21.06.2017, 06:24

Sused má psov a hospodárske zvieratá. Dá sa tomu zabrániť?

Prekáža vám, že sused chová hospodárske zvieratá a má aj bojové plemená psov. V akých medziach zákona sa chov pohybuje, vysvetľuje advokát Róbert Bános.

Sused má psov a hospodárske zvieratá. Dá sa tomu zabrániť?

Chov bojových plemien psov nie je špeciálne upravený. Zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov nedefinuje pojem bojové plemeno psa, ale definuje pojem „nebezpečný pes“. Rozumie sa ním „každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi“.

Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže podľa zákona len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nasadený náhubok.

Zákon tiež splnomocňuje obce a mestá, aby podrobnosti o vodení psa upravili svojím všeobecne záväzným nariadením. Môžu v ňom určiť miesta, kde je voľný pohyb psa zakázaný alebo vstup so psom zakázaný. Takto vyčlenené miesta musia byť aj viditeľne označené.

Obce môžu vo všeobecne záväznom nariadení napríklad vymedziť vzdialenosť chovu od susedného domu, aké skutočnosti súvisiace s chovom podliehajú súhlasu suseda a podobne. Samozrejme, žiadne všeobecne záväzné nariadenie obce nemôže byť v rozpore so zákonmi, ani zákony obchádzať. Pokiaľ by obec také nariadenie vydala, prokurátor je oprávnený podať proti nemu protest.

Ak ste chovateľom hospodárskych, či iných domácich zvierat, napríklad aj psov, či naopak, chovateľom je váš sused, je dôležité vedieť, že v zmysle zákona vlastník veci nesmie
nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov okrem iného hlukom, pachmi, či nebodaj odpadom a nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok.

Ak teda sused prekročí zákonom uvedenú „mieru primeranú pomerom“, v prvom rade odporúčam spor riešiť mimosúdne osobným dohovorom o odstránení závadného stavu.

Pokiaľ to však nie je možné, je tu možnosť požiadať o pomoc obec či políciu. Spor sa tak môže dostať až do priestupkového konania.

Pokiaľ sa však všetky kroky minú účinkom, ďalšou možnosťou je obrátiť sa na súd so žalobou o zdržanie zásahov nad mieru primeranú pomerom. Súd potom dotyčnej osobe môže nariadiť zdržať sa konania, ktorým suseda obťažuje nad mieru primeranú pomerom. V ojedinelých prípadoch si viem predstaviť dokonca určenie zákazu chovu predmetných zvierat, tu by sa však muselo jednať skutočne o hrubé porušenie zákona a vážne ohrozenie záujmu žalobcu.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.