StoryEditor

Sen firiem: čím menší podnik, tým menej formulárov

27.04.2015, 00:05
Novinky, ktoré si musia firmy ustrážiť v účtovníctve, prinášajú ďalšie úľavy v ich agende, hovorí Andrea Šikulová, Senior Manager spoločnosti KPMG.

Čo vás v čerstvej novele účtovníckeho zákona zaujalo ako prvé?

Pred novelou boli v zákone definované len mikro účtovné a ostatné účtovné jednotky. Opatrenie o účtovnej závierke potom definovalo už aj malé účtovné jednotky, aj keď ich tak zatiaľ nenazývalo. Malé účtovné jednotky však dostali aj niektoré výhody.

Ktoré napríklad?

V poznámkach nemuseli vykazovať niektoré údaje, napríklad o príjmoch členov štatutárnych orgánov a o spriaznených osobách. Stalo sa to pre ne voliteľné.

Posledná novela však už definovala nielen mikro a malé, ale aj veľké účtovné jednotky. Podľa akých charakteristík?

Definovali sa na základe troch veľkostných kritérií, z ktorých musia byť splnené dve, a to v dvoch za sebou idúcich účtovných obdobiach. Sú to čistý obrat, netto majetok (po odpočítaní „oprávok“ a opravných položiek) a napokon priemerný prepočítaný počet zamestnancov.

Čo bude musieť firma dodržať, ak niektoré kritériá prekročí?

Ak sa veľkostné kritériá prekročia v prvom a nasledujúcom účtovnom období, potom zmena zatriedenia do inej veľkostnej skupiny nastáva až v treťom účtovnom období. Zmena zatriedenia je povinná, nie voliteľná.

Ak nejaká firma vznikne ako nová, podľa čoho sa zatriedi?

Zatriedi sa do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v nej aj v nasledujúcom účtovnom období.

Čo sa dosiahlo takým striktným zaradením firiem podľa veľkosti?

To, že sa odbremenili pri zostavovaní účtovnej závierky. Čím menšia jednotka, tým menej povinností bude mať pri zostavovaní závierky.

Ak si niekto zvolí od začiatku, že bude mikro jednotkou, musí automaticky viesť jednoduchšie účtovníctvo, alebo môže viesť aj klasické?

Zatriedenie nemá vplyv na vedenie účtovníctva. Pre všetkých naďalej platia príslušné postupy. Mikro jednotky majú niektoré zvýhodnenia, napríklad neoceňujú majetok a záväzky reálnou hodnotou, finančné investície neoceňujú metódou vlastného imania a podobne. Všetko sú to však tzv. závierkové účtovné operácie, teda účtujú sa až ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka. Na vedenie účtovníctva to v priebehu roka vplyv nemá. Upozorňujeme však, že možnosť zatriediť sa ako mikro účtovná jednotka platila iba v roku 2014. V roku 2015 je povinnosť, nie voliteľnosť, zatriediť sa do príslušnej veľkostnej skupiny pre všetky jednotky.

Je známe, že veľké zjednodušenie v zostavovaní závierky mikro firiem priniesla už predošlá novela zákona o účtovníctve. Budú platiť určité zjednodušenia aj pre „vyššie“ kategórie.

Zjednodušenia budú platiť predovšetkým pre malé účtovné jednotky, ktoré v súvahe a vo výkaze ziskov a strát nebudú musieť uvádzať niektoré informácie. Podobne je podstatne jednoduchší aj povinný obsah poznámok.

Ktorá kategória pocíti zmeny novely najviac?

Mikro a malé jednotky. Pretože mikro účtovné jednotky používajú zjednodušenú formu súvahy, ako aj výkazu ziskov a strát. V poznámkach závierky ako jej tretej súčasti uvádzajú len minimum informácií. Malé jednotky síce používajú formu súvahy a výkazu ziskov a strát, ktorá platí aj pre veľké účtovné jednotky a sú podstatne rozsiahlejšie, než je súvaha a výkaz ziskov a strát pre mikro jednotky. Nemusia však v nich uvádzať ako samostatné položky informácie voči prepojeným osobám a voči účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti. Platí aj to, že v poznámkach uvádzajú menej informácií než veľké jednotky. Všetko to podstatne zjednoduší prácu pri zostavovaní ich závierok.  

01 - Modified: 2007-05-18 16:01:00 - Feat.: 0 - Title: Monument to Slovak Victims of AN-24 Crash Unveiled in Hungary
01 - Modified: 2022-12-07 16:58:49 - Feat.: - Title: Novelu zákona, ktorá má pomôcť Ukrajine s likviditou, parlament schválil. Dôvodom sú opatrenia Únie 02 - Modified: 2022-12-07 13:32:08 - Feat.: - Title: Výnimka zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti by sa mala zúžiť 03 - Modified: 2022-12-07 23:00:00 - Feat.: - Title: Parlament schválil zvýšenie daňového bonusu. Koľko peňazí si môžete uplatniť? (+ tabuľka súm) 04 - Modified: 2022-12-06 16:26:51 - Feat.: - Title: Kde sú v Európe povinné zimné pneumatiky? Pozor, hĺbka dezénu sa v krajinách odlišuje 05 - Modified: 2022-11-30 16:36:43 - Feat.: - Title: Zákon o zákaze "LGBTQ propagandy" v Rusku jednomyseľne schválila aj Rada federácie
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
08. december 2022 23:59