StoryEditor

Dedíte? Dajte si pozor na dlhy

29.10.2014, 18:00
Autor:
mramra
Rozvedení manželia, zdedené dlhy či problémy v prípade rozdelenia majetku (aj) medzi nemanželské deti. HN prinášajú top otázky a odpovede k dedeniu.

1. Manželove deti z prvého manželstva

Ako slobodná som nadobudla družstevný byt, pričom na zaplatenie podielu družstvu mi peniaze poskytli rodičia. Asi o dva roky, už ako vydatá, som ho odkúpila do osobného vlastníctva. S manželom máme jedného syna, manžel má dve dospelé deti z prvého manželstva. Ak by došlo k úmrtiu môjmu alebo manžela, ako by sa dedil byt?

Odpoveď: Bude rozhodujúce, či byt patrí do vášho výlučného vlastníctva, alebo do vášho a do manželovho bezpodielového spoluvlastníctva (forma vlastníctva vyplýva aj z listu vlastníctva vedeného na katastri, no nemusí to vždy korešpondovať s reálnym právnym stavom). Ak máte byt vo výlučnom vlastníctve (ak ste ho počas trvania manželstva odkúpili sama a výlučne z prostriedkov, ktoré boli tiež vaše), v rámci dedičského konania by mal na byt nárok aj manžel a váš spoločný syn, obaja rovnakým dielom. Manželove deti z prvého manželstva by na byt nemali nárok. Ak sa však odkúpenie bytu do osobného vlastníctva realizovalo prostredníctvom spoločných prostriedkov, mali by deti vášho manžela v prípade jeho úmrtia nárok požadovať im pripadajúcu časť na základe dedičských podielov.

2. Odmietnuté dedičstvo

Po smrti matky prebehlo dedičské konanie, kde dvaja bratia zo štyroch odmietli dedičstvo, no jeden z nich nechal dediť svojho syna. Pretože nechcem, aby dedičstvo prebrala moja dcéra, s ktorou nie som v kontakte, môžem spísať ešte dedičskú dohodu s jedným z mojich bratov v jeho prospech, hoci on svoj podiel odmietol?

Odpoveď: Ak prijmete dedičstvo, môžete s ním voľne nakladať podľa svojho uváženia bez ohľadu na prianie alebo názory vašich potomkov. Môžete sa vzdať dedičstva v prospech iného dediča, ale ten musí s uvedeným súhlasiť. Môžete sa dohodnúť aj tak, že vám za odstúpený podiel na dedičstve vyplatí určitú sumu v určitej dohodnutej lehote a táto suma bude pojatá do osvedčenia o dedičstve. Odmietnutie dedičstva nie je najšťastnejším riešením, pretože ak by sa v budúcnosti objavil ďalší majetok poručiteľa, odmietnutie dedičstva sa vzťahuje aj na tento majetok. Je rozdiel medzi odmietnutím dedičstva a vzdaním sa dedičstva v prospech iného dediča. Pri odmietnutí dedičstva nastupujú ako dedičia v dedičskom konaní dedičia toho, kto dedičstvo odmietol.

3. Rozpredaj otcovho majetku

Zomrel nám otec, nestretával sa s nami už dlhšie. Žil s priateľkou, mal dve dcéry – priame dedičky. Mali by sme po ňom dediť, no jeho priateľka môže zamlčať jeho majetok, prípadne financie. Žije totiž v jeho byte, no nemá tam trvalý pobyt. Môže majetok rozpredať, keďže dedičské konanie prebehne do pol roka? Predpokladám, že závet nezanechal, keďže po jeho smrti „vybielila“ aj jeho osobný účet.

Odpoveď: V prvom rade notár ako súdny komisár vykoná šetrenie v Notárskom centrálnom registri závetov, pri ktorom zisťuje, či je v ňom evidovaný závet poručiteľa – ak nie je, potom prebieha dedenie zo zákona. To, aby priateľka vášho otca zamlčala jeho majetok, nie je možné (aspoň z právneho hľadiska), keďže povinnosťou súdu alebo notára je obstarať údaje týkajúce sa majetku poručiteľa. Ak by to vyžadoval dôležitý záujem účastníkov, urobí súd aj bez návrhu neodkladné opatrenia, t. j. zabezpečí dedičstvo najmä jeho uložením na súde alebo u uschovávateľa, zapečatením v poručiteľovom byte alebo na inom vhodnom mieste, zákazom výplaty u dlžníka poručiteľa alebo súpisom na mieste samom. V rámci neodkladného opatrenia môže notár požiadať toho, kto má u seba veci nepochybne patriace poručiteľovi, kľúč od bytu poručiteľa, od iných miestností, priestorov alebo technické osvedčenie vozidla či inú listinu umožňujúcu používanie predmetov z dedičstva, aby uvedenú vec uložil do úschovy u notára. Ak sa má vykonať zákaz výplaty z vkladu na vkladnej knižke, bežnom účte alebo inom podobnom účte, notár oznámi banke, ktorá vedie účet, že s účtom sa nesmie nakladať bez súhlasu súdu. Peniaze, ktoré boli uložené na účtoch vášho otca, ktoré priateľka vybielila, patria tiež do dedičstva, keďže do toho spadá majetok poručiteľa v čase jeho smrti, nie v čase začatia dedičského konania. To však len v tom prípade, ak bol otec na týchto účtoch vedený ako vlastník a jeho priateľka mala disponentské právo. Priateľka vášho otca momentálne užíva jeho byt bez nájomnej či inej zmluvy. Môžete sa domáhať na súde vypratania bytu prostredníctvom podania žaloby, ak by k nemu nedošlo zmierlivou cestou.

4. Dlhy po zosnulom

Zomrel mi otec, no nežil s matkou, ale s priateľkou. Ja a sestra sme právoplatné dedičky, a ak nebude závet, dedičské konanie prebehne do troch mesiacov. Kto bude platiť poplatky za byt, elektrinu či iné platby s tým súvisiace? Otcova priateľka to neurobí, nie je dedička. Môže sa dostať byt do exekúcie?

Odpoveď: Mali by ste o uvedenom probléme informovať súd, resp. notára ako súdneho komisára. Je možné dedičstvo zabezpečiť, prípadne zabezpečiť zapečatenie bytu a podobne. Ak ide o prípadnú exekúciu po poručiteľovi, oprávnený, ktorý uplatnil nárok v exekučnom konaní, musí teraz tento uplatniť v dedičskom konaní, teda ak viete o nejakom dlhu, mali by ste ho nahlásiť ako pasívum dedičstva. Ak dedičské konanie nie je ukončené, exekútor nemôže majetok patriaci do dedičstva speňažiť alebo zabezpečiť jeho predaj a podobne. To isté sa týka trov pre exekútora. Ale môžete sa s veriteľmi dohodnúť na úhrade dlhov z majetku patriaceho do dedičstva. Do rozhodnutia o dedičstve by bolo najlepšie, aby sa do úvahy pripadajúci dedičia dohodli na úhrade všetkých poplatkov do rozhodnutia o dedičstve a následne by sa uvedené sumy platieb vysporiadali medzi dedičmi navzájom, ak by to bolo potrebné.

5. Majetok bez papierov

Pozemok, ktorý asi 20 rokov užíval môj starý otec, je momentálne zapísaný ako majetok pozemkového fondu. Môžem tento pozemok nejako získať? Starký je po smrti už niekoľko rokov. Pozemok vlastnil len na základe ústnej dohody. Starosta obce nám totiž prisľúbil, že nám ho dá za symbolickú odkupnú cenu, no nestalo sa tak.

Odpoveď: Tým, že to riešite až po smrti otca a nemáte žiadne písomné doklady o tom, že pozemok vlastnil alebo sa oň staral, musíte pozemok odkúpiť len za trhovú cenu od Slovenského pozemkového fondu. Zvážte teda svoje finančné možnosti. Je tiež možné, že pozemok už nebude možné odkúpiť. O presnom postupe sa informujte na príslušnom regionálnom odbore.


Čo nájdete vo štvrtok v prílohe Poradca

- rady expertov na top 10 otázok o dedení

 

01 - Modified: 2006-12-04 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: Kalendárium
01 - Modified: 2022-09-30 12:31:21 - Feat.: - Title: Matovičov rezort uvoľnil takmer 17 miliónov eur pre vysoké školy 02 - Modified: 2022-09-28 20:09:44 - Feat.: - Title: Maďarská vláda nariadila ministerstvám dočasne zastaviť vyplácania platieb 03 - Modified: 2022-09-23 10:50:14 - Feat.: - Title: Maďarská ekonomika smeruje do recesie, domnieva sa ministerstvo financií 04 - Modified: 2022-09-26 07:44:53 - Feat.: - Title: Realitné fondy odolávajú kríze 05 - Modified: 2022-09-19 12:53:55 - Feat.: - Title: Trpezlivosť víťazí
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
02. október 2022 08:58