StoryEditor

Slovenský vedec stojí za novým objavom. V Európe ide o unikát

17.08.2017, 09:00
Autor:
ipip
Vedec Univerzity Komenského v Bratislave Daniel Jablonski spolu s kolegami z Nemecka a Švajčiarska identifikoval nový druh hada v Európe.

Medzinárodný výskumný tím zrealizoval od roku 2013 genetickú analýzu viac ako 1600 hadov. Výsledky potvrdili, že populácie druhu známeho ako Natrix natrix sú v oblastiach Francúzska, Talianska, západného Nemecka, Veľkej Británie a Švajčiarska samostatným druhom nazvaným Natrix helvetica.

Dlhodobú samostatnú evolučnú históriu nového druhu dokazujú genetické, ako aj už predtým známe morfologické dáta.

Nový objav v Európe

  • Druh Natrix helvetica, ktorý sa vyskytuje od rieky Rýn v Nemecku až po Pyreneje (vrátane Britských ostrovov a Apeninského polostrova).
  • Má odlišné zafarbenie – má výrazné čierne šijové škvrny, na chrbte má dva rady s malými škvrnkami.
  • Je pomerne robustný, dĺžka dosahuje približne 1 meter. Živí sa prevažne obojživelníkmi a rybami. Užovka obojková (Natrix natrix), tak, ako bola vnímaná v klasickom morfologickom poňatí.
  • Je jedným z najpočetnejších a najčastejšie pozorovaných hadích druhov Európy, s pomerne rozsiahlou oblasťou výskytu od severnej Afriky až po strednú Áziu.

Oddelenie vzťahov s verejnosťou Univerzita Komenského v Bratislave

„Je preto paradoxné, že doposiaľ sme vedeli iba veľmi málo o jej genetickej variabilite a fylogenéze. Tá môže byť u druhov s podobne rozsiahlou oblasťou výskytu pomerne prekvapujúca, ako ukázali už i skoršie štúdie u iných stavovcov. A keďže v dnešnej dobe prechádzame biodiverzitnou krízou, kedy druhy vymierajú rýchlejšie, ako ich stačíme spoznať, sú podobné zistenia veľmi dôležité,“ približuje mladý vedec Univerzity Komenského Daniel Jablonski z Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK.

Tento objav tak zvýšil počet žijúcich hadov a stavovcov všeobecne v Európe o ďalší druh. „I napriek tomu, že Európa patrí k najštudovanejším regiónom sveta, v tomto roku ide už o tretí druh plaza, ktorý je na základe molekulárnych údajov preklasifikovaný na samostatnú druhovú úroveň,“ upozorňuje zoológ UK.

V januári vedci publikovali štúdiu o novom druhu jaštera (Podarcis ionicus) z oblasti juhozápadného Balkánu a vo februári o novom endemickom druhu zmije (Vipera graeca), ktorá sa stala, vďaka svojmu obmedzenému výskytu na vrcholových častiach hôr južného Albánska a severného Grécka, najvzácnejším európskym hadím druhom.

Štúdie o uvedených objavoch, na ktorých participoval Jablonski, boli uverejnené v medzinárodných vedeckých časopisoch Scientific Reports, Molecular Phylogenetics and Evolution a Zootaxa.

21. máj 2022 12:16