StoryEditor

Protimonopolný úrad SR informuje

13.11.2002, 23:00

1. Začal tieto správne konania:
* dňa 22. 10. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov FIDES Zdravotnícke zásobovanie, a. s., Viničné, BIAMA, a. s., Nové Zámky a DRUGIMPEX Bratislava, a. s., Bratislava,
* dňa 7. 10. 2002 začal úrad správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov ISTRODEZA, a. s., Bratislava a Istrochem, a. s., Bratislava,
* dňa 15. 10. 2002 začal úrad správne konanie na návrh podnikateľa Spoločenstvo -- Trenčianska 84, Trenčianska 84/23, 018 51 Nová Dubnica vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom TERMONOVA, a. s., SNP 98, 018 51 Nová Dubnica,
* dňa 28. 10. 2002 začal úrad správne konanie na návrh podnikateľa PYRONOVA, spol. s r. o., so sídlom Školská 26, 931 01 Šamorín vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Orange Slovensko, a. s., so sídlom Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava.

2. V uvedenom období nadobudli právoplatnosť tieto rozhodnutia:
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/215 zo dňa 30. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v nadobudnutí kontroly podnikateľa Sole Slovakia, a. s., Malý Krtíš nad podnikateľom Mliekospol, a. s., Nové Zámky. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 15. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FK/3/1/221 zo dňa 15. 10. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľom Demag Holding, s.a r. l. Luxembursko nad podnikateľmi Demag Cranes & Componets GmbH, SRN, Gottwald Port Technology GmbH, SRN, Mannesmann Plasticis Machinery AG, SRN, Stabilus GmbH SRN a troch častí podniku spoločnosti Siemens AG, SRN. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/210 zo dňa 27. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že v správnom konaní vo veci koncentrácie podnikateľov Northrop Grumman Corporation, USA a TRW Inc. USA, podnikateľ TRW, Inc. USA nie je účastníkom správneho konania. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 16. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/199 zo dňa 24. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci koncentrácie podnikateľov VKÚ, a. s., Harmanec a Vojenský kartografická ústav, š. p., Harmanec, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/209 zo dňa 27. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Sole Slovakia, a. s., Malý Krtíš nad podnikateľom Tamilk, a. s., Trnava. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/186 zo dňa 11. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol v správnom konaní podľa § 10 ods. 15 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) vo veci výnimky zo zákazu vykonávať až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o koncentrácii práva a povinnosti vyplývajúce zo vzniku koncentrácie podnikateľov EQT Northern Europe Limited, Normanské ostrovy a Dragoco Gerberding &Co AG, SRN a Haarmann & Reimer Gmbh SRN zastavuje, pretože účastník konania vzal návrh na začatie konania späť. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 30. 9. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/3/1/202 zo dňa 25. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že zastavuje správne konanie vo veci podnikateľov Mc Carter Slovakia, a. s., Bratislava, AGROFRIGOR HOLDING, a. s., Bratislava a McAGRO, a. s., Bratislava, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 14. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/FH/3/1/206 zo dňa 26. 9. 2002, ktorým úrad rozhodol, že súhlasí s koncentráciou spočívajúcou v získaní kontroly podnikateľa Montanwerke Breixlegg AG, Rakúsko nad podnikateľom Kovohuty, a. s., Krompachy. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11. 10. 2002,
* rozhodnutie č. 2002/ZK/1/1/212 zo dňa 30. 9. 2002, ktorým úrad zastavil správne konanie začaté v zmysle § 25 ods. 1 zákona voči podnikateľovi Electrolux Slovakia, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava vo veci dohody obmedzujúcej súťaž, pretože dôvod na konanie nebol daný. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 17. 10. 2002.

3. Odvolanie (rozklad) podané proti rozhodnutiu úradu:
* dňa 18. 10. 2002 podal rozklad podnikateľ KABEL TELEKOM, s. r. o., Duklianskych hrdinov 2, 984 01 Lučenec proti rozhodnutiu č. 2002/ZK/2/1/219 zo dňa 2. 10. 2002 vo veci ZDP Okresným stavebným bytovým družstvom, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota.

menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
12. august 2022 05:20