Dreamstime
StoryEditor

Aké sú opravné prostriedky, ak vám platobná agentúra žiadosť o príspevok zamietne

22.08.2016, 17:18
Autor:
kokkok
Mnohí agropodnikatelia zatiaľ nedostali odpoveď na svoje žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Aké sú opravné prostriedky, ak vám platobná agentúra žiadosť o príspevok zamietne?

Môžete sa písomne odvolať. V prípade, že neuspejete, môžete ešte požiadať o preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Rozhodnutia platobnej agentúry a ministerstva pôdohospodárstva môže preskúmať aj súd.

Máte na to 10 dní od doručenia. To je aj lehota, dokedy môžete odvolanie doplniť. Dajte pozor, aby ste lehotu dodržali, keďže sa nepredlžuje. Pokiaľ však v poučení o lehote na odvolanie nie je zmienka alebo poučenie chýba, môžete sa odvolať do mesiaca.

Dodržte určené náležitosti. Označte „žiadateľa“; adresu platobnej agentúry ako „poskytovateľa“, ktorý rozhodnutie vydal; uveďte číslo rozhodnutia; akej veci sa týka; dôvody odvolania a čo navrhujete. Nezabudnite na dátum a podpis. Inak PPA odvolanie odmietne.

Odvolanie môžete vziať späť. Možné je to len do vydania rozhodnutia. Platobnej agentúre to musíte písomne oznámiť a tá vydá rozhodnutie o zastavení konania. V takom prípade sa však v tej istej veci už odvolať nebudete môcť.

Agentúra môže svoje rozhodnutie opraviť. V rámci odvolacieho konania vtedy, ak jej žiadateľ jednoznačne preukáže, že rozhodla „chybne“, teda v rozpore s podmienkami výzvy a platných predpisov. S návrhom sa môže plne stotožniť a odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie – ide o takzvanú autoremedúru.

Štatutárny orgán o odvolaní rozhodne na návrh osobitnej komisie. Ak o odvolaní nerozhodne v stanovenej lehote, rozhodne o ňom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako riadiaci orgán.

Rada HN: Ak máte presvedčivé argumenty, môžete aj po právoplatnosti rozhodnutia použiť ešte mimoriadny opravný prostriedok. Štatutárny orgán platobnej agentúry buď sám, alebo na váš návrh rozhodnutie preskúma (nevzťahuje sa to na rozhodnutie o odvolaní). Preskúmané musí byť ešte pred zaslaním návrhu na uzavretie zmluvy. Konanie sa musí začať do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Ak v rámci tohto mimoodvolacieho konania zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch, vydá nové, inak konanie zastaví.

Čo nesmie v odvolaní chýbať:

- adresa žiadateľa alebo jeho sídlo

- adresa Pôdohospodárskej platobnej agentúry

- číslo rozhodnutia, proti ktorému podávate odvolanie

- popísanie veci, ktorej sa odvolanie týka

- musíte odvolanie zdôvodniť

- čo navrhujete

- dátum podania a podpis osoby, ktorá odvolanie podala

Odvolanie nie je možné:

- ak bola žiadosť zamietnutá pre nedostatok financií určených vo výzve

- proti zastaveniu konania

- proti zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti

- proti rozhodnutiu o odvolaní

- proti preskúmanému rozhodnutiu mimo odvolacieho konania

 ZDROJ: Príručka k Programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020

 

______________________________________________________

01 - Modified: 2023-02-01 12:57:39 - Feat.: - Title: Napriek poklesom na trhoch najväčší fond na svete narástol 02 - Modified: 2023-01-23 10:30:18 - Feat.: - Title: Maďarsko už nie je stabilné v dlhodobých záväzkoch. Agentúra Fitch zhoršila výhľad ratingu 03 - Modified: 2022-12-22 21:09:11 - Feat.: - Title: Európska komisia plánuje blokovať všetkých 22 miliárd eur z kohéznych fondov Únie pre Maďarsko 04 - Modified: 2022-11-12 14:48:28 - Feat.: - Title: Chcete návratnosť pri investícii vyše 40 percent? Komoditné fondy už dva roky lámu rekordy 05 - Modified: 2022-11-04 23:00:32 - Feat.: - Title: Úspory Slovákov v druhom pilieri sa prepadajú. Straty v jednom z fondov presahujú 30 percent
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
02. február 2023 02:28