StoryEditor

Čo má mať darovacia zmluva na byt

02.10.2017, 00:00
Pri spísaní darovacej zmluvy, ktorou chcete previesť byt na inú osobu, sa riaďte pôvodnou zmluvou, na základe ktorej ste byt kupovali. Slavomír Rabatin z advokátskej kancelárie Raslegal odporúča podľa nej definovať najmä predmet prevodu, ale aj vymenovať technické detaily, ktoré sú v každom dome iné, napríklad spoločné časti a zariadenia domu či príslušenstvo bytu.

DAROVACIA ZMLUVA

Článok I.
Zmluvné strany

1) Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
na strane jednej (ďalej len „Darca“)

a

2) Meno a priezvisko, rodné priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Bydlisko:
na strane druhej (ďalej len „Obdarovaný“ a spolu s Darcom ďalej len „Zmluvné strany“)
uzatvárajú v zmysle ust. § 151n a nasl. a ust. § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

d a r o v a c i u  z m l u v u
o prevode vlastníckeho práva k bytu so zriadením vecného bremena
(ďalej len ako „Zmluva“).

Článok II.
Všeobecné ustanovenia

2.1 Darca vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom:
bytu vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1 k celku na ____ poschodí, vo vchode č. _______, v obytnom dome so súpisným č._____, postaveného na parcele č._____, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria vo výmere _________ m2, nachádzajúceho sa v okrese ______, v_______, kat. ú._______, zapísaného na liste vlastníctva č. _______vedenom Okresným úradom v ___________________;
k bytu prislúchajúceho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu a zastavanom pozemku vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 100/10000 k celku, so súpisným č._____, postaveného na parcele č._____, parcela registra „C“, zastavané plochy a nádvoria vo výmere _______ m2, nachádzajúceho sa v okrese ______, v_______, kat. ú._______, zapísaného na liste vlastníctva č. _______vedenom Okresným úradom v __________________.
(ďalej spolu aj „dar“).

2.2 Byt uvedený v bode 2.1 Zmluvy pozostáva z ___ obytných miestností a príslušenstva.
2.3 Príslušenstvom bytu je  ___ Celková výmera podlahovej plochy bytu je ______ m2.
2.4 Spoločnými časťami domu sú najmä: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, ___.
2.5 Spoločnými zariadeniami bytového domu sú najmä: výťahy, kotolňa, kočikáreň, práčovňa, sušiareň, žehliareň, strojovňa, sklady, chodby, bleskozvody, komíny, ventilačné hlavice, vodovodné prípojky, kanalizačné prípojky, elektrické prípojky, teplonosné prípojky, plynovodné prípojky, spoločné televízne antény, komíny, ___.
2.6...

Tento článok je určený iba pre predplatiteľov.
Zostáva vám 85% na dočítanie.
01 - Modified: 2022-08-02 15:55:03 - Feat.: - Title: Polícia zaistila majetok obvineného v hodnote dvoch miliónov eur 02 - Modified: 2022-07-12 06:42:26 - Feat.: - Title: Bohatí ďalej chudobnejú. Najviac si to odniesol Musk, Bezos a Zuckerberg 03 - Modified: 2022-06-11 11:00:00 - Feat.: - Title: Kam zmizli Deppove milióny? Drahé darčeky pre Amber, súdne spory či kúpa ostrovu ho stála poriadny balík 04 - Modified: 2022-06-17 10:10:42 - Feat.: - Title: Ako môžete získať do vlastníctva pôdu, o ktorú sa staráte? Tieto rady vám povedia, čo musíte urobiť 05 - Modified: 2022-05-21 15:15:31 - Feat.: - Title: Expert na Rusko: Putin je čoraz paranoidnejší, bojí sa atentátov a stále viac sa podobá Hitlerovi
menuLevel = 2, menuRoute = prakticke-hn/poradenstvo, menuAlias = poradenstvo, menuRouteLevel0 = prakticke-hn, homepage = false
09. august 2022 16:50