ISIFA
StoryEditor

Stravné lístky či rôzne výhry. Ako zdaňovať zamestnanecké benefity?

08.11.2016, 23:00
Autor:
(red)(red)
Firmy poskytujú svojim pracovníkom viacero bonusov. Ktoré benefity sú však daňovo najvýhodnejšie tak pre zamestnávateľa ako aj zamestnanca?

V súčasnej dobe, kedy je stále ťažšie nájsť vhodného zamestnanca, motivujú firmy uchádzačov nielen dobrým platom ale aj rôznymi benefitmi nad rámec zákona. A to v peňažnej alebo nepeňažnej forme.

Poradenská spoločnosť Accace priniesla prehľad najčastejších benefitov, s ktorými sa stretáva. Ako je to z pohľadu daní? Ktoré benefity si môže spoločnosť uplatniť ako daňový náklad a ktoré podliehajú dani z príjmov a odvodom na strane zamestnanca.

Príjmy, ktoré poskytne zamestnávateľ zamestnancovi a ktoré patria do príjmov zo závislej činnosti podľa Zákona o dani z príjmov vo všeobecnosti sú zdaniteľným príjmom zamestnanca. A to bez ohľadu na ich právny dôvod, pravidelnosť a poskytnutie v peňažnej alebo nepeňažnej forme.

Zdaniteľným príjmom zamestnanca nie sú len:
príjmy vymedzené v § 5 ods. 5 ZDP, ktoré nie sú predmetom dane
príjmy vymedzené v § 5 ods. 7 ZDP, ktoré sú od dane oslobodené

  • Stravné lístky nad rámec zákona

Zamestnávateľ je zo zákona povinný zabezpečiť stravovanie pre všetkých svojich zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. Zamestnávateľ môže za týmto účelom zriadiť buď vlastnú firemnú kantínu, alebo ak to nie je možné, môže využiť zariadenie iného zamestnávateľa, ktoré sa nachádza v blízkosti.

Najčastejším riešením v praxi je však zabezpečenie povinnosti formou stravných lístkov, pričom zamestnanec sa môže sám rozhodnúť, kde sa bude stravovať.

Minimálna hodnota stravného lístka je 3,15 eur, pričom zamestnávateľ musí prispieť minimálne 55 percent z hodnoty stravného lístka. Hodnota stravného lístka je na Slovensku oslobodená od zdravotného a sociálneho poistenia a dane z príjmov.

Maximálny príspevok zamestnávateľa sa odvíja  zo sumy stravného v prípade pracovnej cesty v trvaní 5 až 12 hodín - od 1.11.2014 je to suma 4,20 eur, t.j. 2,31 eur.

Častým benefitom na Slovensku je príspevok zamestnávateľa nad rámec zákona, teda viac ako 55 percent z hodnoty lístka. 

Takýto benefit je u zamestnanca príjmom oslobodeným od dane. Avšak, suma príspevku presahujúca 2,31 eur je u zamestnávateľa nedaňovým nákladom.

Avšak, ak zamestnávateľ prispeje zo sociálneho fondu tvoreného v zákonom stanovej výške, je táto suma považovaná za daňový náklad,“ vysvetľuje Jana Borgulová, daňová poradkyňa spoločnosti Accace.

  • Rekreačné a športové zariadenia

Použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom sa podľa Zákona o dani z príjmov u zamestnanca považuje za príjem oslobodený od dane.

Takéto plnenie je oslobodené od dane aj v prípade, že je poskytnuté manželovi či manželke zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela).

Vyššie uvedené platí len v prípade, ak je zariadenie v určitom čase k dispozícii výlučne zamestnancom, to je nie je vo forme preplatenia vstupeniek, keďže sa v tomto prípade nejedná o poskytnutie zariadenia, ale o poskytnutie finančných prostriedkov, ktorých suma je zdaniteľným príjmom zamestnanca,“ dodáva J.Borgulová.

  • Poskytnutie motorového vozidla

Motorové vozidlo poskytnuté zamestnancovi na používanie aj na súkromné účely je predmetom dane z príjmov zo závislej činnosti.

Zamestnávateľ si v danom prípade môže uplatniť daňový náklad súvisiaci s výdavkami na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie motorového vozidla v 100-percentnej výške.

Pri vyčíslení nepeňažného príjmu zamestnanca vo forme využitia vozidla zamestnávateľa aj na súkromné účely sa tento príjem zdaňuje zamestnancovi počas 8 rokov používania motorového vozidla, a to od zaradenia vozidla do užívania vrátane, vo výške 1 percento vstupnej ceny v prvom roku a v ďalších siedmich rokoch 1 percento zo vstupnej ceny zníženej každoročne o 12,5 percent.

Z hľadiska dane z pridanej hodnoty by sme radi upozornili na skutočnosť, že nárok na odpočet DPH na vstupe nevzniká z kúpy tovarov a služieb určených na iný účel ako na podnikanie, preto je potrebné DPH na vstupe viažúcej sa na výdavky súvisiace so súkromným použitím vozidla krátiť pomerom, ktorý zodpovedá využitiu vozidla na služobné a  súkromné účely,“ upozorňuje J.Borgulová.

  • Ceny a výhry

Ceny a výhry (peňažné aj nepeňažné) sú pre zamestnanca považované za príjem zo závislej činnosti. Za príjem zamestnanca sa považuje aj cena alebo výhra prijatá manželom (manželkou) zamestnanca a nezaopatrenými deťmi zamestnanca.

Každá cena alebo výhra sa na účely oslobodenia od dane posudzuje samostatne,“ dopĺňa J.Borgulová.

Od dane sú oslobodené ceny a výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za jednu cenu alebo výhru. Ak hodnota ceny alebo výhry presiahne 350 eur, do základu dane sa zahrnie len hodnota presahujúca ustanovenú sumu.

  • Vzdelávanie zamestnancov

Vzdelávanie zamestnancov sa na úrovni zamestnanca považuje za príjem oslobodený od dane v súlade s ZDP, a to v prípade, že doškoľovanie zamestnanca súvisí s činnosťou alebo s podnikaním jeho zamestnávateľa.

Radi by sme ale upozornili, že oslobodenie od dane sa nevzťahuje na zvyšovanie kvalifikácie a získavanie vyššieho stupňa vzdelávania, takýto benefit je u zamestnanca zdaniteľným príjmom a podlieha zdravotným a sociálnym odvodom,“ upozorňuje J.Borgulová.

Náklady na vzdelávanie zamestnancov sú u zamestnávateľa daňovým nákladom, avšak samozrejme iba v prípade, ak vzdelávanie súvisí s jeho podnikateľskou činnosťou.

  • Doplnkové dôchodkové sporenie

Zamestnávateľ nemá zo zákona povinnosť prispievať zamestnancom na doplnkové dôchodkové sporenie. Ak tak urobí, je to považované za limitovaný daňový výdavok, teda môže si ho uplatniť najviac do výšky 6 percent zo zúčtovanej mzdy.

U zamestnanca sa tento príspevok považuje za zdaniteľný príjem. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zároveň však sú odpočítateľnou položkou od základu dane, a to najviac do výšky 180 eur.

  • Pracovné odevy a uniformy

Ďalšou častou formou benefitov je poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov, osobných hygienických prostriedkov a pracovného oblečenia vrátane ich udržiavania, alebo prípadne poskytnutie sumy, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely.

Zamestnávateľ môže uhradiť konkrétnu zdokladovanú sumu alebo paušalizovanú sumu, podloženú objektívnou kalkuláciou. Tieto plnenia nie sú predmetom dane u zamestnanca a zároveň takýto náklad je u zamestnávateľa považovaný za daňovo uznateľný.

  • Plná výška výplaty pri PN

Náhrada príjmu a príplatok k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti poskytované zamestnávateľom svojmu zamestnancovi je príjmom oslobodeným od dane, ak je tento príjem vyplatený vo výške 25 percent z denného vymeriavacieho základu zamestnanca od prvého dňa PN do tretieho dňa a vo výške 55 percent z denného vymeriavacieho základu od štvrtého do desiateho dňa trvania PN.

Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyplatiť zamestnancovi náhradu príjmu v dobe trvania PN v 100%-tnej výške, suma prevyšujúca limit pre oslobodenie príjmu od dane je príjmom zdaniteľným pre zamestnanca.

Medzi benefity, ktoré najmenej daňovo zaťažia zamestnávateľa a zamestnanca môžeme zaradiť doškolovanie zamestnanca alebo poskytnutie pracovných odevov a uniforiem. Tieto benefity nie sú zdaňované na strane zamestnanca a sú daňovo uznaným nákladom pre zamestnávateľa,“ uviedla Borgulová.

Ďalšie časté formy benefitov:
vianočný večierok
mikulášsky večierok pre deti zamestnancov
cena pre zamestnanca mesiaca
poskytnutie notebooku/mobilného telefónu na používanie aj na súkromné účely
vakcíny proti chrípke
zvýhodnený predaj vlastných výrobkov
životné poistenie  
doprava do zamestnania
posedenie s dôchodcami

Zdroj: Accace

O spoločnosti Accace
Accace je medzinárodným poskytovateľom poradenských služieb a kompletného outsourcingu v oblasti spracovania účtovníctva, mzdovej agendy, daňového poradenstva.

01 - Modified: 2023-09-22 13:03:37 - Feat.: - Title: Slováci pracujú viac ako západniari aj južania. Lídrom v polovičných úväzkoch je Holandsko 02 - Modified: 2023-09-20 15:19:16 - Feat.: - Title: Lepšia náladu, štíhlejšie telo a pevnejšie zdravie: pozrite sa, prečo sa oplatí saunovať 03 - Modified: 2023-09-06 08:46:25 - Feat.: - Title: Schudnete a budete sa cítiť šťastnejšie: Začnite s rýchlou chôdzou už teraz a tešte sa z jej účinkov 04 - Modified: 2023-09-04 10:45:42 - Feat.: - Title: Firmy vyhlásili najviac bankrotov za päť rokov, o zamestnanie prídu stovky ľudí 05 - Modified: 2023-09-04 08:06:18 - Feat.: - Title: Slovenský trh práce rástol: Zamestnaných je viac ľudí a služby sa zotavujú
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
22. september 2023 21:15