15.07.2004, 00:00

Protiprávne pokyny nadriadených a ich vykonávanie podriadenými treba považovať za spoločensky veľmi nebezpečné

Späť na článok