StoryEditor

Nesúhlasíte s lekárskym posudkom? Postupujte takto

05.01.2017, 01:00
Autor:
soksok
Možnosti, čo robiť ak vám lekár pri invalidite určil takú mieru poklesu schopnosti vykonávať prácu, s ktorou nesúhlasíte,

Ako postupovať v prípade, že nesúhlasíte s lekárskym posudkom, ktorý spravil lekár, radí Sociálna poisťovňa.

Otázka: Čo mám robiť, ak nesúhlasím s lekárskym posudkom a určenou mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť?

Lekársky posudok o invalidite a určenej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, vydaný posudkovým lekárom v konaní o nároku na invalidný dôchodok nemá charakter rozhodnutia. Preto podľa Sociálnej poisťovne proti nemu nemôžete podať odvolanie.

Lehota 30 dní

Kedy sa teda odvolať? Odvolanie máte právo podať až po doručení rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie vo veci invalidného dôchodku. Na podanie odvolania máte lehotu 30 dní od doručenia rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie.

To, či bol vydaný posudok o invalidite správny, po podaní odvolania opätovne preskúma posudkový lekár, ktorý vykonáva lekársku posudkovú činnosť pobočky. Následne aj posudkovým lekárom vykonávajúcim lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, ústredie.

Posudkový lekár, ktorý robí lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, ústredie, prehodnotí správnosť posudku v prítomnosti vás ako poistenca.

Ak je to nevyhnutné, doterajšiu posudkovú dokumentáciu doplní o nové potrebné lekárske vyšetrenia.

Ďalšie nálezy

Ak máte ako poistenec k dispozícií ďalšie odborné lekárske nálezy, ktoré preukazujú zhoršenie vášho zdravotného stavu, môžete ich predložiť v rámci konania o odvolaní.

Na podklade stanoviska posudkového lekára vykonávajúceho lekársku posudkovú činnosť Sociálnej poisťovne, Sociálna poisťovňa ako odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zmení alebo zruší.

V opačnom prípade vaše odvolanie zamietne a napadnuté rozhodnutie potvrdí.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

17. máj 2022 10:38