Dreamstime
StoryEditor

Zmeny v zdravotnom a sociálnom poistení prinášajú rôzne výhody aj penzistom

21.01.2022, 18:53
So zmenou zdravotnej poisťovne sa spája iba jediná povinnosť. Musíte to nahlásiť svojmu zamestnávateľovi. Novinky čaká aj sociálne poistenie našich seniorov.

V minulosti platilo, že zmenu zdravotnej poisťovne museli klienti nahlásiť aj bývalej zdravotnej poisťovni a odovzdať jej preukaz poistenca. Tieto povinnosti už poistencom odpadli. Informácie o zmene si poisťovne vymenia navzájom.

„Všeobecného lekára, ako aj špecialistu o zmene tiež informuje vaša zdravotná poisťovňa. Napriek tomu sa poistencom pri návšteve lekára odporúča overiť si, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti túto zmenu zaregistroval, aby pri preplácaní zákroku nenastali zbytočné komplikácie,“ vysvetľuje manažérka komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová.

Lehota oznamovacej povinnosti

Jedinou a zároveň najdôležitejšou povinnosťou nového poistenca je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu zamestnávateľovi do ôsmich dní od jej účinnosti, teda do 8. januára 2022. V opačnom prípade môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť pokutu až do výšky 331 eur.

Platiteľ poistného

„Poistenec je tiež povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do 8. januára kalendárneho roka platiteľa poistného, ak sa zmenil po podaní prihlášky a nie je totožný s platiteľom, ktorého uviedol na prihláške,“ dodáva Eva Peterová. Ak je poistenec samoplatcom zdravotného poistenia a poistné platí trvalým príkazom, nemal by zabudnúť na zmenu IBAN novej zdravotnej poisťovne.

Výška platieb

Odporúča sa skontrolovať aj výšku platieb. Od januára 2022 sa totiž zvýšila minimálna výška preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby na 79,31 eura mesačne. Pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného, je minimálny preddavok určený vo výške 39,65 eura.

„Najčastejšie chyby, ktoré klienti robia pri platení, sú, že neuvádzajú správne identifikáciu platby, napríklad chýba variabilný symbol a špecifický symbol. Niekedy klienti neuvádzajú správnu výšku preddavku, lebo si zabudnú zmeniť v banke trvalý príkaz, v dôsledku čoho môže vzniknúť platiteľovi nedoplatok aj napriek tomu, že úhradu na účet zdravotnej poisťovne zaslal, čo môže mať za následok napríklad zverejnenie platiteľa v zozname dlžníkov, prípadne stratu nároku na zdravotnú starostlivosť v celom rozsahu,“ upozorňuje Eva Peterová.

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vláda môže nariadením ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje podpora v čase skrátenej práce z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti, nemá povinnosť platiť poistné v rozsahu ustanovenom nariadením vlády.

Povinnosť odvádzať preddavky

V čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu alebo mimoriadnej okolnosti musí byť vydané aj nariadenie vlády, kde bude ustanovené obdobie, počas ktorého takýto zamestnávateľ nemá povinnosť odvádzať preddavky za zamestnávateľa v určenom rozsahu.

V prípade, ak nebude nariadením vlády ustanovené obdobie, kedy zamestnávateľ nemá platiť preddavky za zamestnávateľa, zamestnávateľ v mesačnom výkaze túto položku nebude vypĺňať. Povinnosť zamestnávateľa odvádzať preddavky za zamestnanca ostáva naďalej zachovaná.

Zrušenia odvodovej úľavy

Od 1. marca 2022 sa ruší odvodová úľava. Osoby, u ktorých sa uplatňovala odvodová úľava, a teda aj nulová sadzba poistného, teda u zamestnávateľa aj u zamestnanca, sa nebudú považovať za poistencov štátu. Bude sa na nich nazerať rovnako ako aj na iné osoby spĺňajúce definíciu zamestnanca.

Výsledok ročného zúčtovania

Novú výšku odvodov treba zaplatiť za január 2022 do 8. februára 2022. Samostatne zárobkovo činné osoby sa dozvedeli novú výšku preddavku platnú od 1. januára 2022 vo výsledku ročného zúčtovania za rok 2020.

V niektorých prípadoch sa však už oznámená výška preddavku môže zmeniť, napríklad z dôvodu, že sa zmenil platiteľ poistného alebo na základe nových skutočností vznikol nárok na zníženú sadzbu poistného.

Uhradenie nesprávnej sumy

V prípade nesprávne uhradenej sumy preddavku po 15. februári príslušného roka zdravotná poisťovňa upozorňuje samostatne zárobkovo činné osoby, že uhradili nesprávnu výšku preddavku. Dlžnú sumu je možné doplatiť napríklad bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo v pokladniciach v pobočkách.

Od 1. januára 2022 začnú platiť viaceré novinky aj v oblasti sociálneho poistenia. Dôchodky sa v roku 2022 zvýšia o 1,3 percenta mesačnej sumy dôchodku. Je to percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov určeného Štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka 2021.

O zvýšenie, čiže valorizáciu dôchodku nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. Poberatelia dôchodkov dostanú o zvýšení písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022.

Minimálny dôchodok zostane rovnaký

Suma minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 nemení. Poberateľovi minimálneho dôchodku sa od 1. januára 2022 valorizuje jeho pôvodne vypočítaný dôchodok o 1,3 percenta. Sociálna poisťovňa ho porovná s výškou poberaného minimálneho dôchodku.

Ak je jeho pôvodný dôchodok aj po valorizácii nižší ako minimálny dôchodok, dôchodcovi sa naďalej vypláca minimálny dôchodok.

Ak bude po zvýšení, teda valorizácii pôvodného dôchodku jeho suma vyššia ako výška minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho valorizovaný dôchodok. Ten bude totiž vyšší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Sociálna poisťovňa pripravila pre dôchodcov aj Kalkulačku na výpočet valorizácie dôchodku od 1. januára 2022.

Nová dôchodková hodnota

Sociálna poisťovňa stanovila dôchodkovú hodnotu platnú od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022 na 15,13 eura. Dôchodková hodnota je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku.

Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije aktuálna dôchodková hodnota platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na dôchodkovú dávku vznikne v roku 2022, použije sa dôchodková hodnota 15,13 eura.

Dôchodková hodnota na rok 2022 bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve za tretí štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve Slovenska za tretí štvrťrok 2020.

01 - Modified: 2023-09-20 15:19:16 - Feat.: - Title: Lepšia náladu, štíhlejšie telo a pevnejšie zdravie: pozrite sa, prečo sa oplatí saunovať 02 - Modified: 2023-09-18 10:08:22 - Feat.: - Title: Štát odpustí potravinárom odvody, Eurokomisia schválila schému pomoci za 70 miliónov eur 03 - Modified: 2023-09-14 07:28:34 - Feat.: - Title: Dôchodkový vek sa v roku 2024 zmení. Kedy pôjdete do penzie práve vy? 04 - Modified: 2023-09-06 08:46:25 - Feat.: - Title: Schudnete a budete sa cítiť šťastnejšie: Začnite s rýchlou chôdzou už teraz a tešte sa z jej účinkov 05 - Modified: 2023-08-24 17:00:00 - Feat.: - Title: Očarí vás chuťou a liečivými schopnosťami: Bielu reďkovku si zamilujete okamžite
menuLevel = 2, menuRoute = prakticke-hn/dane-a-odvody, menuAlias = dane-a-odvody, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
21. september 2023 13:54