátorov. Ide o takmer 1 500 paragrafov, ktoré si treba naštudovať a ovládať, aby sa dali nové procesné postupy spontánne aplikovať.

Samotné naštudovanie nových predpisov však na realizáciu cieľov, ktoré rekodifikácia sledovala, určite nebude stačiť. Všetci zúčastnení musia zmeniť myslenie, postoje a prístup. Dosiaľ sa naša občianska spoločnosť stále „neprebudila“ k tomu, aby sa aktívne ujímala svojej zodpovednosti.

Možné fatálne následky

Občania majú stále problém vyhľadať pomoc odborníka. Podliehajú ilúzii, že po prečítaní predpisu mu aj správne porozumeli a pochopili súvislosti, v akých existuje v širšom kontexte s ďalšou právnou úpravou. S odvahou sa sami vrhajú do súdneho sporu a výzva súdu upresniť žalobný návrh o uvedenie skutočností, čoho sa domáhajú, na akom základe, aké navrhujú dôkazy, tiež len málokoho upozorní, že by bolo lepšie obrátiť sa o pomoc na odborníka. Až po márnom pokuse donútiť súd, aby sa žalobou zaoberal, keď súd konanie zastaví pre neurčitosť žalobného návrhu, vyhľadajú advokáta.
Takéto experimentovanie často máva fatálne následky, ktoré nevie zachrániť ani následná odborná pomoc. Napríklad uplynutie premlčacích, prekluzívnych lehôt alebo prekážka už rozhodnutej veci.

Vyargumentovanie pravdy

Ešte závažnejšie dôsledky sa dostavia, keď vstúpia do účinnosti nové kódexy. Vtedy už súd nebude skúmať do detailov a nekonečne dlho vyhľadávaním nových a nových dôkazov, ako to v skutočnosti bolo a je. Svoje „právo“ si obháji ten, kto bude schopný prezentovať pred súdom v daných lehotách svoje argumenty tak, aby súd presvedčil o svojej „pravde“.

Dôležité dôkazy a tvrdenia

Kľúčová bude spolupráca medzi klientom (laikom) a advokátom (odborníkom) pri príprave žaloby alebo obrany proti nej. Advokát bude musieť pomôcť klientovi, aby pochopil, ktoré dôkazy, skutočnosti, sú pre preukázanie jeho práva kľúčové, aby mu ich klient vedel označiť, prípadne navrhnúť ich zabezpečenie zo strany súdu. V praxi sa často stáva, že klient ich často neuvedie advokátovi len preto, lebo netuší, že sú pre jeho prípad dôležité.

Právne povedomie medzi občanmi je na veľmi nízkej úrovni, a preto bude riziko, že strana neunesie dôkazné bremeno ani v situácii, keď je v práve, teda je dosť vysoké. Z tohto dôvodu možno dať za pravdu tým, ktorí zastávajú názor, že pocity frustrácie z nespravodlivého rozhodovania súdov sa po zavedení nových kódexov ešte prehĺbia.

Čo sa zmení v povinnom zastupovaní advokátom

Ako je to doteraz:

  • Ako zástupcu si môžete vždy zvoliť advokáta, pričom sa môžete dať zastupovať aj viacerými advokátmi súčasne.
  • Zvoliť advokáta si musíte vtedy, keď podávate dovolanie proti rozsudku a zároveň platí, že nemáte právnické vzdelanie (alebo ak zamestnanec, konajúci za vás, nemá právnické vzdelanie).
  •  Žalobca pri podaní žaloby proti správnemu orgánu musí byť zastúpený advokátom, ak nemá právnické vzdelanie (alebo ak zamestnanec, konajúci za žalobcu, nemá právnické vzdelanie).

Ako to bude po novom:

  • Strana si môže zvoliť za svojho zástupcu advokáta – aj viacerých súčasne – kedykoľvek. Advokát sa môže dať zastupovať iným advokátom alebo advokátskym koncipientom len so súhlasom klienta.
  • Strana si musí zvoliť advokáta v sporoch súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, pri nekalom súťažnom konaní, v sporoch pri ochrane hospodárskej súťaže, pri ohrození alebo porušení práva na obchodné tajomstvo, pri ochrane práva duševného vlastníctva – to všetko vtedy, ak strana nemá VŠ právnické vzdelanie 2. stupňa, alebo ho nemá zamestnanec, konajúci za túto stranu,
  • Zastupovaný advokátom musí byť aj dovolateľ v dovolacom konaní – dovolanie a iné podania musia byť spísané advokátom, pokiaľ dovolateľ nemá právnické vzdelanie 2. stupňa (alebo člen či zamestnanec právnickej osoby, konajúci za ňu v sporoch s ochranou slabšej strany, napríklad ak ide o občianske združenie).
  • Rovnaká povinnosť byť zastupovaný advokátom sa týka aj prípadu pri spísaní žaloby. Splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť.

Niekoľko rád, ako si zvoliť správneho advokáta

1. Referencie
Rozhodujte sa podľa poznatkov od známych či príbuzných, ale aj podľa informácií z iných zdrojov (z práce, z verejného účinkovania advokáta a pod).
2. Dôvera
Vezmite do úvahy aj rôzne povahové črty. Napriek vysokej odbornosti a renomovanosti advokáta a tomu, že susedovi veľmi pomohol, vám nemusí „sedieť“ pri otvorenej otvorenej konzultácii aj v chúlostivých témach.
3. Cestovanie
Sídlo advokáta by nemalo byť veľmi vzdialené od vášho bydliska či sídla súdu, kde sa spor vedie. Toto však nie je primárne kritérium, dôležité je, aby ste advokátovi dôverovali.
4. Odbornosť a etika
Ak nie je pre vás primárna odbornosť a etická úroveň výkonu povolania, ale hľadáte niekoho, kto vie vec vybaviť, no nebazíruje na etike, môže sa to obrátiť proti vám. Praktiky, ktoré vám neprekážali, ak ich advokát použil na protivníka v spore, môže nasmerovať aj proti vám.
4. Skúsenosti
Čím viac advokát vie, tým lepšie vám poradí, aký prostriedok procesnej obrany alebo útoku použiť. Bez vynaloženia snahy o získanie informácií o advokátoch, advokátskych predpisoch, a najmä advokátskom poriadku je takmer nemožné správne si zvoliť zástupcu na súde.

5. Mlčanlivosť
Advokát je viazaný mlčanlivosťou, takže veci, ktoré mu zveríte, sú uňho v bezpečí.

Autor: Viktória Hellenbart, advokátka,  podpredsedníčka Slovenskej advokátskej komory
Odborný garant projektu HN: Martin Šenkovič, advokát
www.senkovic.com


Viac si prečítate v utorkovom čísle HN v Právnom seriáli:

– Čo sa zmení v povinnom zastupovaní advokátom na súde
– Ako si správne vybrať advokáta
– HN Poradňa a postreh autora

Tento právny seriál nájdete v printovom vydaní HN v utorok 30. júna 2015.
Staršie časti Právneho seriálu si prečítate TU.

Alebo si môžete objednať pdf vydania HN cez SMS na váš mail TU.

01 - Modified: 2007-07-09 15:40:27 - Feat.: 0 - Title: Aquaparky lákajú na nové atrakcie
01 - Modified: 2023-05-24 15:01:35 - Feat.: - Title: Dočasnú grécku vládu bude viesť sudca Ioannis Sarmas, krajina smeruje k júnovým voľbám 02 - Modified: 2023-05-17 17:33:28 - Feat.: - Title: Advokát Kamenec: Prokurátori pri doživotí pre Kočnera tvrdia, že je nebezpečný pre spoločnosť 03 - Modified: 2023-05-17 15:27:47 - Feat.: - Title: Opäť bez pitnej vody: obyvatelia obce neďaleko hlavného mesta sú už roky rukojemníkmi sporu 04 - Modified: 2023-05-16 16:13:38 - Feat.: - Title: Ukrajinského sudcu zadržali pri prijatí úplatku vo výške troch miliónov dolárov, mali pochádzať od oligarchu 05 - Modified: 2023-04-18 14:56:18 - Feat.: - Title: Ústavný súd navštívil sudca zo Spojených štátov amerických, diskutovali o voľbách a systéme
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
05. jún 2023 00:00