StoryEditor

Ako nahlásiť firmu, ktorá neplatí či nelegálne zamestnáva

12.08.2016, 09:01
Autor:
(msa)(msa)
Strach o prácu a nevedomosť nahráva zamestnávateľom. Anonymné oznámenia na nich stúpajú, aj keď inšpektorát práce nesmie zverejniť meno osoby, ktorá dala podnet na kontrolu.

Ak vám firma nevypláca mzdy načas, alebo vôbec, nestará sa o bezpečnosť práce či stravovanie zamestnancov, nemusíte potichu trpieť. Začnite konať a podajte podnet inšpektorátu práce. Zamestnanci sa však boja o tom hovoriť, keďže majú strach o prácu. Nevedia tiež, ako by mali postupovať. Potvrdzujú to  skúsenosti inšpektorátov práce.

Podnety na inšpektoráty

"Značná časť podaní súvisí s finančnými nárokmi zamestnancov. Poukazujú na nevyplatené mzdy, odmeny, rôzne problémy v oblasti mzdových nárokov a s tým súvisiace nedodržanie výplatných termínov, nezabezpečenie stravovania. Predmetom podaní je často aj nelegálne zamestnávanie a nelegálna práca. Stúpajúcu tendenciu majú anonymné oznámenia," povedala Slavěna Vorobelová riaditeľka kancelárie GR a kontroly Národného inšpektorátu práce v Košiciach. Zamestnanci majú podľa nej obavy z reakcie zamestnávateľa a neupozorňujú na nedostatky počas trvania pracovnoprávneho vzťahu. Ak to urobia, tak anonymne, alebo až po skončení pracovného vzťahu.

Ak inšpektorát práce zistí nedostatky, nariadi ich v stanovenej lehote odstrániť. Môže uložiť pokutu až do výšky 100-tisíc eur. V prípade nelegálneho zamestnávania až do výšky 200-tisíc eur.
Ak sa rozhodujete konať a obrátiť na niektorý z krajských inšpektorátov práce, je potrebné rozlíšiť medzi podnetom a oznámením a vybrať si tú správnu formu.

Podnet  

Podnetom sa rozumie podanie zamestnanca, resp. zamestnancov, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov. Za podnet sa považuje aj podanie bývalého zamestnanca, ktorý ho podá do dvoch mesiacov po skončení pracovného pomeru. Podnetom je teda podanie, ktorým zamestnanec poukazuje na chyby zamestnávateľa, na neplnenie jeho povinností.

Inšpektorát je v takomto prípade povinný vykonať inšpekciu práce do 30 dní od doručenia podnetu, najneskôr však do 60 dní od jeho doručenia. V odôvodnených prípadoch môže inšpektorát lehotu ešte predĺžiť. Musí však o predĺžení lehoty informovať osobu, ktorá podnet podala.

Z podnetu musí byť zrejmé, že ho podal zamestnanec alebo zástupca zamestnancov subjektu, voči ktorému smeruje jeho obsah.

Oznámenie
Rozumie sa ním podanie ostatných bývalých zamestnancov a iných osôb (právnických alebo fyzických), ktorým oznamujú inšpektorátu práce podozrenie z porušenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Spôsob podania

Podať podnet alebo oznámenie, môžete písomne (vrátane mailu), osobne alebo telefonicky do záznamu. Ak chcete ako zamestnanec podať podnet na zamestnávateľa, treba uviesť:
meno, priezvisko a adresu bydliska, presnú adresu firmy, resp. zamestnávateľa (u ktorého dochádza k porušovaniu predpisov), čo sa podľa vás vo firme porušuje (napr. pracovnoprávne predpisy alebo predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a čo najpresnejšie ich špecifikovať).
Podnet alebo oznámenie je možné zaslať na miestne príslušný inšpektorát práce (podľa miesta prevádzky, resp. sídla zamestnávateľa), prípadne aj na Národný inšpektorát práce.


Čo s nevyplatenou mzdou?

Inšpektorát práce nariadi zamestnávateľovi odstrániť zistené nedostatky, môže mu uložiť pokutu, ale vašu nevyplatenú mzdu nemôže pre vás zo zamestnávateľa „vytĺcť“. Ak firma naďalej ignoruje vaše mzdové nároky, musíte sa ich domáhať na súde. Najrýchlejším riešením je, ak zamestnanec podá na súd návrh na vydanie platobného rozkazu.

Skúsenosti získané pri výkone inšpekcie práce hovoria o tom, že zamestnanci väčšinou nevedia, ako postupovať, ak ich nároky z pracovného pomeru neboli uspokojené. Týkajú sa nevyplatenej mzdy, náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrad za pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časti, ale aj ďalších oblastí. O tom, ako postupovať vám poradia na inšpektorátoch práce.

01 - Modified: 2022-11-30 18:49:45 - Feat.: - Title: OĽaNO chce zdaniť banky, aby pomohlo ľuďom. Výsledný efekt však môže byť opačný 02 - Modified: 2022-11-27 23:00:00 - Feat.: - Title: Jeden lístok na cestovanie po Slovensku. Štát to už rieši a ponúka sa mu aj MasterCard 03 - Modified: 2022-11-10 17:19:33 - Feat.: - Title: Hotelieri nutne hľadajú chyžné. Prelomili preto ľady a ako jediní vyhnali platy nad infláciu 04 - Modified: 2022-11-05 08:47:31 - Feat.: - Title: Z oznámených stavebných zákaziek na Slovensku doposiaľ nebola zadaná ani polovica 05 - Modified: 2022-11-07 14:00:21 - Feat.: - Title: Ubudne policajtov, pribudne úradníkov. Štát nevie dodržať „štíhlu líniu“ a utráca milióny
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
01. december 2022 01:51