19.08.2013, 10:00

Tu nájdete "ťahák", ako si založiť živnosť

Ďalšie odpovede na otázky, ktoré by ste mali poznať. Chcete dostať finančnú podporu na rozbeh podnikania, rezortná komisia vás môže preskúšať.

Ak ste sa rozhodli podnikať ako živnostník a požiadať o príspevok z úradu práce na rozbeh biznisu, môžete absolvovať prípravu na začatie samostatnej zárobkovej činnosti. Zabezpečí ju úrad práce a je bezplatná. Do mája tohto roku bola príprava povinnou podmienkou na získanie príspevku. V súčasnosti je dobrovoľná. Ak sa ju rozhodnete absolvovať, skončíte ju záverečným testom. Budete odpovedať na sto otázok. Dnes vám prinášame piate pokračovanie „ťaháka“. O tom, kto dostane podporu, rozhodne rezortná komisia.
Exekútor môže zabaviť peniaze aj na súkromnom nepodnikateľskom účte, na termínovanom vklade, ale aj auto, byt, či dom.

OTÁZKY: ODPOVEDE:

Musí byť zodpovedný zástupca u podnikateľa –fyzickej osoby v pracovnom pomere, pokiaľ to nie je manžela alebo príbuzný  v priamom rade?

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, prostredníctvom ktorej zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere k podnikateľovi. To ale neplatí, ak je ním manžel (manželka) podnikateľa, alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade. Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky, alebo iné oprávnenie na pobyt.

 

Aké sú základné druhy živností podľa zákona o živnostenskom podnikaní?

Živnosti sú:
a) remeselné, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
b) viazané, ak je podmienkou prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť získaná iným spôsobom. Napríklad rekvalifikáciou a podobne
c) voľné, ak nie je ako podmienka prevádzkovania živnosti odborná spôsobilosť podnikateľa.

 

Čo sa rozumie pod pojmom prevádzkareň?

Prevádzkarňou je  priestor, v ktorom sa vykonáva živnosť. Nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti, ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti či súvisiace s výkonom živnosti. Združenou prevádzkarňou je trvalo zriadený, spravidla uzavretý priestor, v ktorom živnostník vyrába, pričom to zahŕňa súbor činností spĺňajúcich znaky samostatných živností. Ide o prípady, keď pracovný, technický alebo technologický postup nadväzuje na seba, alebo inak spolu súvisí. V združenej prevádzkárni spravidla pracuje viac ľudí.

 

Za priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti sa považujú najmä:

a) priestor určený na uskladnenie surovín a tovaru podnikateľa,
b) stanovištia, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na zabezpečenie údržby a technickú kontrolu vozidiel,
c) miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby,
d) výstavné priestory a vzorkové predajne,
e) priestor na prijímanie zákaziek alebo tovaru a na jeho vydávanie.

 

Je finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo živnosťou?

Nie je. Zákon hovorí: Živnosťou nie je burzové maklérstvo, práca samostatných finančných agentov, finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo. Živnosťou tiež nie je činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk, iných poskytovateľov platobných služieb, prevádzkovateľov platobných systémov, poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností, búrz, organizátorov verejných trhov, obchodníkov s cennými papiermi, zriaďovanie a správa kolektívnych majetkových účastí a iných právnických osôb oprávnených poskytovať poradenstvo, sprostredkovanie, alebo finančné služby na kapitálovom trhu.

 

Ručí živnostník (fyzická osoba) za svoje záväzky z podnikania? Živnostník - fyzická osoba ručí za záväzky firmy celým svojím majetkom, vrátane svojho súkromného majetku. To znamená, že ak sa firma živnostníka dostane do finančných problémov a nie je schopná vyrovnať svoje záväzky, môže súd (veritelia)  siahnuť na jeho súkromný majetok. Z neho sa tieto záväzky, alebo aspoň ich časť, uhradia.

 

Súvisiace články:

1. Ak budete vedieť odpovede na tieto otázky, štát vám pomôže pri živnosti
2. Chcete živnosť? Na tieto otázky musíte poznať odpoveď
3. Štát vám príspeje na živnosť. Tu sa dozviete ako
4. 
Uvažujete o živnosti? V takom prípade sa otestujte, čo o nej viete

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.