StoryEditor

Všetci ste sérioví vrahovia. Ako bývalý astrológ zosmiešnil horoskopy

25.07.2018, 00:01
Na horoskopy dodnes verí štvrtina populácie západného sveta, prím hrá Amerika. Vytrvalo im dôveruje vyše 35 percent obyvateľov.

Pred 70 rokmi pritom vieru v horoskopy spochybnil psychológ Bertram R. Forer. A po ňom ešte výsmešnejším spôsobom Michel Gauquelin, sám niekdajší astrológ, uvádza Xman.cz .

Na svoje spochybnenie iracionálnej viery mal prvý z nich celkom konkrétny dôvod. Čoby odborník na klinickú psychológiu vtedy Forer na čiastočný úväzok prednášal na Kalifornskej univerzite v Los Angeles a hlboko ho zasiahlo, ako bola výrazná časť jeho študentov ochotná veriť úplne iracionálnym novinovým horoskopom. Tak si budúcich psychológov nepredstavoval.

A pretože sa vtedy základe výskumu venoval témam sebaklamu a nepresnostiam subjektívneho hodnotenia, prepojil s nimi astrológiu v jednom zaujímavom experimente.

Trafiť sa do dôverčivých je ľahké
Päťdesiatke svojich študentov predložil k vyplneniu jednoduchý osobnostný test a po týždni im ho vrátil späť jeho vyhodnotenie. Každý z testovaných sa mohol na vlastné oči presvedčiť, aký dobrý odhad si o ich osobnostiach na základe zodpovedaných otázok Forer urobil. Ak však čakáte, že Forera zaujímali odpovede študentov, mýlite sa.

Prakticky celý týždeň strávil čítaním horoskopov v novinových prílohách a vyberal z nich čo najvšeobecnejšie opisné frázy. Tie, spísané do trinástich viet, potom odovzdal svojim žiakom ako "zhodnotenie ich osobnosti". Čo sa mohli študenti dozvedieť? "Máte veľkú potrebu, aby vás druhí ľudia mali radi a obdivovali. Máte tendenciu byť sebakritický. Máte veľa nevyužitých schopností, ktoré ste nevyužil k svojmu prospechu."

Študenti, ktorí nevedeli, že všetci držia v rukách ten istý, päťdesiatkrát nakopírovaný text, poctivo udelili výstupom svojho osobnostného testu vysoké hodnotenia. Jeden každý mal totiž pocit, že sa ho adresne dotýka a z väčšej časti vystihuje ich osobnosť.

Vidíme to, čo chceme vidieť
V priemere bol Forer za svoj súhrn nezmyslov z horoskopov ocenený na 4,26 bodu. Aby sa uistil, že nenarazil na extrémne ľahkých "oponentov", pokus sa rozhodol zopakovať. Spolu viac ako päťdesiatkrát. Zakaždým s rovnakým výsledkom.

Ako je teda možné, že dosiahol 85 percentnú úspešnosť odhadu osobností svojich študentov, keď ich testy vôbec nečítal? "Je to prejav úplnej ľudskej dôverčivosti a súčasne subjektívne validácia," poznamenal si. "Človek má tendenciu akceptovať akékoľvek všeobecné a vágne opisy osobnosti, ako by boli priamo ušité na jeho osobu. Vidí vzťah medzi veľmi všeobecným textom horoskopu a sebou samým. "

A presne na tomto triku, ktorý je dodnes nazývaný ako Forerov efekt, fungujú horoskopy dnes. Chceme sa v nich spoznať a to je dôvod, prečo sa v nich vidíme.

Psychológov ďalej zaujímalo, čo ešte môže s Forerovým efektom zahýbať. A všimli si, že lepšie sa prijímajú tvrdenia či hodnotenia, ktoré majú skôr pozitívny náboj. Vetu "Ceníte si to, že ste vo svojom myslení nezávislý a neprijímate tvrdenie druhých bez dostatočných dôkazov" každý prijme za vlastnú a stotožní sa s ňou ľahšie než s významovo opačným tvrdením.

Záleží na autorovi horoskopu. Keď už máme negatívne hodnotenie vlastnej osoby prijať, potrebujeme, aby nám ich oznámila nejaké kapacita. Je celkom jedno, či to bude mediálna celebrita, alebo šarlatánsky jasnovidec. Nepríjemné správy však od nich strávime lepšie než od ľudí "nižšieho spoločenského statusu". Na dôveryhodnosti pochybnému tvrdeniu horoskopu tiež veľmi pridá, ak si budeme myslieť, že je unikátny a vytvorený iba pre nás.

Len dátum narodenia a budúcnosť je istá
S vierou v pravdivosť horoskopov poriadne zamával aj francúzsky astrológ Michel Gauquelin. Išiel na to však trochu z inej strany. Sám najprv dlhé roky obhajoval nespochybniteľnosť astrológie a horoskopov, ktorých zostavovaním sa živil. Dokonca vyštudoval psychológiu a matematiku, aby mohol ich správnosť vedecky dokázať.

Lenže čím dlhšie bádal, tým skeptickejším sa voči svojej pôvodnej profesii stával. Definitívne ho zlomil experiment, ktorý realizoval s pomocou vydavateľov denníka Ici Paris. Čitateľom ponúkol, že im zadarmo vypracuje ich osobný horoskop. Bude k tomu potrebovať poznať len ich dátum narodenia, ďalšou podmienkou bolo, že mu zašlú vlastné zhodnotenie presnosti tejto predpovede. A čitatelia potvrdili, že na 94 percent sa do nich Gauquelin presne trafil.

Horoskop sériového vraha
Gauquelin si však pre seba nechal dve podstatné informácie. Predovšetkým, ním vytvorený horoskop bol "skutočný", ale vytvorený na základe údajov o narodení úplne inej osoby. Ktorej? Marcela Petiota, francúzskeho sériového vraha, ktorý bol odsúdený na smrť za vraždu 23 ľudí - a podozrivý z viac ako šesťdesiatky.

Práve jeho horoskop potom nakopírovaný bez zmeny rozoslal všetkým zúčastneným čitateľom, podobne ako to urobil Forer svojim študentom. Vetu "Nemal som pocit, že som z tisícok ľudí urobil hlupákov, oni nimi už boli" pravdepodobne Gauquelin nikdy nepovedal, ale bola mu neskôr často pripisovaná. Jeho viera v horoskopy, aj tie vlastnej výroby, uňho bola trvalo otrasená.

S horoskopmi je to ťažké, pretože viera a logika sa vzpierajú vzájomnému kontaktu. "Bojovať s horoskopmi je rovnaké ako zápasiť s veternými mlynmi," hovorí Brian Cronk, profesor psychológie zo Západnej štátnej univerzity v Missouri. "Ľudia na ne jednoducho chcú veriť. Ľudský mozog sa vždy pokúša predvídať veci, ktoré nastanú. A keď nie je výhľad do budúcnosti jasný, ustupuje logika bokom a dáva priestor viere a bizarným predpovediam."

28. máj 2022 03:59