StoryEditor

Štát chce odškodňovať za zadržiavanie „nadmerákov“ DPH. Dá však málo

17.07.2016, 19:00
Autor:
tur, runtur, run
Ministerstvo financií nečakane, počas letných dovoleniek, dalo do pripomienkového konania niekoľko noviel daňových a iných zákonov. Prečítajte si, čo vás čaká. Viac sa dozviete v pondelkových Hospodárskych novinách v prílohe Podnikanie.

Čo pripravilo ministerstvo financií:

1.
Zadržiavanie nadmerných odpočtov DPH
O čo ide:
Novelou zákona o DPH sa navrhuje vyplácať náhradu za zadržiavanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly. Nadmerný odpočet vzniká, ak výška odpočítateľnej dane prevyšuje daň na výstupe za príslušné zdaňovacie obdobie. Tým, že si firma uplatní nárok na nadmerný odpočet, vzniká štátu povinnosť túto sumu zaplatiť. Samotné uplatnenie nároku na vrátenie nadmerného odpočtu cez daňové priznanie však neznamená, že túto sumu je štát povinný vrátiť automaticky. Bez toho, aby mal možnosť uplatnený nárok skontrolovať.

V čom je zmena:
Po starom:
Ak platiteľ DPH v daňovom priznaní k DPH vykáže nadmerný odpočet, ktorý nemožno v nasledujúcom zdaňovacom období započítať voči vlastnej daňovej povinnosti, správca dane by ho mal vyplatiť do 60 dní. Neraz sa však stáva, že správca dane v lehote, keď má vrátiť nadmerný odpočet, začne u platiteľa daňovú kontrolu nároku na vrátenie „nadmeráku“, čím vyplatenie oddiali, až kým sa kontrola neskončí. Od 1. 7. 2015 však platí aj inštitút vrátenia časti nadmerného odpočtu – v prípade, ak časť „nadmeráku“ už správca dane skontroloval, vyplatí ju na základe tzv. čiastkového protokolu. To sa však takmer neuplatňuje.
Po novom:
Novelou sa má zaviesť nový inštitút – náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly. Ide o istý druh úroku z omeškania za to, že správca dane počas kontroly zadrží „nadmerák“ a nevyplatí ho v lehote. Úrok by sa mal vyplatiť, ak správca dane neukončí daňovú kontrolu do 6 mesiacov. Výška úroku má byť 1,5 percenta ročne zo sumy vráteného odpočtu. Náhrada by sa mala vyplatiť do 15 dní.
Tomáš Pečík, spolupracujúci daňový poradca, Fontionnel

Analýza problému:
Novinka súvisí so zverejneným rozsudkom Európskeho súdneho dvora v súvislosti so slovenskou firmou Kovozber. V súlade so zákonom o DPH v súčasnosti platí, že ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta ho platiteľ v nasledujúcom zdaňovacom období od svojej daňovej povinnosti. Ak platiteľ nemôže odpočítať nadmerný odpočet v nasledujúcom období (napríklad, pretože opäť vykáže nadmerný odpočet), daňový úrad, zjednodušene povedané, vráti neodpočítaný „nadmerák“ alebo jeho neodpočítanú časť do 30 dní od podania priznania.
Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu začne daňovú kontrolu, vráti nadmerný odpočet do 10 dní od jej skončenia. Zákonná lehota na vykonanie daňovej kontroly v súlade s Daňovým poriadkom je najviac jeden rok od jej začatia za predpokladu, že nie je prerušená. Podľa súčasného znenia Daňového poriadku nárok na „úroky z omeškania“ vznikne platiteľovi v prípade, ak daňový úrad mešká s platbou vrátenia nadmerného odpočtu po vykonaní daňovej kontroly, teda spomínaných 10 dní.
Súdny dvor rozhodol, že naša smernica o DPH bráni výpočtu úrokov z omeškania a vyplateniu nadmerného odpočtu DPH, teda že naša legislatíva nie je správna. (Podobnú situáciu už ESD riešil v rozsudku C-107/10 Enel Marica). V súlade s judikatúrou súdu platí, že keď štát nadmerný odpočet vráti po uplynutí primeranej lehoty, finančné straty vyplývajúce zo znemožnenia disponovať s peniazmi sa musia kompenzovať zaplatením úrokov. Súd upozornil, že právna úprava, ktorá ponecháva daniarom možnosť začať daňovú kontrolu aj tesne pred uplynutím lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu DPH, čím sa predlžuje lehota na vrátenie peňazí, vystavuje daňovníka finančným rizikám a problémom, čo pre neho predstavuje ďalšiu záťaž.

Komentár
Slovenskí platitelia DPH majú nárok na úroky z omeškania od momentu uplynutia „bežnej“ lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu a to aj v prípade, ak lehota nebola dodržaná z dôvodu kontroly oprávnenosti nároku na vyplatenie odpočtu. Ale pozor. Ministerstvo financií navrhuje vyplácať náhradu až po uplynutí 6-mesačnej lehoty odo dňa nasledujúceho po lehote na vrátanie nadmerného odpočtu. Podľa rozsudku Európskeho súdneho dvora by však správny moment mal nastať skôr. Suma náhrady vo výške 1,5 percenta p.a. je nízka, je neprimeraná k čiastke, ktorú musí daňovník zaplatiť finančnej správe v prípade ak sa s úhradením DPH oneskorí.   
Peter Pašek, managing director Accace

2.
Za evidenciu silných áut sa výrazne zvýšia poplatky  

O čo ide:
Upravuje sa systém sadzieb poplatkov pri evidencii vozidiel zavedením nových pravidiel pre ich výpočet. V súčasnosti sadzba závisí len od výkonu motora v kW, čo je nedostatočný ukazovateľ pre posúdenie poplatku. Preto sa majú zaviesť objektívnejšie kritériá na posúdenie hodnoty vozidla, a to nielen v závislosti od jeho výkonu, ale aj od veku auta. Sadzby sú z hľadiska príjmov do rozpočtu nastavené v porovnaní so súčasným stavom neutrálne. Výrazne vzrastú poplatky za drahé, silné autá. U slabších, naopak, klesnú.

V čom je zmena:
Poplatky sa v súčasnosti odvíjajú od toho, či ide o prvý zápis vozidla do evidencie alebo o následné zápisy. Pri prvom zápise závisia od výkonu motora. Ich výška je v rozmedzí 33 až 2 997 eur. Akýkoľvek ďalší zápis je za rovnaký poplatok 33 eur, bez ohľadu na silu motora. Novela zákona o správnych poplatkoch ponecháva prvý zápis do evidencie odvodený od výkonu auta. Pri zápise vozidiel so slabším motorom zaplatí motorista menej (napríklad za vozidlá s výkonom 86 až 92 kW klesne poplatok z 217 eur na 77 eur). Naopak, pri autách so silnejším motorom poplatky vzrastú (pri výkone motora medzi 228 až 254 kW sa zvýšia z 2 467 eur na 4 249 eur. Nad 254 kW sa bude platiť až 6 308 eur).
Novela zákona radikálne mení aj poplatky za ďalšie zápisy do evidencie vozidiel. Ich výška bude závisieť nielen od výkonu motora, ale aj počtu rokov od prvej evidencie. Poplatky si teda vyžadujú prepočet podľa tohto vzorca: sadzba podľa výkonu x koeficient zostatkovej hodnoty = poplatok. Takže čím bude vozidlo staršie, tým bude aj poplatok nižší. Nikdy však neklesne pod 33 eur.
Termín zmeny: od 1. februára 2017

Príklad: Majiteľ motorového vozidla kategórie M1 s výkonom motora 135 kW zaplatí v súčasnosti za jeho prvú evidenciu 787 eur. Po novom to bude  497 eur, teda menej. Ale pozor. Ak auto o dva roky predá, za zápis nového držiteľa vozidla by sa podľa súčasnosti zaplatilo 33 eur, ale podľa nových pravidiel to bude až 338 eur.

Komentár
Nové pravidlá prepisu vozidla prinášajú komplikované preratúvanie finálneho poplatku cez sadzby a koeficienty. To môže u motoristov spôsobiť neistotu, takže budú od úradníkov vyžadovať, aby sa pri prepočte mohli zúčastniť. Oficiálne chce novela odvodiť poplatok od hodnoty vozidla v čase. Ale pozor. Časový aspekt sa zohľadňuje cez prvý zápis vozidla a nie cez dátum (rok) jeho výroby. Tým sa znevýhodňuje nákup jazdených vozidiel zo zahraničia a ich následný prepis, keďže pri ich prvom zápise budú takéto vozidlá považované za nové. Následný prepis ich opotrebovanosť v čase zohľadňuje iba odo dňa zápisu v SR a nie odo dňa ich výroby.
autorka: Marcela Bošková, daňová poradkyňa, A&T solutions

Viac si o aktuálnych zmenách v daňovej a inej legislatíve prečítajte v pondelkových Hospodárskych novinách.

01 - Modified: 2022-12-03 14:37:55 - Feat.: - Title: Volvo zvýšilo predaj áut v novembri o viac než desatinu, pomohli najmä e-autá 02 - Modified: 2022-12-05 08:15:58 - Feat.: - Title: Známe aplikácie budú nahlasovať príjmy Finančnej správe. HN prinášajú konkrétne príklady 03 - Modified: 2022-12-02 23:00:00 - Feat.: - Title: Vek odchodu do penzie 2023: Koho sa týka a kedy môžete ísť do predčasného dôchodku 04 - Modified: 2022-11-28 13:03:51 - Feat.: - Title: Toto je 10 najpredávanejších malých áut na Slovensku. Ešte stále úplne nevymreli 05 - Modified: 2022-11-28 08:26:05 - Feat.: - Title: Finančná správa odhalila zákazníkov páleníc, ktorí chceli ušetriť na daniach
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
06. december 2022 10:52