archív HN
StoryEditor

Kam smerujú technologické trendy v účtovníctve? Pýtali sme sa odborníkov

06.02.2017, 08:51
Autor:
soksok
Podnikatelia dnes majú niekoľko možností, ako svoje účtovné doklady skladovať a vyhodnocovať. Dáta sa začínajú prenášať do online úložísk. Prečítajte si viac 6. februára v prílohe HN Účtovníctvo 2017.

ANKETA

Pýtali sme sa: Kam aktuálne smerujú technologické trendy v účtovníctve?

Peter Zimerman, spoločnosť Profit365

Hlavným trendom je jednoznačne prechod do cloudu. Tento trend je nezvrátiteľný pri takmer všetkých biznis riešeniach. Online účtovníctvo poskytuje omnoho väčšie možnosti na automatizáciu činností v reálnom čase bez nutnosti kúpy drahých riešení. Trendom v online je čo najrozsiahlejšie spracovanie dát z externých zdrojov, napríklad dodávateľské faktúry, bankové pohyby automaticky, v reálnom čase, bez zásahu človeka. On-line účtovný softvér sa stáva jadrom podnikania, z ktorého celá firma čerpá informácie. Odpadá neefektívne „nahadzovanie“ dokladov účtovníkom, mailovanie alebo telefonovanie medzi obchodníkom v teréne a centrálou a podobne. Takéto riešenia tu sú už dávnejšie, teraz sú však vďaka online účtovníctvam dostupné každému za neporovnateľne nižšie ceny. Navyše odpadá potreba mať na každú činnosť zvlášť softvér a nutnosť ich navzájom prepájať.

Patrik Škulavík, spoločnosť FLOWii

Živnostníci a menšie firmy čoraz častejšie pri podnikaní využívajú rôzne online aplikácie na vyhotovovanie dokladov. Ide o firmy, ktoré nemajú kúpený komplexný účtovný softvér, pretože účtovníctvo im spracúva účtovná kancelária, ktorá taký vlastní. Cenovú ponuku, objednávku či faktúru si firmy pomocou aplikácie môžu vytvoriť kedykoľvek, aj cez mobil. Doklady je možné exportovať do účtovného softvéru ich účtovníka, čo je praktické. Aplikácie majú rôzne funkcie, nejde len o rýchle vyhotovenie dokladov, ale aj o automatizovanie zasielania upomienok a generovanie faktúr. Cieľom je šetrenie času podnikateľa, ale aj účtovníka. Všetko funguje online. Dáta sú uložené v cloude. Väčšie spoločnosti, poskytujúce online softvéry, využívajú datacentrá spoločností ako Google, Amazon a Microsoft s maximálnou mierou ochrany. Rovnako aj datacentrá v SR či vlastné servery. Podnikatelia na Slovensku sú ešte stále skeptickí voči ukladaniu dát na cloud. Množstvo ich preferuje vlastné úložiská priamo vo firme. Odporúčame klientom uchovávať dáta v cloude a pravidelne ich zálohovať na vlastný server.

Marián Ráno, audítor, SOLIDITA

Snahou je predovšetkým dosiahnuť, že opakujúce sa procesy sa budú účtovať automaticky. Napríklad keď má firma 500 rovnakých faktúr, zaúčtujú sa automaticky naraz a účtovník nemusí manuálne účtovať jednotlivo faktúru za faktúrou. Tento efekt sa dá dosiahnuť napríklad prepojením fakturačného systému s účtovným systémom. Ideálne je, keď je toto prepojenie online. Ďalším príkladom môže byť aj online prepojenie účtovného systému so mzdovým alebo s bankovým systémom, čo umožní online automatické zaúčtovanie miezd, resp. bankového výpisu. Trendy smerujú k takmer úplnej automatizácii účtovných procesov, keď sa aj dodávateľské faktúry budú účtovať skenovaním čiarového alebo QR kódu. Ďalšou oblasťou, v ktorej sa prejavujú technologické trendy v účtovníctve, je elektronizácia účtovných dokladov. Legislatíva postupne odbúrava povinnosť používania papierových dokumentov, a tak je dnes už možné po dohode s odberateľom zasielať si v súlade so zákonom elektronické faktúry. Účtovné doklady je dnes už možné archivovať taktiež v elektronickej podobe.

Dušan Peško, predseda spoločnosti CÍGLER SOFTWARE

V prípade ekonomického softvéru je trendom ponúkať účtovníkom a firmám online verzie účtovných programov dostupné cez internet. Výrazne sa mení technologický aj obchodný model podnikového softvéru. Namiesto toho, aby si používatelia softvér kupovali a inštalovali do počítača, nastupuje trend mesačného alebo ročného prenájmu aplikácie cez internet. Tento model, keď si používateľ softvér platí ako službu, sa označuje ako SaaS (Software as a Service) alebo technologicky „cloud“ z anglického slova oblak, čo evokuje používanie služieb cez internet. Dôvod, prečo je to tak, si vynútila prax. Používanie cloudových aplikácií je jednoduchšie. Netreba ich inštalovať do počítača, používateľom sú prístupné z PC, tabletu či mobilu všade tam, kde je internet. Rýchlejšie je aj nasadzovanie nových verzií alebo legislatívnych aktualizácií, ktoré prevádzkovatelia robia zväčša v noci, bez potreby účasti účtovníkov. To firmám šetrí čas a zvyšuje efektivitu.

17. máj 2022 19:21