StoryEditor

Podnikáte a neviete sa domôcť platenia faktúr? Pomôže vám rozhodcovský súd

02.03.2016, 14:40
Rozhodcovská doložka nezaťaží vaše podnikanie. Práve naopak, môže vám výrazne pomôcť, radí Martin Leško zo Všeobecného Rozhodcovského súdu.

Otázka: Ako môže pomôcť rozhodcovská doložka pri podnikaní a kedy ju odporúčate využiť? Je skôr vhodná pre živnostníkov či eseročky? 

Rozhodcovská doložka je jedna jednoduchá veta, ktorá je našim súdom formulovaná, ako nezáväzná, čo je podstatné, keďže v prípade, ak dôjde napríklad k nezaplateniu faktúry,  vždy sa môže oprávnená strana rozhodnúť, či žalovať na štátnom súde v zdĺhavom štátnom konaní alebo na rozhodcovskom súde vo flexibilnom konaní. Má teda v prípade používania rozhodcovskej doložky na výber dva rovnocenné spôsoby ako si priznať svoj nárok. 

Využívanie rozhodcovskej doložky v obchodnom vzťahu (zmluva, faktúry, obchodné podmienky atď.) je pre obe strany bez akýchkoľvek nákladov, keďže ide len o zakomponovanie rozhodcovskej doložky, čím im vzniká možnosť podať totožnú žalobu aj na rozhodcovský súd. 

Z praxe je jasné, že využívanie rozhodcovskej doložky nijako nezaťažuje podnikanie a z tohto dôvodu ju odporúčam využívať v obchodných dokumentoch, kde dochádza k podpisom, prípadne v obchodných podmienkach, na ktoré sa zaviažu, a to tak pre živnostníkov ako i spoločnosti.

Otázka: Ako mám svojho obchodného partnera presvedčiť k podpisu rozhodcovskej doložky? Ten argumentuje, že týmto inštitúciám neverí...

Vložená rozhodcovská doložka napríklad do zmluvy medzi stranami nepredstavuje žiadnu podmienku, ktorá by mala byť dôvodom nepodpísania zmluvy. Práve naopak, v praxi je na výhodu oboch strán, že v prípade porušenia sa nemusia spoliehať iba na štátne konanie, ak sa chcú domôcť nápravy (zaplatenia, zmluvnej pokuty atď.), ale majú možnosť využiť aj rozhodcovské konanie bez zbytočných prieťahov, čo je v súčastnosti v podnikaní úplne nevyhnutné.

Ak mi obchodný partner odmietne podpísať zmluvu s rozhodcovskou doložkou, je vysoká pravdepodobnosť, že už vopred počíta s nesplnením svojích záväzkov a nebojí sa štátneho súdu, pretože vie, že skôr ako do troch rokov nerozhodne. Na druhej strane priemerná dĺžka konania na rozhodcovskom súde je šesť týždňov do vydania konečného rozhodnutia. (štatistické údaje za rok 2015 Všeobecný Rozhodcovský súd SR).

Otázka: Môžem dať rozhodcovskú doložku podpísať aj odberateľovi so sídlom mimo EÚ? Ako sa bude v tomto prípade postupovať?

Veľkou výhodou takýchto cezhraničnych sporov v rozhodocvskom konaní je, že konečný rozhodcovský rozsudok po teda priemernom 6 týždňovom rozhodcovskom konaní je okamžite vymáhateľný vo všetkých členských štátoch EÚ, ako i v ďalších 140 krajinách sveta  automaticky bez ďalšieho. Čo znamená, že sa napr. rozsudok priamo posiela exekútorovi do Nemecka a ten koná okamžite. Konanie potom prebieha rovnako len s určitými jazykovými špecifikáciami.

Otázka: Ako je zabezpečená nezávislosť rozhodcovských súdov? Viacero bánk podsúva svojim klientom rozhodcovské doložky. Hovorí sa, že tieto súdy sú s bankami spriaznené, a že ich dokonca platia. Akú ochranu má potom spotrebiteľ?

Môžem hovoriť len o našom Všeobecnom Rozhodcovskom súde SR, keďže každý súd má nastavený svoj systém zabezpečovania nezávislosti. Nezávislosť sa u nás týka dvoch aspektov, a to nezávislosti rozhodcu, ktorý rozhoduje a nezávislosti samotného rozhodcovského súdu, o bude zmluvné strany zaujímať.

Čo sa týka zabezpečenia nezávislosti rozhodcu pri rozhodovaní, to zabezpečuje spôsob akým je odmeňovaný za rozhodovanie, teda bez ohľadu na výšku istiny, priznaní, resp. nepriznaní nárokov. U nás sa odmeňuje rovnakou tarifou so zreteľom iba na kvalitu a rýchlosť ako spor rozhodol. Druhá vec je nezávisloť voči stranám, kde sa môže kedykoľvek účastník dožadovať zaujatosti rozhodcu a ten je povinný sa k danej námietke vyjadriť bezodkladne.

Otázka: Ako sa môže podnikateľ na rozhodcovskom súde brániť, ak takéto konanie je jednoinštančné? Môže sa obrátiť aj na štátny súd?

Zo zákona je rozhodcovský rozsudok konečný a jediný bez možnosti odvolania, avšak na našom súde sme zmiernili tento dôsledok z dôvodu strachu strán, že nemožno rozhodnutie zvrátiť, a preto náš súd umožňuje stranám podať tzv. námietku po rozhodnutí, o ktorej rozhoduje vyšší senát na našom súde - teda kvázi odvolanie.

Podnikateľ po vydaní konečného rozsudku sa môže domáhať ešte zrušenia rozhodcovského rozsudku do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti, avšak nemá to odkladný účinok a je nutné uviesť jeden zo závažných presne vymedzených zákonných dôvodov.

Otázka: Môže si bežný človek založiť sám rozhodcovský súd, alebo tam treba splniť nejaké podmienky? Ako v praxi fungujú takéto rozhodcovské súdy?

Nie, bežný človek si nemôže založiť fungujúci rozhodcovský súd, keďže zákon predpisuje podmienky založenia, ako i fungovania takéhoto rozhodcovské súdu.  Žiaľ, dobré meno fungujúcim rozhodcovským súdom znížili profitujúce súdy pri určitých bankách alebo nebankových subjektoch, čo je veľká škoda, a hlavne na úkor poctivých podnikateľov, ktorí o tejto možnosti nevedia alebo sa jej boja. 

Otázka: Zoberme si konkrétny príklad. Zákazník - živnostník mi dlhuje niekoľko tisíc eur za odber dreva. Konanie na všeobecnom súde však už trvá viac ako rok. Môžem sa obrátiť aj v tomto štádiu na rozhodcovský súd? Ako dlho bude rozhodovať? Čo s konaním na štátnom súde?

Štátny súd a rozhodcovský súd sú orgány rovnocenné pri rozhodovaní, a preto ak už je existujúce konanie na štátnom súde, je potrebné len doplniť rozhodcovskú doložku ako jediný predpoklad konania na rozhodcovskom súde a konanie jednoducho prejde na rozhodcovský súd.

Priemerná dĺžka rozhodcovského konania na rozhodcovskom súde je 6 týždňov, čo je veľký rozdiel v porovnaní so štátnym konaním a jeho nevymožiteľnosťou. (štatistické údaje za rok 2015 Všeobecný Rozhodcovský súd SR)

Otázka: Musím rozhodcovskú doložku zakomponovať len do zmluvy? Spoločne s partnerom obchodujeme len na základe faktúr.

Rozhodcovská doložka môže byť zakomponovaná kdekoľvek v obchodnom vzťahu, musí však spĺňať jeden predpoklad. Buď: je písomná a podpísaná (napríklad zmluva, dodací list, faktúra, preberací protokol, uznanie záväzku atď.), alebo je písomná a nepodpísaná (obchodné podmienky, na ktoré si strany odkazujú v ich vzťahu).

A teda buď začať podpisovať faktúry s doložkou, čo nám bude slúžiť aj ako dodací list alebo jednoducho vytvoriť obchodné podmienky, čo je dnes lacná záležitosť a zakomponovať doložku do nich a odkazovať naše práva a povinnosti na tieto obchodné podmienky vetou: „naše práva a povinnosti sa spravujú obchodnými podmienkami, ktoré sú záväzné.

01 - Modified: 2023-01-31 16:01:18 - Feat.: - Title: Žalobkyňa žiada v procese so známymi viedenského atentátnika najvyššie tresty, zomreli vtedy štyria ľudia 02 - Modified: 2023-01-31 10:52:44 - Feat.: - Title: Ruský súd poslal na štyri roky za mreže Rusa, ktorý chcel bojovať za Ukrajinu 03 - Modified: 2023-01-26 09:09:03 - Feat.: - Title: Rozsudok v kauze Kuciak a prípravy vrážd prokurátorov má prísť v apríli, naznačila predsedníčka senátu 04 - Modified: 2023-01-24 13:57:49 - Feat.: - Title: Slovenská prostitútka lákala od Taliania peniaze. Keď jej ich odmietol dávať, naplánovala jeho vraždu 05 - Modified: 2023-01-23 13:24:27 - Feat.: - Title: Tesla čelí škandálu. Video propagujúce známy systém Autopilot bolo zinscenované
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
04. február 2023 05:04