StoryEditor

Viete čo vás čaká na súde? Čítajte v HN o nových pravidlách súdnej praxe

21.06.2015, 14:00
Autor:
turtur
Exkluzívny 20-dielny seriál o nových právnych kódexoch. Odborníci informujú a hodnotia predpisy, ktoré zmenia priebeh súdnych konaní.

Efektívnejšie a rýchlejšie súdne konania. To je, stručne povedané, zámer trojice nových civilných kódexov, ktoré schválil parlament a prezident podpísal.  
Po 50 rokoch tieto nové pravidlá vymietli zo súdnych siení starý Občiansky súdny poriadok. Po novom má ísť na súdoch o „bitku argumentov“.

Hospodárske noviny k tomu pripravili 20 tematických blokov, s ktorých uverejňovaným začneme už v tento pondelok. Každý, komu záleží na tom, aby sa súdne konania zefektívnili, boli na prospech občanov a chce sa o tom viac dozvedieť, mal by tento exkluzívny seriál HN sledovať.

Na začiatok vám predkladáme názory expertov na nové civilné kódexy. Z nich pochopíte, o čo vlastne ide a aké sú dôležité. 
Je to príspevok HN k zlepšeniu právneho vedomia ľudí. A slúži tiež ako platforma na vyjadrenie postojov a názorov právnikov, advokátov a notárov k novej súdnej legislatíve.


Nová súdna legislatíva (civilný kódex) sa skladá z:  

1. Civilného sporového poriadku
Rieši súdne konania, kde sporové strany v konaní tvrdia opak.  

2. Civilného mimosporového poriadku 
Upravuje konania, v ktorých nejde o klasické spory, ale rieši právne otázky, kde je potrebný zásah štátu vo verejnom záujme.   

3. Správneho súdneho poriadku 
Skúma zákonnosť vydaného rozhodnutia a postupu konajúceho orgánu verejnej správy alebo skúma dôvody jeho nečinnosti.


Anketná otázka:

V čom je podľa vás najväčší prínos nového civilného kódexu? Je to krok správnym smerom? 

Alžbeta Slašťanová, advokátka:

Jeho prínos vnímam pozitívne, a to najmä vzhľadom na snahu o odstránenie súdnych prieťahov – napríklad prostredníctvom zavedenia tzv. procesnej preklúzie a doručovania fyzickým osobám (trvalý pobyt). Keďže Občiansky súdny poriadok z roku 1964 bol mnohokrát novelizovaný, stal sa nekonzistentným.
Kladne hodnotím, že nový súdny poriadok má logickú štruktúru a je prehľadný, čiže umožňuje ľahšiu orientáciu. Čo sa týka tzv. procesnej preklúzie, je však treba uviesť, že tento právny inštitút by nemal spôsobovať problémy, pokiaľ má klient právneho zástupcu, avšak môže spôsobovať problémy účastníkom bez právneho zástupcu. 


Andrej Leontiev, partner, TaylorWessing e/n/w/c: 

Reformu občianskych procesných predpisov vnímame kladne. Ide o nástroj, ktorý v rukách ideálnych sudcov môže zrýchliť súdne konania. Považujeme za správne, že nove sporový poriadok už nevyžaduje, aby sudca hľadal materiálnu pravdu. Po novom pôjde o „bitku argumentov“ strán, alebo ich advokátov.
Riziko vidíme v tom, že bez priebežného vzdelávania verejnosti môžu byť v prvých mesiacoch vynesené rozsudky, ktoré môžu vyzerať nespravodlivo, keďže niektorá zo strán si neobhájila svoju pozíciu, aj keď mohla mať pravdu vo veci samej. 


Dušan Tomka, partner, DT Legal:

Prijatie nových civilných poriadkov vnímam veľmi pozitívne vrátane celkovej rýchlosti legislatívneho procesu a zrozumiteľnosti právnych textov.
Verím, že rekodifikácia procesného prostredia posunie konanie pred súdmi ďalej, najmä z hľadiska efektívnosti a rýchlosti, a priblížime sa tak štandardom ostatných európskych krajín, v ktorých sa na tento účel využíva práve posilnená zásada koncentrácie.
Mnohé právne inštitúty a postupy sú rozpracované oveľa precíznejšie ako doteraz a reagujú na dlhoročné problémy z praxe, nesystematickosť a rozporuplnosť niektorých ustanovení.  


Martin Javorček, advokát, Maple & Fish:

Slovenská justícia nepotrebovala takú radikálnu procesnú zmenu, aká sa zavádza novými predpismi. Ich uvedenie do praxe prinesie veľké množstvo právnych a procesných otázok. Zákonodarca vytvoril priestor na množstvo nepredvídateľných súdnych rozhodnutí. V istom zmysle nás nové predpisy vracajú späť a ochudobňujú o 25 rokov vývoja slovenskej procesnej judikatúry.
Ak by som mohol použiť paralelu z oblasti výpočtovej techniky, tak výsledok bude vyzerať ako spojenie kvalitného softvéru a zastaraného a čiastočne nefunkčného hardvéru. 


Katarína Bystrická, advokátka, Právne centrum:

Pozitívne vnímam v prípade civilného sporového poriadku detailné definovanie pravidiel konania v prvej inštancii, osobitných procesných postupov a tiež opravných prostriedkov.
Súčasná právna úprava Občianskeho súdneho poriadku prinášala mnohé výkladové problémy, ktoré neodstránila často protichodná judikatúra a odlišné právne názory rôznych senátov Najvyššieho súdu SR. Hodnotiť, či nové procesné kódexy naplnili svoj účel, však bude možné až s väčším časovým odstupom, minimálne 3 až 5 rokov.  


Lucia Regecová, advokátka, Glatzová & Co:

Nové pravidlá civilného procesu hodnotíme pozitívne. Nová úprava prispeje k efektívnemu a rýchlemu konaniu na súdoch, čo predstavuje najdôležitejší posun oproti doterajšej úprave.
Zároveň sa v procesnom konaní bude vyžadovať zvýšená aktivita sporových strán. Čoho sa v súčasnosti trochu obávame, je ustálená rozhodovacia prax, v súlade s ktorou by súdy mali rozhodovať. Je to veľký posun smerujúci k právnej istote, keďže podľa súčasnej úpravy sa súdy nemuseli sústrediť na to, ako bolo v tejto veci rozhodnuté iným súdom. 

VIAC  SA  O SÚDNYCH  KÓDEXOCH  A ICH  OČAKÁVANEJ  APLIKÁCII  V  PRAXI  DOČÍTATE   V  PONDELKOVÝCH  HOSPODÁRSKYCH  NOVINÁCH    

01 - Modified: 2007-06-28 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Hantuchová je stále bez straty setu
01 - Modified: 2023-05-17 17:33:28 - Feat.: - Title: Advokát Kamenec: Prokurátori pri doživotí pre Kočnera tvrdia, že je nebezpečný pre spoločnosť 02 - Modified: 2023-04-16 08:17:47 - Feat.: - Title: Najvyšší súd získal certifikát systému manažérstva proti korupcii 03 - Modified: 2023-04-12 20:31:59 - Feat.: - Title: Exprezident Trump zažaloval svojho bývalého právnika Cohena o viac ako 500 miliónov dolárov 04 - Modified: 2023-04-01 05:11:38 - Feat.: - Title: Trump čelí minimálne jednému obvineniu z ťažkého zločinu. Na budúci týždeň ho formálne zatknú 05 - Modified: 2023-03-31 15:17:21 - Feat.: - Title: Dědečkov obhajca: Obžalovaný v osudný večer prešiel dlhý úsek s priemernou rýchlosťou 32 kilometrov
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
28. máj 2023 03:00