StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje o svojej činnosti

22.07.2003, 00:00

1. Začal tieto správne konania:
Tretie strany, najmä spotrebitelia, dodávatelia, odberatelia a konkurenti účastníkov koncentrácie môžu predložiť úradu námietky voči oznámenej koncentrácii v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia koncentrácie.
* dňa 30. 6. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FOX PAINE & Company, LLC, Spojené štáty americké, p. Alfonso Romo Garza, občana Spojených štátov mexických, spoločnosti Savia, S.A. de C.V., Mexiko a podnikom Seminis, Inc., Spojené štáty americké,
* dňa 4. 7. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov SIRAP-GEMA FINANCE S.A., Luxemburg a PETRUZALEK Gesellschaft mbH, Viedeň, Rakúsko,
* dňa 4. 7. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Montagu Private Equity, Londýn, Veľká Británia a Linpac Group Limited, Birmingham, Veľká Británia,
* dňa 4. 7. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH, Viedeň, Rakúsko a CAC LEASING Slovakia, a. s., Bratislava,
* dňa 8. 7. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov EUROBUS -- INVEST SLOVAKIA, s.r.o., Komárno a JM -- AUTODOPRAVA, s. r. o., Trebišov,
* dňa 10. 7. 2003 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ČESKÝ TELEKOM, a. s., Praha, ČR a Eurotel Praha, spol. s. r. o.,
* dňa 8. 7. 2003 na návrh podnikateľa PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava, vo veci vydania rozhodnutia podľa § 6 ods. 3 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) o tom, že zákaz podľa § 4 a 5 zákona sa na čas určený v rozhodnutí nevzťahuje na Koncesionársku zmluvu zo dňa 20. 6. 2003 uzatvorenú medzi podnikateľom PEUGEOT SLOVAKIA, s. r. o., Brnianska 31, 811 04 Bratislava a LION CAR, s. r. o., Námestie Ľudovíta Štúra 31, 974 01 Banská Bystrica.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/100 zo dňa 2. 6. 2003, ktorým úrad správne konanie podľa § 10 ods. 15 zákona vo veci výnimky zo zákazu vykonávať práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov MatlinPatterson Global Partners LLC, New York, Spojené štáty americké, Huntsman Holdings, LLC, Utah, Spojené štáty americké a Vantico Group S.A., Luxemburg, Luxembursko zastavuje, pretože dôvod konania odpadol. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 6. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/095 zo dňa 29. 5. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní spoločnej kontroly podnikateľa MatlinPatterson Global Partner LLC, New York, Spojené štáty americké a podnikateľa Huntsman Holdings, LLC, Utah, Spojené štáty americké nad podnikom podnikateľa Vantico Group S. A., Luxembourg, Luxembursko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 5. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/SP/3/111 zo dňa 11. 6. 2003, ktorým úrad rozhodol, tak, že podnikateľovi GRAFOBAL GROUP a. s., Bratislava, ukladá peňažnú pokutu, za nesplnenie povinnosti predložiť podklady a informácie. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 27. 6. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/113 zo dňa 11. 6. 2003, ktorým úrad rozhodol tak, že podnikateľovi Dyckerhoff Aktiengesellschaft, Wiesbaden, SRN, ukladá pokutu za porušenie povinnosti oznámiť koncentráciu spočívajúcu v získaní kontroly podnikateľa Dyckerhoff Beton GmbH, Wiesbaden, SRN nad podnikateľom ZAPA beton a. s., Praha, Česká republika v lehote podľa §10 ods. 9 zákona. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 6. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FK/3/1/125 zo dňa 25. 6. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľov ADVANCE, a. s., Žilina a FNM SR, Bratislava nad podnikom podnikateľa SAD Prievidza, a. s., Prievidza. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 6. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/127 zo dňa 26. 6. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní nepriamej kontroly podnikateľa OBRASCÓN HUARTE LAIN S.A., Madrid, Španielske kráľovstvo nad podnikateľom Železniční průmyslová stavební výroby Uherský Ostroh, a. s., Uherský Ostroh, Česká republika. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. 7. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FK/3/1/149 zo dňa 4. 7. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou, spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľom DSM N.V., Heerlen, Holandsko nad podnikmi podnikateľov Roche Vitamins Hungary Ltd, Újhartyán, Maďarsko a Roche Vitamins Europe Ltd., Birsfelden, Švajčiarsko. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4. 7. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FK/3/1/148 zo dňa 4. 7. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou, spočívajúcou v získaní priamej kontroly podnikateľa Lombardini s. r. l., Reggio Emilia, Taliansko a podnikateľom DMD Lombardini, s. r. o., Martin. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 7. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/ZK/3/1/152 zo dňa 8. 7. 2003, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov APAX Europe IV-A L.P., Guernsey, Channel Islands a Xerium S.A., Luxembourg, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 7. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/VP/3/1/158 zo dňa 10. 7. 2003, ktorým úrad rozhodol, že vracia správny poplatok podnikateľovi APAX Europe IV-A L.P., Guernsey, Channel Islands. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 7. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/FH/3/1/159 zo dňa 10. 7. 2003, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou, spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Měď Povrly, a. s., Povrly, Česká republika nad podnikateľom FARMET, a. s., Považská Bystrica. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10. 7. 2003,
* rozhodnutie č. 2003/ZK/1/1/117 zo dňa 13. 6. 2003, ktorým úrad zastavil správne konanie začaté na návrh podnikateľa Ing. Antona Súkeníka, 024 03 Radoľa 406, vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž uzatvorenej medzi podnikateľmi:
Carrefour Slovensko, a. s., Panónska cesta, 851 04 Bratislava,
ARAL Slovakia, spol. s r. o., Gagarinova 19, 821 03 Bratislava,
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
OMV Slovensko, spol. s r. o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava,
ESSO Slovensko, spol. s r. o., Drieňová 3, 821 01 Bratislava,
3 H, s. r. o., Moyzesova 4, 010 01 Žilina,
nakoľko dôvod konania nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 7. 2003.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 10. 7. 2003 podal podnikateľ AUTOGAS s. r. o., Mierová 91, 066 01 Humenné a 11.07.2003 Probugas, a. s., Lieskovská cesta 3, 821 01 Bratislava rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu odboru dohôd obmedzujúcich súťaž č. 2003/ZK/1/1/120 zo dňa 15. 6. 2003,
* dňa 14. 7. 2003 podal podnikateľ COMI spol. s. r. o., Štefánikova 22, 066 01 Humenné rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu odboru dohôd obmedzujúcich súťaž č. 2003/ZK/1/1/145 zo dňa 3. 7. 2003,
* dňa 15. 7. 2003 podal podnikateľ Ing. Jozef Krchnávek-EURO NOVA d.s., Sklárska 10, 914 41 Nemšová rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu odboru dohôd obmedzujúcich súťaž č. 2003/ZK/1/1/135 zo dňa 2. 7. 2003,
* dňa 15. 7. 2003 podal podnikateľ D-D Car, spoločnosť s ručením obmedzeným, Komenského č. 39, 937 01 Želiezovce rozklad voči prvostupňovému rozhodnutiu odboru dohôd obmedzujúcich súťaž č. 2003/ZK/1/1/141 zo dňa 3. 7. 2003,
* dňa 1. 7. 2003 podali podnikatelia FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Viničné a BIAMA ,a. s., Nové Zámky odvolanie proti rozhodnutiu č. 2003/FH/3/1/112 zo dňa 11. 6. 2003,
* dňa 1. 7. 2003 podali podnikatelia MEGGLE Aktiengesellschaft, Wasserburg, SRN a Nöm AG, Baden, Rakúsko odvolanie proti rozhodnutiu č. 2003/FH/3/1/115 zo dňa 12. 6. 2003.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
30. máj 2024 09:27