StoryEditor

Novinky v bytovom spoločenstve? Kto bude môcť byť jeho predsedom

12.04.2015, 14:03
Autor:
TASRTASR
Tých, čo majú v bytovom dome spoločenstvo čaká zrejme zmena. Predseda už totiž nebude môcť byť hocikto.

Predsedovia spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku už zrejme po novom budú musieť byť majiteľmi bytu v dome, ktorý spravujú. Takúto podmienku navrhuje zaviesť od budúceho roka Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zákone o správcoch bytových domov, ktorý je aktuálne v pripomienkovom konaní. No kým profesionálni správcovia to vítajú, spoločenstvá vlastníkov sú proti.

Nespravovať vlastný majetok

Dnes platí, že ak majitelia bytov neuzavrú zmluvu o výkone správy domu s profesionálnym správcom, musia si založiť spoločenstvo vlastníkov, ktoré je samosprávou. "Zákon vyslovene neuvádza podmienku vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v bytovom dome, takže môže byť za predsedu spoločenstva zvolená aj osoba, ktorá nemá v danom bytovom dome byt alebo nebytový priestor, a teda nespravuje vlastný majetok a nejde o samosprávu," uviedol šéf oddelenia pre vzťahy s verejnosťou rezortu výstavby Peter Zeman.

Ako upozornil, členom rady spoločenstva môže byť zo zákona len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome. Rozsah právomocí predsedu v hierarchii orgánov je pritom oveľa širší. "Uvedený novelizačný bod teda nie je zmenou, ale iba zdôraznením tohto samosprávneho princípu správy domu spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov," dodal Zeman.

Predsedovia vo viacerých bytoch? Bežná prax

Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností (ZSaUN) s návrhom súhlasí. Už dlhšie totiž poukazuje na to, že jedna osoba vykonáva funkciu predsedu spoločenstva vlastníkov vo viacerých bytových domoch. "V tichosti reálne funguje táto mašinéria hlavne z dôvodu, že samotní vlastníci v spoločenstvách nenachádzajú osobu, ktorá by sa chcela a vedela správe domu venovať," vysvetlil Eugen Kurimský, ktorý stojí na čele združenia.

Pôvodná myšlienka z obdobia vzniku spoločenstiev vlastníkov v 90. rokoch sa podľa neho stratila a takáto forma správy sa stala dobrým biznisom. "Novým zákonom sa vráti myšlienka do pôvodnej polohy, čo vnímame pre spoločenstvá ako prínos. Ak sa nenájdu v bytových domoch vhodní kandidáti na vedenie spoločenstva z radov vlastníkov, stále je riešením uzavrieť u profesionálneho správcu zmluvu o výkone správy," tvrdí Kurimský.

Výhrady k zavedeniu podmienky vlastníctva však má Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku (ZSVB). "Vidíme to ako krok späť, keďže od prvopočiatku nebola táto podmienka v zákone nijako definovaná. Rozhodovanie treba nechať na vlastníkov, zákon by im nemal určovať, koho si musia voliť," domnieva sa jeho prezidentka Petra Jurčáková. Združenie bude mať preto k tomuto bodu viacero zásadných pripomienok. Na Slovensku je podľa jeho údajov približne 11-tisíc spoločenstiev vlastníkov bytov.

24. máj 2022 22:04