StoryEditor

Zmeny v čiernej listine či vo výkazoch. Nastanú v januári

21.12.2015, 23:00

Podnikatelia, viete aké povinnosti vás čakajú v novom roku a na ktoré termíny by ste nemali zabudnúť? Odpovedáme vám na dvadsať otázok, ktoré sme dostali do HNporadne. Dňa 31. januára je nedeľa, tak viaceré tlačivá môžete zasielať ešte aj 1. februára. Viaceré novinky sa však týkajú aj DPH, daňových kontrol, či dopadov rastu minimálnej mzdy na príjem zamestnancov.

1.

Tlačivá a poplatky

Otázka:

Ktoré tlačivá a poplatky treba daniarom a iným inštitúciám zaslať až vo februári 2016 a nie v januári, ako býva zvykom?

Odpoveď:

Je ich niekoľko. Do 1. februára 2016 treba namiesto 31. januára zaslať tieto doklady a platby:1. Úhradu za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska za január 2016, prvý kvartál a celý rok 2016.2. Zaplatiť mesačný preddavok za január k dani z motorových vozidiel.3. Podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za december 2015.4. Uhradiť mesačný preddavok za január 2016 k dani z príjmov fyzických a právnických osôb.5. Uhradiť preddavok na zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ, ak nie je určený deň výplaty miezd zamestnancov.6. Podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2015 a uhradiť za tento rok daň.7. Podať priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2016.8. Podať vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu.

2.

Daň vyberaná zrážkou

Otázka:

Ako sa budú deliť príjmy vyplácané podľa autorského zákona a čo sa zmení od nového roka v zrážkovej dani?

Odpoveď:

Aj na rok 2016 platí, že príjmy podľa autorského zákona sa rozdeľujú na tzv. aktívne a pasívne. Od nového roka však bude platiť, že v prípade vyplácania takýchto príjmov sa bude daň vyberať zrážkou, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide napríklad len o príspevky do novín a časopisov, alebo o umelecký výkon. Ak sa však umelec s používateľom diela dohodne, že sa daň vyberaná zrážkou neuplatní, umelec si daň odvedie sám prostredníctvom podaného daňového priznania. Takúto možnosť bude mať len vtedy, ak takúto dohodu oznámi správcovi dane, a to najneskôr do 15. dňa po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzatvorená. Treba však upozorniť, že na príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady samotným autorom a priemyselné práva sa daň vyberaná zrážkou nebude uplatňovať. Do konca roka 2015 zrážkovej dani podliehajú len príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, ak nejde o umelecký výkon a daňovník neuzatvoril príslušnú písomnú dohodu o nezrážaní zrážkovej dani.

3.

Od januára pokuty po novom

Otázka

Od 1. januára 2016 sa zavádza tzv. absorpčná zásada. Môžete vysvetliť, čo to je a aké pravidlá pre ňu platia?

Odpoveď

Absorpčná zásada znamená, že daňovník môže dostať za porušenie viacerých povinností jednu, úhrnnú pokutu. Správca dane tak bude môcť v prípade súbehu viacerých správnych deliktov uložiť tej istej osobe, za ktoré je výška pokuty určená rozpätím, len jednu pokutu vzťahujúcu sa na najprísnejšie postihnuteľný delikt. Absorpčnú zásadu bude možné uplatniť nielen pri správnych deliktoch stanovených Daňovým poriadkom, ale aj pri ukladaní pokút za správne delikty podľa zákonov o dani z príjmov, o DPH či o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ak sa napríklad daňový subjekt dopustí jedného správneho deliktu podľa zákona o účtovníctve – napríklad neuloží do registra účtovných závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky a jedného správneho deliktu podľa Daňového poriadku – nepodá napríklad v stanovenej lehote daňové priznanie, úhrnnú pokutu nebude možné uložiť. Ale ak sa daňový subjekt dopustí viacerých správnych deliktov podľa zákona o používaní elektro...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2007-12-13 22:00:00 - Feat.: 0 - Title: On bol klub a klub bol on
01 - Modified: 2023-09-22 09:37:23 - Feat.: - Title: Je súčasťou skoro každého biznisu, no nie každý ho pozná. Problém majú aj profesionáli (rozhovor) 02 - Modified: 2023-09-19 22:00:00 - Feat.: - Title: Ako pomôcť podnikateľom a neuviaznuť v slepej uličke 03 - Modified: 2023-09-18 06:10:31 - Feat.: - Title: Nazývajú ju prekliata ulica. Po CCC a Ozete opúšťa Obchodnú aj ďalšie veľké meno 04 - Modified: 2023-09-17 07:16:46 - Feat.: - Title: Šéf Združenia podnikateľov pre HN: Tretina podnikateľov nevie podnikať bez toho, aby neporušila zákon 05 - Modified: 2023-09-07 08:31:35 - Feat.: - Title: Nemecká softvérová skupina SAP kupuje správu softvéru LeanIX
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
24. september 2023 18:44