StoryEditor

Aký spôsob účtovania si môže zvoliť SZČO

24.02.2013, 23:00
Autor:
run, turrun, tur

1. Podmienky pre paušálne výdavky
Môže si ich uplatniť SZČO, ktorá v roku 2012 nebola platiteľom DPH alebo ním bola iba časť roka. Môže si ju uplatniť aj SZČO, ktorá je pre DPH registrovaná z iného dôvodu, napríklad získala tovar z EÚ alebo poskytla či prijala službu v rámci niektorej krajiny EÚ. Pre rok 2012 nie sú paušálne výdavky obmedzené hornou hranicou. SZČO musí viesť evidenciu príjmov, pohľadávok, zásob a ideálne aj zaplatených odvodov. Pri paušále sa k priznaniu neprikladajú účtovné výkazy, iba také doklady, ako potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, potvrdenie pre daňový bonus a podobne.
   
2. Podmienky pre jednoduché účtovníctvo
Môže ho používať každá SZČO, ktorá nie je povinná viesť podvojné účtovníctvo, a zároveň si ho musí vybrať taká SZČO, ktorá nespĺňa podmienky pre paušál či daňovú evidenciu. Pri takomto type účtovníctva sa evidujú reálne výdavky na základe účtovných predpisov. K priznaniu sa prikladajú účtovné výkazy, prípadne iné doklady, ako potvrdenie o príjme od zamestnávateľa, potvrdenie pre daňový bonus a podobne.
   
3. Podmienky pre daňovú evidenciu
Tento druh si môže vybrať každá SZČO, ktorá za rok 2011 dosiahla príjmy nižšie ako 170-tisíc eur a zároveň v roku 2012 nemala žiadneho zamestnanca. Nemôžu ju viesť prenajímatelia, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku. Podnikateľ musí viesť evidenciu príjmov a výdavkov, pohľadávok a záväzkov, zásob a hmotného a nehmotného majetku. Prijaté a vydané doklady musia spĺňať kritériá účtovných dokladov. SZČO nemusí dodržiavať ostatné pravidlá účtovných predpisov, ako je povinná inventarizácia, účtovanie priebežných položiek, účtovné výkazy či kurzové rozdiely, a taktiež k priznaniu neprikladá účtovné výkazy.

4. Podvojné účtovníctvo
Vedú ho povinne SZČO zapísané v obchodnom registri.

Súhrn agendy
Pri všetkých typoch evidencie, pri jednoduchom účtovníctve, daňovej evidencii, paušálnych výdavkoch, sa výdavky uvádzajú na rovnakom mieste. Je to v VI. oddiele v tabuľke č. 1 v stĺpci č. 2 priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B (riadok závisí od druhu príjmu). Netreba zabudnúť uviesť spôsob preukazovania výdavkov pod tabuľkou 1 (strana 3): SZČO s daňovou evidenciou zaškrtne niektorý z príjmov, pod tabuľkou v ľavej časti („Uplatňujem preukázateľné výdavky...“), SZČO s paušálnymi výdavkami zaškrtne niektorú z možností v pravej časti („Uplatňujem výdavky percentom z príjmov...“) a SZČO s jednoduchým účtovníctvom (so skutočnými výdavkami) nezaškrtne v ľavej časti žiadnu z možností – ale pozor, v tomto roku sa tlačivo zmenilo, ľavú časť vypĺňa len daňovník využívajúci daňovú evidenciu. Tlačivo vás na to neupozorní.

Prechod z jedného typu účtovania na druhý
Prechod z paušálneho uplatňovania výdavkov na jednoduché účtovníctvo a späť môže prebehnúť vždy len od začiatku nového zdaňovacieho obdobia, ale netreba ju hlásiť žiadnym úradom. Spôsob však treba vyznačiť v priznaní. Daňovník je počas uplatňovania paušálnych výdavkov povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách aj o pohľadávkach. Pri prechode z paušálnych výdavkov na jednoduché účtovníctvo sa prevezmú zostatky z evidencie zásob a pohľadávok a zaznamenajú sa v knihe pohľadávok a pomocnej knihe (kniha zásob) v sústave jednoduchého účtovníctva. Prechod z jednoduchého účtovníctva na uplatňovanie paušálu bude podobný, pričom zostatky z účtovných a pomocných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva sa prevezmú do evidencie zásob a pohľadávok, ktoré si musíte viesť aj pri uplatňovaní paušálnych výdavkov.

Zdroj: Peter Furmaník, Libertax Consulting, Martin Tužinský, ProFuturion accounting

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uplatnenie paušálnych výdavkov je vhodné:
– ak ste mali preukázateľné výdavky v roku 2012 nižšie ako 40 % z celkových príjmov alebo ak nedokážete preukázať skutočné výdavky
– ak poskytujete rôzne služby (účtovník, právnik, poradca, konzultant, masér, kaderníčka, sprostredkovateľ...), teda ak máte nízke výdavky
– ako SZČO by ste si mali porovnať preukázateľné výdavky s paušálnymi a ak budú preukázateľné nižšie, prípadne blízke, voľba by mala padnúť v prospech paušálu
– ak ste v slobodnom povolaní (umelci, napríklad tanečníci, speváci, scenáristi, alebo napríklad športovci)
– ak ste obchodník, ktorý má obchodnú maržu výrazne vyššiu než 40 % ceny tovaru
– ak ste SZČO, ale v podstate zamestnanec (chodíte pravidelne do „práce“, náklady znáša zamestnávateľ, pričom pracujete na základe zmluvy a vystavujete faktúru)
__________________________________________-__________
 

Uplatnenie skutočných výdavkov (jednoduché účtovníctvo) je vhodné:
– v profesiách, kde sú vysoké výdavky, hlavne v remeselných činnostiach, ale aj v službách vrátane obchodníkov
– keď podnikateľ má zamestnancov a treba dodržiavať viaceré právne predpisy (zákon o účtovníctve, opatrenia MF SR...), podnikateľovi však hrozia pri daňovej kontrole sankcie za nesprávne vedenie účtovníctva
_____________________________________________________

Nezabudnite!

Aké sú výhody paušálu
– jednoduchá administratíva
– nižšia cena za spracovanie priznania, ak sa využije externý účtovník
– základ dane si môžete znížiť aj o zaplatené poistné (sociálne, zdravotné)

Aké sú výhody skutočných výdavkov:
- nižšia daň v porovnaní s paušálnymi výdavkami*, aj keď máte vyššie náklady kvôli zaplateniu účtovníka a musíte „priznať“ všetky skutočné výdavky
----------------------------
Pozn.: * Závisí od predmetu činnosti, lebo v niektorých odvetzviach môžu byť paušálne výdavky výhodnejšie.
_____________________________________________________

Pozor!

Dokedy si treba vybrať spôsob účtovania
Rozhodnúť sa pri podnikaní * pre niektorý z typov účtovania stačí do lehoty na podanie priznania k dani z príjmov (do 2.  4. 2013). Potom už zmena nie je možná.
Pre uplatnenie skutočných výdavkov sa nerozhodujte na poslednú chvíľu – lebo od začiatku zdaňovacieho obdobia si treba odkladať všetky faktúry či bločky.
Pozor aj na to, že zmenou zákona sú od januára 40 % paušálne výdavky limitované na 420 eur mesačne.
---------------------------
Pozn.: *Pod podnikanie sa zahŕňa okrem podnikateľskej činnosti aj vykonávanie inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberanie príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu.
Zdroj: Peter Furmaník, Libertax Consulting, Martin Tužinský, ProFuturion accounting

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
25. marec 2023 00:59