StoryEditor

Zvieratko na pracovisku, masáže, podiel na zisku. Firmy ponúkajú aj neobvyklé benefity

16.12.2016, 16:30
Autor:
(msa)(msa)
Klasická mzda už nestačí, ale firemný telefón a počítač už dávno nie sú benefitom. Rastie však "sortiment" nezvyčajných výhod, ktoré svojim ľuďom zamestnávatelia ponúkajú.

Zamestnávatelia si začínajú výraznejšie uvedomovať, že okrem mzdy potrebujú aj iné efektívne motivátory pre zamestnancov.  Aby udržali ľudí vo svojich organizáciách, ponúkajú čoraz viac výnimočných a kreatívnych benefitov.

"V poslednom období sa začínajú viac presadzovať benefity súvisiace s rozvojom odborného potenciálu zamestnanca, z ktorých profitujú obe strany. Ide o win:win situáciu. Zamestnávateľ príspevkom na vzdelávanie poteší pracovníka a sebe prinesie úžitok z rozšírenia jeho kvalifikácie. Často už nejde len o vzdelávanie súvisiace s pozíciou, ale aj o rozvoj nových zručností, ktoré môžu byť prínosom v ďalšom období, alebo podporujú záujmy, kreativitu zamestnanca. Druhou oblasťou benefitov, ktoré dominujú dnešnej dobe sú tie, ktoré zároveň podporujú zosúladenie rodinného a pracovného života. Opäť ide o situácie výhodné pre obe strany. V tejto oblastí vedie pružný pracovný čas, práca z domu, príspevok na rodinnú dovolenku, či dovolenka navyše, príspevok na svadbu, pri narodení dieťaťa, výbava pre prváka a podobne," vysvetľuje Lucia Dítětová, manažérka úseku trhu práce a ľudských zdrojov spoločnosti TREXIMA Bratislava.
 

Tímové a voľnočasové aktivity
"Za nezvyčajné v dnešnej dobe považujem to, keď zamestnávateľ prezentuje, že svojim zamestnancom ako benefit poskytuje mobilný telefón alebo notebook, či služobné vozidlo. Tieto pracovné nástroje totiž nie sú benefitom, ale skôr obmedzením, kedy je zamestnanec dostihnuteľný kedykoľvek a kdekoľvek.
Milé nezvyčajné benefity sú budgety na tímové akcie, či už športové, kultúrne alebo jednoducho voľnočasové. Podporujú tímového ducha, ale aj priestor pre zamestnancov stráviť plnohodnotný čas mimo firemného prostredia. Za jeden z najneobyčajnejších benefitov považujem možnosť mať svoje domáce zvieratko v práci.  Ale iba preto, že pokiaľ by išlo o celofiremný benefit vo veľkej korporácii, mohli by sa diať v pracovnom čase zaujímavé veci," dodáva Lucia Dítětová.

Podľa nej sa slovenské firmy už veľa naučili od zahraničných. Mnohokrát personálny manažér cirkuluje medzi domácimi a zahraničnými firmami a know-how sa tak prenáša z firmy na firmu. V tejto oblasti veľmi závisí od finančnej kondície spoločnosti, čím je úspešnejšia, tým viac prostriedkov zvyčajne vyčlení na benefity, a to bez rozdielu pôvodu vlastníctva.

"Nedá sa povedať, že by v ostatných dvoch-troch rokoch pribudli úplne nové benefity, ktoré sa v minulosti vôbec neponúkali. Vzhľadom na veľký počet firiem na trhu sa totiž nestáva, že by sa výraznejšie začalo využívať niečo, čo predtým nikoho iného nikdy nenapadlo," tvrdí Jana Mesárová, výkonná riaditeľka McROY Jobliner. Rozširujú sa však také benefity, ktoré v minulosti vôbec neboli bežné. Sú to napríklad masáže priamo na pracovisku, parkovacie miesto nárokovateľné priamo v pracovnej zmluve, vyšetrenie lekárom priamo na pracovisku, herne na oddych a zníženie stresu – stolný futbal, biliard, herné konzoly, príspevok na hypotéku či víkendové pobyty s rodinou.

Flexibilný pracovný čas

"Z jednej nemenovanej potravinárskej firmy nemôžu zamestnanci pod hrozbou okamžitej výpovede vyniesť z výroby ani gram z ich produktov. Priamo v práci však môžu zjesť toľko výrobkov, koľko zvládnu. Ďalšia spoločnosť ponúka ako benefit bezplatné zdravotné poradenstvo vrátane merania antioxidantov v tele priamo na pracovisku.  Jeden z našich klientov ponúka zamestnancom absolútnu flexibilitu pracovného času. Ak im vyhovuje robiť dva dni v týždni, budú robiť dva dni, ak chcú robiť šesť dní, budú robiť presne toľko. Ak chcú robiť len prvú polovicu mesiaca, budú pracovať len do 15. dňa, potom budú mať voľno." vypočítava výhody Jana Mesárová.

Zahraničné firmy sú štedrejšie

Vo všeobecnosti zahraničné firmy ponúkajú širší balík benefitov než domáce, no tento rozdiel sa postupne zmenšuje. Aj domáce firmy totiž chápu, že zamestnancom je potrebné ponúknuť aj niečo viac nad rámec bežnej výplaty. Keďže po čase si zamestnanci na benefity zvyknú, je vhodné ich obmieňať a prichádzať s niečím novým a často na prvý pohľad nezvyčajným. Najčastejšie sa tak potom deje vo veľkých zahraničných firmách. Zamestnávajú totiž najviac zamestnancov, ktorých je potrebné motivovať a dokážu využívať aj nápady zo sesterských spoločností v zahraničí.

Neobmedzené množstvo dovolenky

"Podľa platovej štúdie PayWell pozorujeme nárast benefitov týkajúcich sa starostlivosti o deti, najmä zabezpečovanie a organizovanie táborov počas prázdnin a voľných dní v škole," hovorí Jana Stéskálová, senior konzultant spoločnosti PwC. "Medzi bežne poskytované benefity na Slovensku naďalej patrí - stravovanie formou stravných lístkov, podpora spoločenských, kultúrnych alebo športových akcií pre zamestnancov, poskytovanie dní pracovného voľna navyše, príspevkov na poistenie, poskytovanie vzdelávania (ktoré priamo nesúvisí s rozvíjaním oblasti potrebnej pre výkon práce) a zliav na produkty či služby spoločnosti.  Prekvapivo sme v ponuke benefitov našli napríklad neobmedzené množstvo dovolenky so súhlasom nadriadeného alebo platené voľno v deň narodenín."dodáva Stéskálová. Aj podľa nej neobvyklé benefity rovnako ako progresívne nástroje a systémy odmeňovania prinášajú väčšinou zahraničné firmy. Avšak bez ohľadu na pôvod kapitálu pozoruje snahu zamestnávateľov poskytovať také benefity, ktoré majú pre zamestnancov hodnotu, nielen nasledovať trendy na trhu. 

Aké benefity ponúkajú svojim ľuďom firmy na Slovensku

Adrián Doboly, manažér pre marketing a predaj z biotechnologickej spoločnosti Natures:
Poskytujeme flexibilný pracovný čas s možnosťou práce z domu, služobné auto aj na víkendy, gastrolístky v nadštandardnej hodnote, prázdninový aj vianočný bonus. Po zhodnotení finančného roka a podľa výsledkov firmy poskytujeme výkonnostné bonusy. Zamestnancov podporujeme vo vzdelávaní preplácaním účasti na konferenciách a workshopoch, ako aj v akademickej činnosti.

Dana Štorová, vedúca pobočky poisťovne ochrany práv D.A.S.:
Vychádzajúc z našich 20-ročných skúseností zastávame názor, že zamestnanec a zamestnávateľ musia presne vedieť, čo majú robiť a ako to majú robiť. Na to sú potrebné jasné interné smernice. Máme flexibilný pracovný čas, 5 dní dovolenky navyše, pracujeme v modernom prostredí a najmä od zamestnancov nežiadame, aby pre nás pracovali 9 alebo 12 hodín denne. Akceptujeme, že majú nárok na svoj súkromný život.

Radoslav Čakloš, obchodný riaditeľ, ASSA ABLOY Door Slovakia, s. r. o.
Celková spokojnosť zamestnancov v spoločnosti Sherlock je pre nás kľúčová a uvedomujeme si, že vedie k prosperite. Motiváciu podporujeme prostredníctvom benefitov ako firemné teambuildingy, darčeky, home office, flexibilný pracovný čas, služobné auto aj na víkendy a voľno pri špeciálnych príležitostiach. Okrem toho poskytujeme mnoho ďalších programov rozvoja a rastu.

Marianna Braun, zástupkyňa spoločnosti SCANquilt
Najdôležitejším nástrojom na udržanie zamestnancov je už tradične zaujímavé finančné ohodnotenie. Kľúčoví zamestnanci dostávajú napríklad podiel zo zisku. Z pohľadu zamestnanca je však nemenej dôležité aj dobré meno firmy a príjemné pracovné prostredie. Správnosť nášho prístupu nám potvrdzuje dlhodobo nízka fluktuácia v našej spoločnosti. Všetci zamestnanci dostávajú variabilnú prémiu na základe výkonnosti svojho oddelenia, ktorú vedia priamo ovplyvňovať. Ďalšie benefity sú flexibilný pracovný čas, čiastočný home office, špeciálne príspevky dvakrát za rok (v júni a v decembri), príspevok do tretieho dôchodkového piliera a možnosť vzdelávania.

Peter Ovari, obchodný riaditeľ spoločnosti Vaša Slovensko:
Aktuálny zoznam zamestnaneckých výhod reaguje na preferencie z prieskumov názorov. Stravné lístky boli v našej spoločnosti vždy bez príspevku zamestnanca, plne hradené zamestnávateľom.Výhoda robí približne 100 eur mesačne v prospech zamestnanca. Poskytujeme doplnkové starobné sporenie a príspevok na stravovanie po odchode do dôchodku. Pri významných životných udalostiach poskytujeme benefitné lístky v hodnote niekoľko desiatok eur, ktoré dostávajú všetci zamestnanci raz ročne. Benefit VAŠA Extra dovolenka slúži na oddych nad zákonom stanovený limit po vyčerpaní štandardnej dovolenky. Firemné zdravotné voľno umožňuje zotaviť sa doma aj bez návštevy lekára a je platené ako prítomnosť v práci. K ďalším benefitom patrí príspevok na jazykové vzdelávanie, podporu rozvoja spôsobilostí potrebných na výkon práce, možnosť používať služobné auto na súkromné účely a každoročne pri príležitosti celofiremného stretnutia zamestnancov odovzdávame darčeky vo forme šperku tým, ktorí odpracovali v spoločnosti 5, 10 alebo 15 rokov.

Richard Strapko, generálny riaditeľ poisťovne Aegon Slovensko:
Finančné bonusy sa odvíjajú od hospodárskych výsledkov spoločnosti, bonusy za odporúčanie nových kolegov alebo motivačná súťaž o najlepších zamestnancov roka. Ponúkame príspevok na dobrovoľné dôchodkové sporenie vo výške 3 percentá zo mzdy. Z nefinančných benefitov môžu kolegovia využiť pružný pracovný čas, prácu na polovičné úväzky či päť dní dovolenky navyše. Poskytujeme príspevok na výučbu jazykov, organizujeme vzdelávacie a edukačné kurzy. Všetci zamestnanci môžu bezplatne využiť športové ihriská v národnom tenisovom centre,  blízku plaváreň či zvýhodnené vstupy do fitnescentra. Súčasťou interného programu Zdravá firma sú preventívne prehliadky, výživové workshopy, vitamínové balíčky či dobrovoľné darovanie krvi. Pri dôležitých životných momentoch, akým sú narodeniny, nezabúdame kolegov prekvapiť malým darčekom. Rodinnú pracovnú  atmosféru posilňujú aj rôzne eventy pre zamestnancov a ich rodiny.

01 - Modified: 2023-09-23 13:30:00 - Feat.: - Title: Nechce sa vám behať po úradoch? Po novom si môžete zistiť všetko o penziách z domu 02 - Modified: 2023-09-22 13:03:37 - Feat.: - Title: Slováci pracujú viac ako západniari aj južania. Lídrom v polovičných úväzkoch je Holandsko 03 - Modified: 2023-09-20 15:19:16 - Feat.: - Title: Lepšia náladu, štíhlejšie telo a pevnejšie zdravie: pozrite sa, prečo sa oplatí saunovať 04 - Modified: 2023-09-19 10:47:58 - Feat.: - Title: Keď hlava ide na 200 percent. Niekedy si ľudia stres vyvolávajú sami, hovorí psychológ 05 - Modified: 2023-09-14 10:29:20 - Feat.: - Title: Slovensko čakajú najsilnejšie nábory zamestnancov od minulého roka. Nových kolegov očakáva 31 percent firiem
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
23. september 2023 17:41