StoryEditor

Vysporiadajte si majetok po rozvode. Rýchlo a efektívne

31.10.2014, 07:08
Ako vyriešiť spoločný majetok po rozvode? Prinášame päť najčastejších problémov, ktoré s vami riešil expert.

Rozvodom sa ešte nič nekončí. Na rad totiž prichádza vysporiadanie spoločného majetku. Ako to urobiť? Radí vám advokát Martin Hurtaj z Nitry.

1. problém

Ste rozvedení, od rozvodu budú čoskoro tri roky. Ako si majetok urýchlene rozdeliť?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) je možné vyporiadať dohodou alebo súdnou cestou do troch rokov od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. V záujme vašej právnej istoty odporúčam podať pred uplynutím lehoty troch rokov návrh na súd na vyporiadanie BSM. V prípade, ak lehota uplynie a vy si BSM nevyporiadate dohodou ani nepodáte návrh na súd, platí právna domnienka, že nehnuteľnosti prechádzajú do vášho podielového spoluvlastníctva (každý má 1) a hnuteľné veci patria tomu, kto ich užíva. Ak sa tak stane, bude potrebné aj tak zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo dohodou alebo súdnou cestou. Ak sa po začatí konania o vyporiadanie ako bývalí manželia nakoniec dohodnete, súd môže aj tak medzi vami schváliť zmier (budete platiť nižšie súdne poplatky).

2. problém

Šetrili ste v manželstve viac ako ten druhý a odkladali ste si peniaze bokom. Budete sa musieť o svoje úspory podeliť?

Do bezdpodielového spoluvlastníctva manželov patria všetky príjmy, ktoré nadobudli obaja manželia počas trvania manželstva, t.z. príjmy zo zamestnania, ale aj akékoľvek úspory. Ak ste úspory nadobudli počas manželstva, sú spoločné a preto budú aj tieto financie predmetom vyporiadania BSM. Zákon hovorí aj o určitých zásadách, kedy sa vyporiadanie nemusí realizovať vyrovnaním rovným dielom. Jednou z takýchto zákonných zásad pri vyporiadaní majetku je, že sa prihliada na to, ako sa každý z manželov pričinil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí.

Táto zásada má majetkový charakter a pri vyporiadaní by mala zvýhodniť toho z manželov, ktorý sa v manželstve viac majetkovo pričinil o získanie spoločných vecí a ich údržbu. Na druhej strane však existuje ďalšia zákonná zásada, ktorá nemá majetkový charakter a spočíva v tom, že sa prihliadne pri určení miery pričinenia aj na starostlivosť o domácnosť a starostlivosť o deti. Táto zásada svedčí v prospech toho z manželov , ktorý sa vo väčšej miere staral o domácnosť a o výchovu detí.

3. problém

Pred manželstvom ste si zobrali hypotéku a keď ste sa oženili, splácali ste ju spolu. Čo bude s majetkom, keď sa teraz rozvádzate?

Nakoľko ste si zobrali hypotéku pred uzavretím manželstva, táto ako pasívum- dlh, nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), nakoľko do neho patria len veci (aj dlhy) nadobudnuté počas trvania manželstva. Taktiež vo vzťahu k banke ako vášmu veriteľovi nie je podstatné, či ste ženatý, resp. kto platí jednotlivé splátky. Podstatné je len to, že voči banke ako veriteľovi ste výlučne len vy dlžníkom, a preto len od vás bude banka vymáhať zaplatenie úveru. Ani po rozvode vášho manželstva sa vo vzťahu k banke a úveru nič nemení, stále ste dlžníkom len vy.

Vy máte povinnosť ho naďalej splácať a nie je možné si ho s manželkou nejakým spôsobom vyporiadať, nakoľko nepatril do BSM. BSM zanikne právoplatnosťou rozsudku o rozvode manželstva. Upozorňujem však na paragrafm 150 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého je pri vyporiadaní BSM manžel povinný nahradiť to, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho výlučný majetok. Preto by manželka mohla žiadať polovicu splátok, ktoré ste počas manželstva zaplatili spolu zo spoločného majetku (príjmy oboch) len na váš výlučný dlh.

4. problém

Žijete s druhom a plánujete spoločnú budúcnosť. Je lepšie, ak si kúpim byt sama, alebo až s ním v manželstve?

V prípade, ak byt kúpite pred uzatvorením manželstva, tento bude vo Vašom výlučnom vlastníctve a na tom sa nič nezmení ani po uzavretí manželstva, ani po rozvode manželstva, t.z. že byt nebude patriť do . Ak by bolo vaše manželstvo neúspešné a došlo by k rozvodu, právoplatnosťou rozsudku o rozvode zanikne aj BSM. Ak byt kúpite po uzavretí manželstva, bude patriť do BSM a bude teda spoločný.

Po rozvode sa budete musieť vyporiadať a teda určiť, komu sa byt prikáže do výlučného vlastníctva, s tým, že ten manžel, ktorý nadobudne byt, bude musieť vyplatiť druhého manžela primeranou náhradou (1/2 z hodnoty byt). Ak teda byt kúpite pred uzavretím manželstva, v prípade rozvodu manželstva bude byt stále vo vašom výlučnom vlastníctve a nemusíte nikoho vyplácať ani sa inak ohľadne bytu vyporiadavať.

5. problém

Čo robiť, ak premeškáte lehotu 3 rokov od rozvodu. Dá sa to nejako predĺžiť, alebo čo sa deje s majetkom potom?

Lehotu troch rokov na vyporiadanie bezdpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) dohodou alebo súdnou cestou nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Ak do troch rokov od zániku BSM nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak v tejto lehote nebol podaný návrh na súd na jeho vyporiadanie, platí právna domnienka, a to ohľadne hnuteľných vecí, že tieto patria tomu z manželov, kto ich užíva a ohľadne nehnuteľných vecí, že tieto patria do podielového spoluvlastníctva manželov a podiely oboch bývalých manželov sú rovnaké.

Ak ste mali v BSM nehnuteľnosť, platí, že po uplynutí lehoty 3 rokov ju vlastníte každý v podiele 1/2. Podielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnosti je potrebné následne tiež zrušiť a vyporiadať, a to dohodou alebo súdnou cestou. Ak nedôjde k dohode, je potrebné podať návrh na súd na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Súd rozhodne tak, že buď nehnuteľnosť reálne rozdelí, ak to nie je možné, prikáže nehnuteľnosť za primeranú náhradu jednému zo spoluvlastníkov (s povinnosťou vyplatiť druhého spoluvlastníka) a ak nehnuteľnosť nebude žiaden zo spoluvlastníkov chcieť, súd nariadi jej predaj a výťažok rozdelí rovným dielom.

01 - Modified: 2006-12-06 06:10:00 - Feat.: 0 - Title: Pinochetov zdravotný stav sa zlepšuje
01 - Modified: 2023-01-25 16:24:20 - Feat.: - Title: Ruskí poslanci si zrušili povinnosť preukazovať majetok. "Vraciame sa k sovietskemu modelu," tvrdí politológ 02 - Modified: 2023-01-24 14:04:19 - Feat.: - Title: Predseda Dumy navrhuje zabaviť majetok Rusom, ktorí emigrovali. Tvrdí, že "urážajú Rusko" 03 - Modified: 2023-01-21 14:00:00 - Feat.: - Title: Narkobaróni otvorene o svojom biznise. Na predaji kontajnera kokaínu zarobil toľko peňazí, že trvalo mesiac, kým ich spočítali 04 - Modified: 2023-01-23 08:09:40 - Feat.: - Title: Chcete príbuzným darovať majetok? Takto treba pri tom postupovať 05 - Modified: 2023-01-16 13:51:20 - Feat.: - Title: Sumy, ktoré si ani len nedokážeš predstaviť. Najbohatší ľudia zbohatli od roku 2020 viac ako zvyšok sveta dohromady
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
29. január 2023 04:21