02.05.2014, 10:59

Obchodný partner vám neplatí? Skúste exekučnú zápisnicu

Preverte si solventnosť obchodného partnera. Ak neplatí, riešením je splátkový kalendár, či vymáhanie dlhu. Ak ho uzná, prepadne až po 10 rokoch.

Podnikateľom, ktorí si neplnia svoje peňažné záväzky, alebo peniaze vracajú až po termíne splatnosti, hrozia sankcie. Nepríjemným situáciám, ktoré neraz končia na súde či v rukách exekútorov, však možno predísť. „Podnikatelia by mali venovať zvýšenú pozornosť prevereniu si platobnej schopnosti potenciálnych zmluvných partnerov. Môžu získať napríklad referencie od iných, ale informácie sú aj verejne dostupné v účtovných dokladoch firiem," radí partner advokátskej a patentovej kancelárie Vojčík and Partners Leo Vojčík.

Pri uzatváraní obchodných zmlúv odporúča využívať rôzne zabezpečovacie prostriedky, napríklad záložné právo k veciam či k nehnuteľnostiam.

Dohoda o splátkach

Vojčík poukazuje na rôznorodosť zmluvných vzťahov, preto sa jednotný postup pri vymáhaní platieb odporučiť nedá. „Prvým krokom býva doručenie výzvy na zaplatenie dlžnej sumy tomu, kto svoj záväzok nesplnil riadne a včas. Ak dlžník na výzvu reaguje, nie je však schopný svoj dlh splatiť naraz, partneri sa môžu dohodnúť na splátkovom kalendári," pokračuje. V takom prípade odporúča uzavrieť dohodu o splátkach spoločne s písomným uznaním dlhu dlžníkom.
„Ak dlžník písomne uzná svoj dlh čo do dôvodu i výšky, v takom prípade sa premlčí právo veriteľa na plnenie až o desať rokov odo dňa, keď k uznaniu dlhu došlo. Ak sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom, účinky uznania dlhu má aj čiastočné plnenie záväzku dlžníka," vysvetľuje Vojčík.

Výhoda exekučnej zápisnice

Výzva na zaplatenie dlžnej sumy nemusí byť úspešná, v takom prípade sú podľa advokáta potrebné ďalšie právne kroky. „Veriteľ si pohľadávku môže uplatniť na súde žalobou o zaplatenie. Ak to povaha veci umožňuje, je možné podať návrh na vydanie platobného rozkazu. Súd ho vydá v skrátenom rozkaznom konaní.
Pravdepodobnosť vymoženia dlžnej sumy je vyššia, ak dlžník uzná dlh do notárskej zápisnice. „Notárska exekučná zápisnica je pre veriteľa výhodná, keďže sama o sebe je exekučným titulom za predpokladu, že má všetky zákonné náležitosti. Takto uznaný dlh sa už nemusí uplatniť na súde," doplnil Vojčík.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.