StoryEditor

Skratka k železnej rezerve. Začnite hneď

06.09.2013, 16:21
Autor:
redred
Dve tretiny Slovákov žijú na hranici finančného kolapsu domácnosti. Ako nespadnúť medzi nich? Vytvorte si dostatočnú finančnú rezervu.

Vytvárať si finančnú rezervu z každomesačného príjmu môže drvivá väčšina Slovákov. Aj tých, ktorí to pokladajú za „nemožné“. Podľa výsledkov prieskumu Nadácie PARTNERS a názoru odborníkov však za nízkymi úsporami domácností nie je výška ich príjmu, ale neporiadok v príjmoch a výdavkoch, slabá disciplína a nízka finančná gramotnosť. Ak ste jedným z nich, zlepšiť vašu situáciu môžu odporúčania Maroša Kútnika zo spoločnosti Partners Group SK.

1. Poriadok vo financiách. Príjmy plynúce do rodiny väčšinou poznáme, no ťažšie sa orientujeme vo výdajoch. Spraviť poriadok vo financiách bez poznania tejto premennej je prakticky nemožné. Mali by ste si preto všetky svoje výdaje spisovať na jedno miesto a následne najlepšie po roku ich analyzovať.

2. Pravidelnosť a návyk je viac, ako výška sumy. Už vopred považujte 10 percent z príjmu za nedotknuteľné alebo „minuté peniaze“, a odložte si ich na bezpečné miesto. Napríklad na samostatný bankový účet bez platobnej karty.

3. Trpezlivosť a disciplína. Netrpezliví a nedisciplinovaní ľudia minú nasporené peniaze skôr, ako vytvoria nejakú hodnotu. Urobte si zo sporenia radosť. Stanovte si méty, pri ktorých sa z časti úspor odmeníte. Začne vás to baviť, budete sporiť s radosťou a vytvoríte si dlhodobý návyk.

4. Vyšší príjem nemusí znamenať vyššie výdavky. Ak sa vám zvýši príjem v domácnosti, zvýšte aj výšku rezervy. Pokiaľ sa darí a zarobíte viac, z nárastu príjmu by ste si mali vždy 50 percent odložiť (resp. odkladať) a z druhej polovice si urobiť radosť. Na zlé časy si odkladáme práve keď sa nám darí.

5. Mimoriadne príjmy a odmeny vždy potešia. Myslite však na to, že je to skvelá príležitosť, ako zvýšiť svoje rezervy a stať sa bohatším. Časť mimoriadneho príjmu si preto odložte.

6. Rezerva neslúži na kúpu spotrebičov. Buďte disciplinovaní a väčšie nákupy plánujte. Na rezervu siahnite až keď ste znížili všetky výdaje na minimum a stále vám to s rozpočtom nevychádza.

7. Nesiahajte na dlhodobé aktíva. Najväčšou chybou pri strate či znížení príjmu býva zásah do svojich aktív. Na nečakané výdavky slúži rezerva, nie dôchodkové sporenie. Pokiaľ by rezerva nepostačovala, hľadajte možnosti v razantnejšom znížení výdajov. Zvoľte v domácnosti „úsporný režim“ na potrebný čas.

8. Čerpanú rezervu doplňte. Ak je to naozaj nevyhnutné, rezervu čerpajte postupne a hneď, ako je to možné, ju doplňte.

9. Začnite hneď. S vytváraním rezervy nečakajte na „lepšie časy“, ani to neodkladajte na budúci mesiac. Ideálne je začať hneď, bez ohľadu na výšku sumy, ktorú sa vám podarí tento mesiac odložiť.

Zdroj: Nadácia PARTNERS

25. máj 2022 16:23