Dňa 1. mája 2004 sa SR stala členom EÚ a súčasne sa pre SR stali účinné právne normy EÚ. Šiesta smernica Rady 77/388/EHS o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa dane z obratu je transponovaná do nového slovenského zákona o DPH. Došlo k zavedeniu mnohých nových pravidiel a nových povinností, ktoré budú platiť v obchodovaní s tovarmi a so službami medzi podnikateľmi, prípadne aj inými osobami, z rôznych členských štátov EÚ. Ako sa bude podľa nového zákona o DPH riešiť prípad, keď platiteľ DPH registrovaný v Poľsku dodá tovar do tuzemska podnikateľovi, ktorý je registrovaný pre DPH v SR? Platiteľ DPH uviedol svoje identifikačné číslo DPH v objednávke tovaru. Tovar + faktúra Poľsko, DPH: O SR, DPH -- 19 %.
-- Platiteľ DPH musí pri nadobudnutí tovaru z Poľska uviesť vo svojom daňovom priznaní daň z nadobudnutia a uplatniť DPH platnú v SR, t. j. 19 %, pričom základom dane bude odplata (cena), ktorú mu poľský dodávateľ vyúčtuje (poľský dodávateľ bude povinný vyhotoviť faktúru). Platiteľ DPH si bude musieť daň sám vypočítať. V tom istom daňovom priznaní si daň z nadobudnutia platiteľ dane môže odpočítať za tých istých podmienok ako pri prijatí plnenia v tuzemsku. To znamená, že platiteľ DPH, ktorý nadobudol tovar s cieľom svojho podnikania, t. j. s cieľom svojich zdaniteľných dodávok tovarov alebo služieb (všetkých tých, ktoré nie sú oslobodené od dane bez nároku na odpočet dane), uplatní si odpočet dane v plnej výške. V daňovom priznaní bude výsledok tejto zdaniteľnej transakcie neutrálny, t. j. 0. Aj napriek takémuto výsledku bude platiteľ DPH povinný uvádzať v daňovom priznaní nadobudnutie tovaru z iného členského štátu, pretože inak by nebola možná kontrola pohybu tovaru a jeho zdanenia v rámci vnútorného trhu EÚ. Ďalšie informácie a praktické príklady o novom systéme DPH pri obchodovaní v EÚ získate v odbornej publikácii Minimalizácia rizík konateľa s. r. o. (Právo a manažment číslo: 8/2004).

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.