StoryEditor

Podnikáte a nepoznáte výhody a nevýhody DPH? Tu sú podrobnosti

26.10.2015, 23:01
Autor:
turtur
Viete, kedy musíte podať k DPH mimoriadne daňové priznanie, alebo platiť zábezpeku? V spolupráci so spoločnosťou Accace vám HN povedia oveľa viac.

Povinnosť registrovať sa na účely DPH má každá zdaniteľná osoba na Slovensku, ktorá za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov presiahne obrat 49 790 eur. Musí tak urobiť do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla výšku obratu. 

Prečítajte si, čo v prípade podnikateľov, ktorí neskôr zistia, že prekročili stanovený obrat. Komu sa oplatí dobrovoľná registrácia k DPH a aké zmeny nastanú v tejto súvislosti od januára 2016, kedy sa stanete platcom DPH automaticky a ako postupovať pri nadobudnutí tovaru zo zahraničia.

Ste zdaniteľná osoba?

Zdaniteľná osoba je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek podnikateľskú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Za takúto činnosť sa pokladá napríklad práca výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, slobodné povolania podľa osobitných predpisov (znalci, tlmočníci, súdni exekútori, notári, atď.), duševná tvorivá a športová činnosť, ako aj využívanie hmotného a nehmotného majetku za účelom dosahovania príjmov.

Čo ak neskôr zistíte, že ste sa mali registrovať na DPH?

Ak podnikateľ neskôr zistí, že prekročil zákonom stanovený limit a nesplní si povinnosť podať žiadosť o registráciu k DPH alebo ju splní s oneskorením, musí podať tzv. mimoriadne daňové priznanie za obdobie, v ktorom mal byť platiteľom dane. Mimoriadne daňové priznanie za tzv. nulté obdobie treba podať do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že si nesplnil povinnosť podať žiadosť.

Za obdobie, v ktorom mal byť podnikateľ platiteľom dane, sa považuje čas začínajúci sa 31. dňom po dni, keď bol povinný najneskôr podať žiadosť o registráciu k DPH. Ak podnikateľ prekročil obrat napríklad v júli 2014, žiadosť o registráciu mal podať najneskôr do 20. augusta 2014, avšak o registráciu požiadal až v roku 2015 a platiteľom dane sa stal dňa 23. 3. 2015, je povinný podať mimoriadne daňové priznanie za obdobie od 20.9.2014 do 22.03.2015 (do dňa predchádzajúceho deň registrácie za platiteľa dane). Za toto obdobie je podnikateľ povinný odviesť DPH z uskutočnených plnení v rámci jeho podnikateľskej činnosti.

Základom dane, z ktorého sa vypočíta DPH za obdobie, v ktorom mal byť platiteľom dane, je protihodnota, ktorú dostal ako zdaniteľná osoba alebo má dostať od príjemcu plnenia, mínus DPH. Znamená to, že ak podnikateľ predal tovar napríklad v hodnote 50 000 eur, musí odviesť DPH vo výške 8 333,33 eur (DPH sa vypočíta nasledovne: 50 000:120 x 20).

Ako upozorňuje daňová poradkyňa poradenskej spoločnosti Accace Jana Klčová, „podľa názoru MF SR sa môže podnikateľ s odberateľom dohodnúť na tom, že dodávateľ doúčtuje k cene plnenia sumu, ktorá predstavuje výšku DPH. Ak zvýšenie ceny o sumu predstavujúcu DPH odberateľ akceptuje, ide o opravu základu dane a dodávateľ postupuje podľa § 25 zákona o DPH.“

Zábezpeka pri dobrovoľnej registrácii k DPH od nového roka netreba

V niektorých prípadoch treba uhradiť zábezpeku na daň, napríklad ak by podnikateľ v čase podania žiadosti o registráciu vykonával iba prípravné činnosti na podnikanie alebo je konateľom právnickej osoby s nedoplatkami na dani minimálne vo výške 1 000 eur.
Výšku zábezpeky stanoví daňový úrad v závislosti od rizikovosti žiadateľa v rozmedzí 1 000 – 500 000 eur. V tejto súvislosti prináša novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2016 viacero zmien. Nezaplatenie zábezpeky nebude môcť byť dôvodom na zamietnutie žiadosti o dobrovoľnú registráciu. V prípade vykonávania iba prípravnej činnosti na podnikanie žiadateľ o dobrovoľnú registráciu už nebude musieť zložiť zábezpeku.

Zvážte si, či sa vám oplatí stať sa platiteľom DPH

Či sa podnikateľovi oplatí dobrovoľne sa registrovať za platiteľa DPH, si musí každý zvážiť podľa svojej situácie, a to predovšetkým z pohľadu štruktúry svojich dodávateľov a odberateľov (či sú platiteľmi DPH alebo nie). Pre podnikateľa je totiž výhodné byť platiteľom DPH, ak nakupuje tovary a služby od iných platiteľov dane a ďalej realizuje dodávky tovarov a služieb pre platiteľov dane v tuzemsku alebo iného členského štátu. V takom prípade si totiž sám môže uplatniť odpočet dane na vstupe, ktorá je súčasťou ním nakupovaných tovarov a služieb a súčasne v cenách svojich dodávok uplatňuje daň na výstupe, ktorú si zase môžu odpočítať jeho odberatelia.

Naopak, ak podnikateľ dodáva tovary a služby priamo konečným spotrebiteľom, nie je pre neho výhodné stať sa platiteľom dane. Musel by navýšiť ceny ním dodávaných tovarov a služieb o daň na výstupe, ktorú si spotrebitelia nemôžu odpočítať. Nakúpené tovary a služby od platiteľa dane sú pre nich tým pádom drahšie, čiže menej atraktívne v porovnaní s nákupom rovnakých tovarov alebo služieb od neplatiteľa dane.

Pozor. Platiteľom DPH sa môžete stať aj automaticky

Platiteľom dane sa automaticky stáva osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku. Ďalej aj zdaniteľná osoba, ktorá je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie alebo aj zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu, jej časť alebo stavebný pozemok, prípadne prijme platbu pred ich dodaním (avšak iba v prípade, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 eur a nejde o dodanie oslobodené od dane).

Podnikateľ, ktorý splní tieto podmienky, je povinný oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu do 10 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a predložiť mu doklady potvrdzujúce túto skutočnosť. V tomto prípade nie je podnikateľ povinný podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH.

01 - Modified: 2007-10-23 09:26:08 - Feat.: 0 - Title: Po hypotekárnej kríze sa čaká kríza úverových kariet
01 - Modified: 2022-11-23 15:12:42 - Feat.: - Title: Nemecko chce zaviesť daň z nadmerných ziskov pre ropu a plyn. Dosahovala by 33 percent 02 - Modified: 2022-11-18 14:31:37 - Feat.: - Title: Rakúska vláda plánuje zdaniť mimoriadne zisky energetických firiem, štátu odovzdajú takmer polovicu 03 - Modified: 2022-09-20 16:02:31 - Feat.: - Title: Na získanie celého daňového bonusu by sa mohol použiť základ dane partnera 04 - Modified: 2022-11-09 10:20:39 - Feat.: - Title: Slovenská „zlatá sliepka“ tlačí pred sebou dlhy. OĽaNO aj tak na plynovody pretlačilo novú daň 05 - Modified: 2022-08-04 12:26:49 - Feat.: - Title: Nemecko chce „zlacniť“ elektromobily. Dosiahnuť to má daňami na spaľovacie autá​
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. november 2022 10:07