StoryEditor

Pozor na chyby pri odpisoch majetku. Rady, ako to zvládnuť

18.10.2014, 16:30
Autor:
turtur
Pri odpisovaní majetku treba daniarom preukázať oprávnenosť jeho výšky. Ale návod na to neexistuje. Pozrite sa, ako sa majú odpisovať drahé autá.

Novela zákona o dani z príjmov mení podnikateľom spôsob odpisovania dlhodobého majetku. Odborníci spolupracujúci s HN v tejto súvislosti odpovedajú na aktuálne otázky.  


1.
Existuje nejaký spôsob preukazovania výdavkov, aby daňová kontrola uznala, že boli odpísané spravodlivo? 

Navrhovaná  novela zákona o dani z príjmov umožňuje zahrnúť do daňových výdavkov aj výdavky na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie vybraných druhov majetku 80 percent jeho obstarávacej hodnoty. To je takzvaný paušál. Daňovník ho môže využiť, ak majetok používal aj na súkromné účely. Tento postup sa nebude týkať firmy, ktorá preukáže, že takýto majetok využíva výlučne na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, a ktorá si uplatní výdavky v plnej preukázanej výške. 
Spôsob preukazovania výdavkov novela zákona o daní z príjmov nešpecifikuje. Avšak pri využívaní  napríklad motorového vozidla  na služobné, ako aj súkromné účely si daňovník pomerne presne vie určiť (nie odhadnúť) podiel jeho využívania  na podnikanie prostredníctvom evidencie jázd, tak ako to platí aj teraz. Žiadna ďalšia špecifická pomôcka na tento účel neexistuje.
Čo sa týka prípadnej daňovej  kontroly, pri tejto musia kontrolóri postupovať podľa zásad daňového poriadku. Teda hodnotiť každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti, teda každého daňovníka posudzovať individuálne, aj v závislosti na druhu jeho činnosti a podobne.  
 
2.
Aké chyby pri odpisovaní majetku podnikatelia najčastejšie robia? Je rozdiel medzi živnostníkmi a väčšími firmami? 

Pri odpisovaní majetku sa už chyby často nerobia. Problematika odpisovania podľa zákona o dani z príjmov však pomerne úzko súvisí aj so správnym účtovaním odpisovaného majetku podľa zákona o účtovníctve. Vzhľadom na to sa chyby v odpisovaní častejšie odvíjajú od takých chýb, ktoré podnikatelia robia pri vedení účtovníctva. Ako príklady pochybení z oblasti  odpisov, s ktorými sa daňové úrady pri kontrolách aj v súčasnosti stretávajú, sú napríklad tieto: 
     1. Vstupnou cenou hmotného a nehmotného majetku je obstarávacia cena podľa ustanovení zákona o účtovníctve. Zahŕňa aj náklady súvisiace s obstaraním tohto majetku. Podnikatelia však niekedy náklady súvisiace s obstaraním odpisovaného majetku nezahrnú do vstupnej ceny majetku, ale účtujú ich priamo do prevádzkových nákladov. Uplatňujú ich ako daňové výdavky. O tieto náklady by však mali navýšiť obstarávaciu cenu majetku a do daňových výdavkov ich preniesť postupne, prostredníctvom odpisov. Takýchto chýb sa častejšie dopúšťajú živnostníci. Väčšie firmy s tým nemajú problémy. 
     2. Výška daňových a účtovných odpisov býva rozdielna. Tento rozdiel majú podnikatelia premietnuť v príslušnom zdaňovacom období do zvýšenia základu dane z príjmov. Napriek tomu si ho o tento rozdiel niekedy nezvýšia. 
     3. Daňové úrady sa tiež stretli s prípadmi, keď nebol zvýšený základ dane z príjmov o rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou majetku pri jeho predaji. U väčších firiem sa daňové úrady stretli s prípadmi, keď podnikatelia odpisujú stavby už v čase, keď ešte nie sú splnené podmienky na ich uvedenie do užívania. 


3.
Obmedzujú sa daňové odpisy z osobných automobilov so vstupnou cenou 48-tisíc eur a viac. Firmám, ktoré nemajú dostatočný základ dane, chce tak štát obmedziť ich nákup. Ako to bude v praxi vyzerať? 

Pri nízkom základe dane sa jej základ navýši o sumu, ktorá je rozdielom medzi skutočnými odpismi a odpismi zo vstupnej ceny auta, teda 48-tisíc eur. Tento nový limit pre odpisovanie drahých vozidiel a ale dotkne len spoločností, ktoré majú nízky daňový základ. Na druhej strane, spoločnosti s dostatočne vysokým daňovým základom budú si môcť uplatniť plný daňový odpis aj z drahších áut. 
Väčšina služobných áut na Slovensku je v kategórii do 48-tisíc eur. Pokiaľ spoločnosť poskytuje manažérom osobné automobily s vyšším štandardom, je to súčasť motivačného balíka. Tu treba rátať s aplikáciou ustanovení týkajúcich sa reálnych nákladov viazaných na podnikanie verzus využitie na osobnú spotrebu, ktoré by sa mali zdaňovať.  
Pri uplatnení si paušálnych výdavkov na pohonné látky vo výške 80 percent z nakúpených hodnoty sa zavádza aj povinnosť krátiť všetky daňové náklady súvisiace s používaním motorového vozidla v rovnakej výške. Výnimku tvorí zamestnávateľ poskytujúci svojmu zamestnancovi osobný automobil na služobné a súkromné účely súčasne, pričom tento zamestnávateľ zdaňuje zamestnancovi nepeňažný príjem jedným percentom zo vstupnej ceny automobilu. 


4.
Prejaví sa odpisovanie majetku formou 80-percentného paušálu aj na odpisovaní pohonných hmôt, keďže na ne už paušál v prípade nevedenia knihy jázd existuje?

Doterajšie paušálne výdavky z nákupu pohonných hmôt (80 percent bez vedenie knihy evidencie jázd) si budú môcť uplatniť iba firmy, ktoré umožňujú zamestnancom používať firemný automobil na súkromné účely. Pripočíta sa to aj do ich zdaňovanej mzdy.
Ostatným firmám tak znova pribudne povinná evidencia jázd, ktorú zákon od roku 2009 v rámci protikrízového balíčka vlády Roberta Fica umožňoval legálne vynechať. 


5.
Zákon o dani z prijmov hovorí, že nižšie odpisy, prípadne paušálne vo výške 80 percent  sa uplatňujú na majetok, „ktorý môže mať charakter osobnej spotreby“. Ktorý majetok má tento „charakter“? 

Legislatíva presne nedefinuje, čo je to charakter osobnej spotreby. Je však dôležité, aby pravidlá posudzovania výdavkov na podnikateľské účely boli stanovené jasne a transparentne a podnikateľ sa nemusel hádať o každú spinku na papier, o ktorej mu bude kontrolór tvrdiť, že ju použil na súkromné účely.
Pracovníci správcu dane musia mať jasne stanovené posudzovacie kritériá a pri krátení výdavkov toto svoje rozhodnutie aj zdôvodniť. Samozrejmosťou by mala byť možnosť odvolania sa a následné dokazovanie by bolo opäť na pleciach daňovej správy. Vyhli by sme sa tak svojvoľným rozhodnutiam daňových úradníkov.  


Zdroj: Patrícia Macíková, Finančná správa; Márius Hričovský, advokátska kancelaria DLA PIPER; Peter Pašek, Accace; Jaroslava Lukačovičová, podnikateľka; Martin Tužinský, účtovný poradca; Peter Furmaník, Libertax Consulting. 


Limity aj pre štátne autá

Ministerstvo financií pripravuje zákon, ktorým sa má upraviť financovanie verejnej správy. Podľa TASR malo by sa do neho dostať aj opatrenie, ktorým sa stanoví limit na obstaranie áut pre štát. „Opatrenie, ktorým sa stanoví limit na obstaranie áut pre štát bude zapracované v rámci legislatívneho procesu do zákona, ktorý je v gescii MF SR a upravuje oblasť financovania verejnej správy," uviedol tlačový odbor rezortu financií.
      Rovnaký cenový limit pre podnikateľské a štátne limuzíny presadzuje nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Beblavý. Preto sa rozhodol už na najbližšej schôdzi parlamentu predložiť pozmeňujúci návrh k novele zákona o dani z príjmov. Rezort financií v nej navrhuje, aby si súkromný podnikateľ v strate nemohol odpísať celú kúpnu cenu služobného auta, ale len sumu do výšky 48 000 eur. Beblavý presadzuje limit aj pre organizácie pracujúce vo verejnom záujme, urobil k tomu aj verejnú hromadnú pripomienku. Ministerstvo ju však podľa Beblavého ignoruje a limit pre verejný sektor do zákona zatiaľ nezapracovalo.
      „Zákon o dani z príjmov reguluje podnikateľov na daňové účely. Limitovanie výdavkov na kúpu osobných automobilov v rámci štátnej správy preto nemôže byť predmetom úpravy tohto zákona," vysvetlil tlačový odbor MF SR. Zároveň rezort financií uviedol, že v súčasnosti platí v rámci štátnej správy regulácia nákupu osobných automobilov cez uznesenie vlády k návrhu cenových limitov nákupu osobných motorových vozidiel pre inštitúcie financované zo štátneho rozpočtu. 
 

01 - Modified: 2022-11-28 13:03:51 - Feat.: - Title: Toto je 10 najpredávanejších malých áut na Slovensku. Ešte stále úplne nevymreli 02 - Modified: 2022-11-28 08:26:05 - Feat.: - Title: Finančná správa odhalila zákazníkov páleníc, ktorí chceli ušetriť na daniach 03 - Modified: 2022-11-16 12:52:06 - Feat.: - Title: Poslanci OĽANO chcú upraviť limity pri obstarávaní áut. Zmeny by sa mali dotknúť aj ekologických vozidiel 04 - Modified: 2022-11-19 13:59:39 - Feat.: - Title: Vedci konečne potvrdili, že za peniaze si skutočne kúpiš aj šťastie. Toto je suma, ktorú na to budeš potrebovať 05 - Modified: 2022-11-14 10:48:50 - Feat.: - Title: Herec Jiří Krampol má hlavu v smútku. Bol naivný a teraz je ľahší o viac ako 7 tisíc eur!
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
02. december 2022 06:54