Dôchodca, peniaze - ilustračná snímkaStockExpert
StoryEditor

Popri dôchodku môžete pracovať, budete mať aj vyššiu penziu

23.12.2021, 09:08
Kto dosiahol dôchodkový vek, môže sa kedykoľvek zamestnať na pracovnom trhu rovnako ako ten, kto ho ešte nedovŕšil. Zamestnávateľ má rozhodujúci hlas v tom, koho do práce zoberie a koho nie.

Ak sa penzista rozhodne pracovať aj potom, ako mu Sociálna poisťovňa priznala dôchodok, výška jeho penzie za odpracované obdobie sa zhodnocuje, a to vždy od 1. januára. O toto zhodnotenie nie je potrebné žiadať, pretože Sociálna poisťovňa ho priznáva automaticky.

A koľko dôchodcov vlastne pracuje v súčasnosti? Podľa údajov ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v septembri 2021 z takmer 1,1 milióna seniorov v dôchodku chodilo do práce viac ako 131-tisíc. Z nich zamestnancom bolo takmer 60-tisíc, na dohodu pracovalo viac ako 53-tisíc a samostatne zárobkovo činnou osobou bolo viac ako 12-tisíc. Viacerí dôchodcovia mali navyše skombinovaných niekoľko pracovných aktivít.

Odchod do dôchodku

V súčasnosti sa vek odchodu do dôchodku riadi zaužívanou tabuľkou. Po schválení dôchodkovej reformy dôjde k jej zrušeniu a naviazaniu veku odchodu do penzie na strednú dĺžku života. Jej alternatívnou možnosťou bude predčasný odchod do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. „Táto možnosť zaručí spravodlivý dôchodok pre ľudí, ktorí nedokážu vykonávať svoju prácu do vysokého veku,“ tvrdí hovorkyňa ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Eva Rovenská.

Na rok 2022 však ešte budú platiť rovnaké pravidla pri predčasnom odchode do dôchodku ako tento rok. Suma predčasnej penzie sa zníži o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný dôchodok do dovŕšenia penzijného veku.

Chuť pracovať

Ako pripomína rezort sociálnych vecí, pracujúci dôchodca zo svojho príjmu už nemusí platiť poistné na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Znamená to, že má nižšie odvody do Sociálnej poisťovne.

Okrem toho má možnosť výnimky z dohody, ktorú zamestnanec nemá. Dôchodca pracujúci na dohodu si totiž môže uplatniť odvodovú úľavu, ale jeho príjem z dohody nesmie presiahnuť 200 eur. „Táto výnimka sa týka ľudí, ktorí majú priznaný starobný, predčasný, invalidný, výsluhový dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidný výsluhový dôchodok. Po uplatnení výnimky nebude príjem z dohody započítaný do obdobia dôchodkového poistenia,“ vysvetľuje Rovenská.

Výška penzie

Suma starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku je závislá nielen od počtu rokov, za ktoré si dôchodca platil poistenie, ale hlavne závisí od vymeriavacích základov, ktoré dosiahol v období pred vznikom nároku na dôchodok. Platí zásada, že čím vyšší vymeriavací základ, tým vyššia penzijná dávka.

Rovnaké pravidlo platí aj pri sume poistného na dôchodkové poistenie. Čím vyššia suma vymeriavacieho základu, tým vyššia suma poistného. „Výšku vymeriavacieho základu je možné zvýšiť dobrovoľným dôchodkovým poistením,“ pripomína Rovenská.

Práca v zahraničí

V prípade, ak poistenec nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia podľa právnych predpisov, teda 15 rokov, ale zároveň získal dĺžku poistenia aj v inom členskom štáte Európskej únie či v zmluvnom štáte, na vznik nároku na dôchodok sa v prípade potreby prihliadne aj na dĺžky poistenia získané podľa právnych predpisov druhého štátu.

„V takomto prípade sa mu práca v zahraničí pri odchode do dôchodku zhodnotí do obdobia dôchodkového poistenia,“ konštatuje Rovenská s tým, že k výške odvodov zamestnanca – dôchodcu, ktoré platí v zahraničí, sa vie vyjadriť iba príslušná inštitúcia štátu, v ktorom pracuje. Takýto zamestnaný dôchodca však má možnosť platiť do systému dobrovoľného poistenia na Slovensku.

Ak dôchodca pracuje v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú dvojstrannú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, môže sa dôchodca poistiť dobrovoľne podľa zákona o sociálnom poistení za predpokladu, že to táto zmluva pripúšťa.

Ak dôchodca pracuje v štáte, s ktorým Slovensko nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení, dôchodca sa môže poistiť dobrovoľne podľa zákona o sociálnom poistení.

„Tento zákon umožňuje dobrovoľné dôchodkové poistenie osobe po dovŕšení 16 rokov, ktorá má na území Slovenska trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt, ale nemôže mať priznaný predčasný starobný dôchodok,“ zdôrazňuje hovorkyňa ministerstva sociálnych vecí. V praxi to podľa nej znamená, že dobrovoľne dôchodkovo sa môže poistiť napríklad penzista s priznaným starobným, ale aj s invalidným dôchodkom.

Podľa ministerstva zdravotníctva v prípade, ak takáto osoba vykonáva zárobkovú činnosť v inom členskom štáte Únie, vzťahuje sa na ňu legislatíva danej krajiny. Dôchodcovia potom platia odvody podľa legislatívy členského štátu, v ktorom zárobkovú činnosť vykonávajú. Výšku týchto odvodov neovplyvňuje slovenská legislatíva.

Starobné poistenie

Prihlásenie sa na dôchodkové poistenie všeobecne pre fyzickú osobu znamená odvody poistného na starobné poistenie, na invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Pre osobu s priznaným starobným dôchodkom však existuje výnimka, ktorá spočíva v neplatení poistného na invalidné poistenie.

Odvody do zdravotníctva

Do akej miery podporuje rezort zdravotníctva dôchodcov, ktorí chcú pracovať? Z hľadiska platenia odvodov na zdravotné poistenie, ak poberateľ starobného dôchodku vykonáva práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, teda dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti, z príjmu z tejto dohody neplatí poistné na verejné zdravotné poistenie.

Podobnú výhodu má poberateľ vykonávajúci samostatnú zárobkovú činnosť, keďže sa na neho nevzťahujú ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe. „To znamená, že poistné na verejné zdravotné poistenie platí iba z reálne dosiahnutej sumy z podnikania, a to aj v prípade, ak je nižšia ako minimálny vymeriavací základ. V prípade straty z podnikania poistné z tejto činnosti neplatia,“ poznamenáva hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Zmeny pre pandémiu

Podľa ministerstva zdravotníctva, pokiaľ ide o platenie poistného na verejné zdravotné poistenie pre poberateľov starobného dôchodku, tak v roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi k zmenám nedošlo. Rovnako to bude aj v roku 2022. „V prípade potreby reagovať na aktuálnu situáciu pri zmene týkajúcej sa postavenia pracujúcich dôchodcov budeme konať, a ak bude potrebné, aj zmenou legislatívy,“ dodáva Eliášová.

Počas obdobia pandémie koronavírusu však nastali isté zmeny. Opatrenia prijaté v oblasti platenia odvodov sa týkali všetkých platiteľov poistného, čiže aj dôchodcov vykonávajúcich zárobkovú činnosť.

Aké sú rozdiely, čo sa týka platenia odvodov do zdravotných poisťovní pri rôznych typoch práce dôchodcov? V prípade dohody o vykonaní práce dôchodca poistné neplatí. Ak je v trvalom pracovnom pomere, tak poistné platí rovnako ako iní zamestnanci. Živnostník, ktorý poberá aj dôchodok, poistné platí, ale nevzťahujú sa na neho ustanovenia o minimálnom vymeriavacom základe. V prípade, že je konateľom firmy, tak poistné platí rovnako ako iní konatelia.

Z uvedeného teda vyplýva, že najviac si ušetríte na platení odvodov na verejné zdravotné poistenie, ak ste na dôchodku a popritom pracujete na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Z hľadiska platenia poistného na verejné zdravotné poistenie rozdiel medzi klasickým dôchodcom a tým, ktorý šiel do predčasného dôchodku, nie je. Poberateľ starobného dôchodku je v rovnakom postavení ako poberateľ predčasného starobného dôchodku.

Pracovná aktivita dôchodcov za september 2021

Nepracuje: 959 567 (87,93 %)

Zamestnanec: 59 896 (5,49 %)

Dohodár: 53 054 (4,86 %)

SZČO: 12 437 (1,14 %)

Zamestnanec + Dohodár: 4 937 (0,45 %)

Zamestnanec + SZČO: 833 (0,08 %)

Dohodár + SZČO: 478 (0,04 %)

Zamestnanec + Dohodár + SZČO: 101 (0,01 %)

Spolu: 1 091 303 (100,00 %)

01 - Modified: 2023-06-03 07:51:05 - Feat.: - Title: Za cestovaním za prácou sú rozdiely. Každý štvrtý zamestnanec na Slovensku býva v inom okrese, ako pracuje 02 - Modified: 2023-06-03 22:01:28 - Feat.: - Title: Riziko nového rozpočtu: Hrozí recesia a strata 20-tisíc pracovných miest, hovorí pre HN šéf Rozpočtovej rady 03 - Modified: 2023-06-03 22:01:43 - Feat.: - Title: Česi už zvyšujú dane a hrozí to aj Slovensku. Aké dane môžu ísť hore po voľbách? 04 - Modified: 2023-05-31 13:30:00 - Feat.: - Title: Ste podnikateľ a používate eKasu? Pozor na podvody. Od dnešného dňa sa mení aj jedna dôležitá vec 05 - Modified: 2023-05-30 14:28:44 - Feat.: - Title: Bývalý nemecký daňový inšpektor dostal ďalších osem rokov väzenia za podvody
menuLevel = 2, menuRoute = prakticke-hn/dane-a-odvody, menuAlias = dane-a-odvody, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
12. jún 2023 04:13