StoryEditor

Komunálny odpad je možné zhodnotiť

22.05.2015, 10:10
Autor:
macmac
Navrhnutý chemicko-termický spôsob spracovania je okrem iného charakteristický nižšími emisiami oproti spaľovaniu, hovorí pre HN Marek Franko z EVPÚ.

S akým produktom ste sa prihlásili so súťaže v kategórii Technologická inovácia?

Naša spoločnosť prihlásila do súťaže Technologický komplex pre spracovanie komunálneho odpadu a následné materiálové a energetické zhodnotenie.

A čím je unikátny? V čom spočíva jeho užitočnosť a využitie?

Prihlásený technologický komplex predstavuje unikátne technologické riešenie pre zhodnocovanie zmesového komunálneho odpadu na základe jeho separácie, splynovania, následnej výroby elektrickej (tepelnej) energie, s oddeľovaním biomasy pre jej následné spracovanie.

Čiže ak tomu správne rozumiem, mohol by byť užitočný z hľadiska preplnených skládok?

Áno. Technologický komplex je navrhnutý pre menšie aglomerácie typické pre Slovensko. A to tak, aby umožnil separáciu a zhodnotenie komunálneho odpadu v lokalitách typických pri rozložení obyvateľstva Slovenskej republiky a vzhľadom na efektívne zvozové vzdialenosti.

A má vaša inovácia aj ekologický rozmer?

Samozrejme. Vytriedené recyklovateľné zložky zmesového komunálneho odpadu sú určené na recykláciu a splyniteľné zložky sú použité ako palivo pre splyňovací proces v špeciálnom reaktore, ktorý generuje procesný plyn, ktorý po vyčistení je určený na premenu v kogeneračnej jednotke na elektrickú a tepelnú energiu.

Čiže berie ohľad aj na zdravie obyvateľov...

Pravdaže. Významne sa ovplyvní kvalita životného prostredia tým, že sa zníži riziko uvoľňovania toxických splodín, nebude potrebné budovať nové skládky KO a prispeje sa tak k výrobe elektrickej a tepelnej energie z obnoviteľných zdrojov. Okrem toho sa ponúkne dlhodobé, ekologické a strategické riešenie pre likvidáciu komunálneho odpadu vzhľadom na definovanú Hierarchiu odpadového hospodárstva, smernica 2008/98/ES a budúce zámery zamedziť budovaniu nových skládok komunálneho odpadu.

A má to aj finančný prínos? Aký?

Nevzniknú sekundárne náklady na spracovanie komunálneho odpadu, realizácia technologického komplexu môže pozitívne ovplyvniť zamestnanosť v regióne, v ktorom bude technologický komplex realizovaný. Okrem toho je navrhnutý chemicko-termický spôsob spracovania komunálneho odpadu charakteristický nižšími emisiami oproti iným technologickým riešeniam termického rozkladu, ako je napríklad spaľovanie.

Kto by v tom mohol pracovať?

Vytvoria sa pracovné príležitosti pre značný počet nezamestnaných s nízkou kvalifikáciou, prípadne marginálnych skupín. Má to aj iné pozitíva: generovanie tepelnej energie technologickým komplexom by umožnilo zníženie závislosti od dodávok zemného plynu a vzhľadom na emisie aj environmentálne priaznivejšie dosahy na životné prostredie ako využívanie tuhých palív na výrobu tepla a teplej vody.

Poďme k praktickej stránke vývoja. Akým spôsobom ste preukázali prvé skúsenosti s účinkom inovácie?

Ako som už spomínal, ako súkromná spoločnosť musíme prinášať na trh nové výrobky a inovácie, aby sme uspeli v globálnej konkurencii. V rámci diverzifikácie produktov výrobného portfólia spoločnosti sa EVPÚ niekedy okolo roku 2005 rozhodla venovať sa aj téme obnoviteľných zdrojov energie. Prihlásená technologická inovácia je výsledkom už takmer 10-ročného úsilia, prác a experimentov, ktorých výsledkom je realizovaný návrh technologického komplexu pre spracovanie komunálneho odpadu a následné materiálové a energetické zhodnotenie.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste začali vyvíjať práve toto?

Analýzy zloženia odpadu vytváraného obyvateľstvom ukázali, že pre oblasť s aglomeráciou približne 60 tis. obyvateľov je potrebné vyseparovať 4 000 – 7 000 kg/hod. zmesového komunálneho odpadu, z ktorých je 500 až 1 200 kg/hod. splyniteľného odpadu.

A čo technická stránka? Z čoho technológia pozostáva?

Technologický komplex zahŕňa separačnú linku, splyňovací reaktor, jednotku úpravy procesného plynu a kogeneračné jednotky na výrobu elektrickej a tepelnej energie a spracovanie separátov.

Koľko vás to celé stálo?

Výskum a vývoj technologického komplexu si vyžadoval značnú finančnú investíciu (viac ako 7 miliónov eur), ktorú spoločnosť pokryla z vlastných zdrojov, návratnou finančnou pomocou z Inovačného fondu, n. f., ale aj z podpory ministerstva školstva v rámci projektu aplikovaného výskumu Vývoj technologického komplexu pre spracovanie komunálneho odpadu pre materiálové a energetické účely, riešenie ktorého sa realizovalo v období rokov 2013 a 2014 z poskytnutých stimulov pre výskum a vývoj.

A prečo táto súťaž? Čo pre vás znamenala?

Jednak morálne ocenenie našej práce a jednak prezentáciu výsledkov VaV pred verejnosťou. Skutočnosť, že organizátori oceňujú a vyzdvihujú inovácie vytvorené na Slovensku, dáva impulz a motiváciu víťazom, ale aj ostatným zúčastneným k ich napredovaniu.

01 - Modified: 2007-06-07 17:00:00 - Feat.: 0 - Title: Zemková odmieta postup spoločnosti LP, ktorá dala poslednú šancu neplatičom
01 - Modified: 2022-11-21 13:40:48 - Feat.: - Title: Zvýhodnia e-autá a obmedzia konvenčné modely. „Na stole“ sú výrazné zmeny pre motoristov 02 - Modified: 2022-11-10 12:22:38 - Feat.: - Title: Parlament schválil novelu umožňujúcu dotovať vysoké ceny energií pre podniky 03 - Modified: 2022-11-04 17:30:11 - Feat.: - Title: Hirmanov rezort reaguje. O exporte tovaru dvojakého požitia do Ruska a Iránu nevedel 04 - Modified: 2022-10-24 14:30:00 - Feat.: - Title: Chcete ušetriť na energiách? Aj trik pri žehlení usporí polovicu elektriny 05 - Modified: 2022-10-21 17:30:00 - Feat.: - Title: Rozsvietiť celý byt je nezmysel a požierač peňazí. Ako doma šetriť na osvetlení?
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
26. november 2022 18:11