pozemok, pôda, farmárReuters
StoryEditor

Dajte si do poriadku pozemky. Máte tri možnosti

04.05.2017, 00:03
Užívate roky pozemky, ktoré nemáte vlastnícky vysporiadané. Ako si dať listiny do poriadku a dosiahnuť, aby ste sa stali vlastníkmi? Radí Peter Danczi, notár so sídlom notárskeho úradu v Nových Zámkoch.

Na listoch vlastníctva, najmä pokiaľ ide o role, lúky či pasienky, ale aj lesy, sú zapísané už roky nežijúce osoby. Ako má postupovať ten, kto také pozemky užíva, aby ich dostal do svojho vlastníctva?


Podstatné je, či niekto užíva pozemok vo viere, že mu patrí a že je to už viac ako desať rokov. V takom prípade existujú tri možnosti riešenia. Prvá, že sa vyhľadajú právni nástupcovia nežijúcej osoby, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva.

Od týchto osôb sa zabezpečí súhlas na vydržanie – písomný, s úradne osvedčenou pravosťou podpisu. Zabezpečí sa vyjadrenie obce, že nie sú dotknuté jej záujmy. Potom sa s týmito dokumentmi vyhľadá notár, ktorý vie spísať v notárskej zápisnici osvedčenie vyhlásenia o vydržaní. Notár, samozrejme, vie pripraviť aj všetky tie dokumenty na podpis, ktoré som spomínal. Obvykle to aj pre klientov robíme.

Spomínali ste druhú možnosť. O akú ide a kedy prichádza do úvahy?
Ide tiež o nesporovú situáciu. Požiada sa súd o prejednanie novoobjaveného majetku po nebohej osobe. Nehnuteľnosti tak prejdú na živých a následne sa z týchto osôb prevedie vlastnícke právo na toho, kto pozemok užíva.

Tak sa to obvykle rieši vtedy, ak nie je možné jednoznačne vydokladovať dedičskú postupnosť právnych nástupcov pri prvom riešení, ktoré som spomínal. Vtedy sa s tým vysporiada súd. Touto úlohou je poverený notár ako súdny komisár a vlastnícke právo sa prevedie buď zmluvou alebo tiež vydržaním.
--
Poďme na poslednú možnosť. Kedy prichádza do úvahy?Ide o prípad, ktorý patrí do kategórie sporových. Tam my notári veľmi nevieme pomôcť, to je už v kompetencii súdov. Avšak v prípade, ak by neboli ochotní podpísať právni nástupcovia súhlas na vydržanie a skutočný vlastník by vedel preukázať na súde uplynutie desať ročnej vydržacej lehoty, tak by sa úspešne mohol domáhať na súde určenia vlastníckeho práva.

Vráťme sa teda k prvej možnosti, a síce nadobudnutiu vlastníctva vydržaním. Nestačí teda, že niekto pozemok viac ako desať rokov užíva?
Nie, nestačí. Pri vydržaní musí byť v prvom rade splnená podmienka oprávnenosti držby. Nestačí vec užívať, je nutné ju užívať vo viere, že mi patrí. Napríklad, keď som ju kúpil, dostal darom alebo inak nadobudol.

Teda, ak existovala napríklad zmluva, ktorou som pozemok kúpil, avšak sa nezrealizovali následné kroky potrebné na nadobudnutie vlastníckeho práva - kataster nepovolil vklad, zmluva nebola zaregistrovaná na bývalom štátnom notárstve a podobne. Druhou podmienkou je nepretržitosť držby. A treťou pri nehnuteľnostiach je desať ročná lehota, počas ktorej mám pozemok oprávnene a nepretržite v užívaní.

Aké doklady vyžaduje notár a aké sa platia poplatky?
Za vydržanie sa poplatky počítajú z hodnoty veci, sú presne určené vo vyhláške ministerstva spravodlivosti a dajú sa tak vopred určiť. Čo sa týka dokladov na vydržanie - sú uvedené v odpovedi na prvú otázku.

Obvykle však notár žiada vydokladovať dedičskú postupnosť. Nie je to v každom prípade úplne možné ani nutné, ale veľmi sa tým pomôže predísť v budúcnosti sporom. Ak sa bude riešiť dodatočné dedičské konanie, tak je tiež vhodné pre urýchlenie veci vydokladovať dedičskú postupnosť. Notári vedia potom pomôcť so spísaním žiadosti na súd a súd potom poverí niektorého z nich podľa rozvrhu práce na prejednanie veci. Ak tento notár má všetky podklady, vie vydať uznesenie. Ak by ich nemal, môže si ich zabezpečiť sám alebo vyzvať navrhovateľa na predloženie pod hrozbou zastavenia konania.

01 - Modified: 2022-06-11 11:10:11 - Feat.: - Title: Parcelu môžete získať aj dodatočne. Odborníci vám poradia, ako sa stať jej oficiálnym vlastníkom 02 - Modified: 2022-07-27 08:10:31 - Feat.: - Title: Aké zmeny nastanú v katastrálnych územiach a kde sa začnú tento rok pozemkové úpravy 03 - Modified: 2022-04-29 11:46:56 - Feat.: - Title: Láka vás refinancovanie hypotéky? Nezabudnite na tieto povinnosti 04 - Modified: 2022-02-11 13:38:16 - Feat.: - Title: Strach o svoj majetok môžete utíšiť závetom. Ktorý je ten najvýhodnejší? 05 - Modified: 2022-01-26 10:53:40 - Feat.: - Title: Ostro sledovaný majetok je tým najlepšie chráneným
menuLevel = 1, menuRoute = prakticke-hn, menuAlias = prakticke-hn, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
12. august 2022 17:32